1
Український індолог
2

Сайт
створено на громадських засадах у співпраці з

Інститутом сходознавства ім. А. Ю. Крим­сь­ко­го НАН України

Журналом «Східний світ»

Всеукраїн­сь­кою асоціацією індологів

Центром мови гінді й індійської літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Товариством «Україна — Індія»

Товариством дослідників східних філософій Інституту філософії ім. Г. С. Ско­во­ро­ди НАНУ

Схо­до­знав­чим гуртком Києво-Могилянської академії

 

Данилов Д. А. Трансформація поняття дг’яна у вченні йоґи. К.: Дух і літера, 2020.

Східний світ 2020, № 3

 • Борділовська О. А. Беназір Бгутто: життя в політиці // Східний світ, 2020, № 3. PDF
 • Павлик Н. І. Міждисциплінарні підходи до дослідження класичних індійських текстів: літня школа з джайнізму в Канаді. PDF
 • Бгаґавадґіта, глави 14–15 / Переклад із санскриту, вступна стаття та коментарі Д. В. Бурби. PDF
Усольцева М. М. Рух за соціальні реформи і “жіноче питання” в Мадрасі (1860–1930 рр.). К. : Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. – 256 с.

Східний світ 2020, № 2

 • Філь Ю. С. Універсальність вайшнавізму та місце української культури в ISKCON PDF
 • Бурба Д. В. Практична українська транскрипція власних назв та термінів мови гінді: відмінності від транскрипції санскриту. PDF
 • Бгаґавадґіта, глави 12–13 / Переклад із санскриту, вступна стаття та коментарі Д. В. Бурби. PDF

Бгаґавадґіта / Переклад із санскриту Д. Бурби, науковий редактор Ю. Завгородній, відповідальний редактор А. Накорчевський. Харків: Фоліо, 2020.

Увазі українського читача вперше пропонується виконаний безпосередньо із санскриту переклад «Бгаґавадґіти» — однієї з найвідоміших священних книг індуїзму. На протязі століть індійці зверталися до неї в пошуках відповідей на сокровенні питання буття, вона надихала індійських патріотів на боротьбу за незалежність Батьківщини. За межами Індії «Бгаґавадґітою» захоплювалися видатні філософи, поети, письменники й науковці. В Україні про «Бгаґавадґіту» ще в 1844 році писав філософ і богослов Орест Новицький; цитувала цю книгу й Леся Українка. Однак у тридцятих роках минулого століття по індології в Україні органами НКВС був нанесений нищівний удар, ліквідації наслідків якого має сприяти, зокрема, і цей переклад.
Видання розраховане на широке коло читачів. Переклад супроводжується пояснювальною статтею і додатками.

Дмитро Марков. Рабіндранат Таґор: Співець Бенгалії HTML

Мрідула Гош. Ідентичність та модренізація на прикладі Індії («День» day.kyiv.ua 2.04.2020) HTML

Д. Бурба. Незайві зауваги щодо відмінності транслітерації санскритських власних назв і термінів від практичної української транскрипції таких слів HTML

Східний світ 2020, № 1.

 • Завгородній Ю. Ю. Індія Ніцше як філософський неакадемічний варіант орієнталізму. PDF
 • Стрєлкова А. Ю. Буддизм та Ніцше: філософські паралелі. PDF
 • Бгаґавадґіта, глави 10–11 / Переклад із санскриту, вступна стаття та коментарі Д. В. Бурби. PDF
 • Мрідула Гош. Заворушення під час державного діалогу // Тиждень.ua № 10 (642) HTML
 • Лукаш О. І. Міжнародний науковий круглий стіл «Індія: погляд у майбутнє.
  До 70-річчя Дня Республіки Індія (30 січня 2020 р)»
  . HTML

Східний світ 2019, № 4.

 • Бгаґавадґіта, глави 8–9 / Переклад із санскриту, вступна стаття та коментарі Д. В. Бурби. PDF
 • Філь Ю. С. Круглий стіл «Вайшнавська культура в сучасному світі» в рамках VI Конгресу молодих дослідників релігії «Релігія в сучасній культурі» (Київ, 18 жовтня 2019 року). PDF

Східний світ 2019, № 3.

 • Бгаґавадґіта, глави 6–7 / Переклад із санскриту, вступна стаття та коментарі Д. В. Бурби. PDF
 • Юлія Філь. Індія: погляд з великих та маленьких міст Уттар-Прадешу, Західної Бенгалії та Одіші. PDF
 • Гнатовська Г. В., Кононенко Т. П., Кирієнко А. В., Кулініч Г. О. Філософія індійської культури (навчальний посібник). К.: Агенство «Україна», 2019.
 • Вермейчук А. Я. Етапи становлення та еволюції новели гінді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури, 2019. т. 1, частина 25.
 • Українсько-гінді словник / Упорядники: Юрій Ботвінкін, Анна Пономаренко, Ольга Гріців, Дмитро Беверакі. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Київ: Талком, 2019.

