1
Український індолог
2

Сайт
створено на громадських засадах у співпраці з

Інститутом сходознавства ім. А. Ю. Крим­сь­ко­го НАН України

Журналом «Східний світ»

Всеукраїн­сь­кою асоціацією індологів

Центром мови гінді й індійської літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Товариством дослідників східних філософій Інституту філософії ім. Г. С. Ско­во­ро­ди НАНУ

Схо­до­знав­чим гуртком Києво-Могилянської академії

 

Всеукраїнська асоціація індологів
Всеукраїнська асоціація індологів була створена в 2000 році. За роки її існування в Україні склалася і розвинулася ціла індологічна школа (поки що невелика) з таких наукових напрямків, як історія, міжнародні відносини, філологія, філософія, політологія тощо. За цей період було проведено більше 200 індологічних наукових заходів — конференцій, круглих столів, семінарів (найважливіші з них — чотири Всеукраїнські конференції індологів, що були проведені в міжнародному форматі в 2000, 2007, 2013, 2018 роках); Міжнародний науковий українсько-індійський круглий стіл «Сучасна Індія в умовах глобалізації» (2005), почесним гостем та активним учасником якого був Президент Республіки Індія — Абдул Калам.

Особливе значення в цих подіях мав також Перший міжнародний гуманітарний українсько-індійський науковий проект (2007 й 2008 рр.), що продемонстрував плідне співробітництво українських та індійських науковців, викладачів, фахівців різних напрямів, які разом працювали в Індії та в Україні. Традицію такого співробітництва закріпили Міжнародний науковий круглий стіл «Україна — Індія: 20 років дипломатичних відносин» за участю послів та дипломатів Республіки Індія та України (2012 р.), міжнародний науковий круглий стіл «В. Р. Амбедкар та Конституція Республіки Індія» (2016 р.), ювілейний міжнародний науковий круглий стіл «Україна – Індія: 25 років дипломатичних відносин», котрий відбувся 22 червня 2017 р., міжнародний науковий круглий стіл «Індія: погляд у майбутнє», проведений 30 січня 2020 року з нагоди 70-річчя Дня Республіки Індія.

Цей перелік найважливіших подій в індології можуть продовжити такі важливі заходи, як «Дні науки та культури Республіки Індія в Україні» (26 січня і 15 лютого 2015 р.), які були ініційовані та організовані Всеукраїнською асоціацією індологів та ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», а також чисельний масив наукових праць з індології, що були підготовлені та видані в Україні.

Президент Всеукраїнської асоціації індологів — Лукаш Ольга Іванівна, к. і. н., провідний науковий співробітник  ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». indol-ukr@ukr.net

Збірник 1 Збірник 2 Індологія в Україні

Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. Київ, 2018.
До збірника наукових праць увійшли тези наукових доповідей учасників І – IV Всеукраїнських конференцій індологів (2000–2018 рр.), промови послів Республіки Індія на цих конференціях, вибрані наукові доповіді на пленарних та секційних засіданнях конференцій, а також дослідження (статті) з проблем індології, підготовлені за матеріалами конференцій. Збірник присвячений висвітленню різних аспектів історії Індії з далекої давнини до наших днів, а також окремим питанням індійської релігії, філософії, філології та мистецтва. Значна увага приділяється особливостям та закономірностям розвитку сучасної Індії, аналізу її внутрішньої та зовнішньої політики.

Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Всеукраїнська асоціація індологів. Київ, 2017.
До збірника наукових праць увійшли статті учасників ІІ Всеукраїнської конференції індологів (2007 р.) та III Всеукраїнської конференції індологів (2013 р.), а також дослідження співробітників ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» з проблем індології у 2014–2017 рр. Збірник присвячений висвітленню різних аспектів історії Індії з далекої давнини до наших днів, а також окремим питанням індійської релігії, філософії, філології та мистецтва. Значна увага приділяється особливостям та закономірностям розвитку сучасної Індії, аналізу її внутрішньої та зовнішньої політики.

Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. І. 2-ге вид., доповн. та уточ. / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Всеукраїнська асоціація індологів. Київ, 2016.
Даний збірник наукових праць є доповненим та уточненим перевиданням 1-го випуску збірника під цією назвою (2003 р.), що був першою спробою подібних видань в Україні. Він присвячений висвітленню різних аспектів історії Індії з далекої давнини до наших днів, а також окремим питанням індійської релігії, філософії та філології. Це видання містить цікавий фактичний матеріал про розвиток українськоіндійських зв'язків, про традиції, обряди, звичаї індійців. Основу збірника становлять наукові доповіді, представлені на І Всеукраїнській конференції індологів (2000 р.), а також наукові статті з проблем індології, що були підготовлені українськими індологами після конференції. Він доповнений новою рубрикою «Хронологія найважливіших подій», а також до збірника внесені необхідні уточнення. Збірник розрахований на фахівцівсходознавців, викладачів, студентів сходознавчих відділень та широке коло читачів, що цікавляться давниною та сучасністю Індії.

Тези першої Всеукраїнської науково-практичної конференції індологів, присвяченої 50-річчю Республіки Індія / НАН України; Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського; Інститут світової економіки і міжнародних відносин; НаУКМА. К., 2000.


Сайт
створений задля сприяння розвою української індології та полегшення ознайомлення з її здобутками.

Якщо у Вас є індологічні статті чи монографії або переклади, які наразі відсутні на нашому сайті, просимо надсилати їх нам (або надсилати посилання на них, якщо вони вже є в Інтернеті).

Також вітаються конструктивні зауваження і пропозиції щодо роботи сайту.

кіно
Телесеріал «Ма­га­бга­ра­та» з українськими субтитрами. Переклад з гінді Станіслава Мартинюка
Запит на перегляд

facebook Фейсбук