Східний світ 2019, № 2.

 • Бгаґавадґіта, глава 5 / Переклад із санскриту, вступна стаття та коментарі Д. В. Бурби. PDF

Східний світ 2019, № 1.

 • Д. Є. Марков. Непальський буддизм і держава: у пошуках компромісу і взаємної легітимізації. PDF
 • Бгаґавадґіта, глава 4 / Переклад із санскриту, вступна стаття та коментарі Д. В. Бурби. PDF
 • Юлія Філь. Індуські вестернізовані еліти Північної Індії (1858–1921).
  К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2018.

У книзі йдеться про вестернізацію освіченого прошарку індусів Північної Індії – особливого історико-культурного регіону, який, з одного боку, був “форпостом індуїзму”, а з другого – відомий своєю синкретичною індусько-мусульманською культурою. У часи британської колонізації він перетворився на периферію, соціокультурні процеси в якій набули особливого характеру і надалі вплинули на соціально-політичну ситуацію у всій країні. Видання розраховане на наукових працівників, викладачів, студентів, а також на широке коло читачів.

 • Олена Борділовська. Індія і Пакистан: інтелектуальна історія розлучення.
  К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2018.

У монографії автор певним чином підводить підсумок значному етапу власних наукових досліджень і намагається звернути увагу на визначні тенденції, основні проблеми та окремі цікаві, навіть парадоксальні факти з історії і політики двох найбільших держав Індостану. На основі широкого кола джерел і наукової літератури, а також власних спостережень під час подорожей Індостаном, автор дослідження аналізує основні чинники і процеси формування суспільної думки і політичної культури Індостану, від класичного періоду і часів мусульманського завоювання до здобуття незалежності від Великої Британії і утворення двох незалежних держав, Індії і Пакистану у 1947 р. Окреме місце в монографії відведене непростим двостороннім відносинам і проблемі Кашміру, огляд культурної спадшини якого видається принципово важливим для розуміння складності «кашмірського питання». Значна частина монографії відведена визначним персоналіям, які в різні часи творили історію Індостану.

Східний світ 2018, № 4.

 • Бгаґавадґіта, глава 3 / Переклад із санскриту, вступна стаття та коментарі Д. В. Бурби. PDF

Східний світ 2018, № 3.

 • Марков Д. Є. Непальський середньовічний храм: на прикладі буддійського монастиря Ваджрайогіні (Гум Баха) у м. Санкху. PDF
 • Бгаґавадґіта, глава 2/ Переклад із санскриту, вступна стаття та коментарі Д. В. Бурби. PDF
 • Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. Київ, 2018. PDF

До збірника наукових праць увійшли тези наукових доповідей учасників І – IV Всеукраїнських конференцій індологів (2000–2018 рр.), промови послів Республіки Індія на цих конференціях, вибрані наукові доповіді на пленарних та секційних засіданнях конференцій, а також дослідження (статті) з проблем індології, підготовлені за матеріалами конференцій. Збірник присвячений висвітленню різних аспектів історії Індії з далекої давнини до наших днів, а також окремим питанням індійської релігії, філософії, філології та мистецтва. Значна увага приділяється особливостям та закономірностям розвитку сучасної Індії, аналізу її внутрішньої та зовнішньої політики.

Східний світ 2018, № 2.

 • Філь Ю. С. Кастове питання в поглядах індуської політичної еліти Північної Індії наприкінці ХІХ — початку ХХ ст. PDF
 • Бгаґавадґіта, глава 1/ Переклад із санскриту, вступна стаття та коментарі Д. В. Бурби. PDF
 • Павлик Н. І. XIII Міжнародна літня школа. “International School for Jain Studies” (Нью-Делі, 1–22 липня 2017); Міжнародна літня школа “Yoga Studies Summer School” (Краків, 21 липня — 4 серпня 2017) PDF

Східний світ 2018, № 1.

 • Bordilovska O., Ugwu V. Sino-Indian Competition in Africa. PDF
 • Usoltseva M. The Question of Identity in Indian Reformers’ Discourse after the First World War: Madhaviah’s Case. PDF
 • Бурба Д. В. Практична транскрипція санскритських власних назв та термінів в українській мові. PDF

 

Сайт
створений задля сприяння розвою української індології та полегшення ознайомлення з її здобутками.

Якщо у Вас є індологічні статті чи монографії або переклади, які наразі відсутні на нашому сайті, просимо надсилати їх нам (або надсилати посилання на них, якщо вони вже є в Інтернеті).

Також вітаються конструктивні зауваження і пропозиції щодо роботи сайту.

кіно
Телесеріал «Ма­га­бга­ра­та» з українськими субтитрами. Переклад з гінді Станіслава Мартинюка
Запит на перегляд

facebook Фейсбук