1
Український індолог
2

Сайт
створено на громадських засадах у співпраці з

Інститутом сходознавства ім. А. Ю. Крим­сь­ко­го НАН України

Журналом «Східний світ»

Всеукраїн­сь­кою асоціацією індологів

Центром мови гінді й індійської літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Товариством дослідників східних філософій Інституту філософії ім. Г. С. Ско­во­ро­ди НАНУ

Схо­до­знав­чим гуртком Києво-Могилянської академії

 

Абашнік В. О. Павло Ріттер (1872–1939) про німецькомовних філософів, лінгвістів та сходознавців. Східний світ 2022, № 4. PDF

Сторінка автора Адомайтіс В. В. Діяльність громадських організацій у розбудові дружніх стосунків між Україною та Індією // Україна Індія: 15 років дружби. К., 2006.


Акініна Т. О. Особливості функціонування експресивно забарвленої лексики в художньому стилі мови гінді // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Сторінка автора Баранников О. П. Українські цигани // Національні меншини Радянської України. Книга 2. К.: Всеукраїнська академія наук, 1931 PDF


Сторінка автора Батюк В. Г. Могутній гімн життя // Тагор Рабіндранат. Поезії / З бенгальської. К.: Дніпро, 1981.


Сторінка автора Бафталовська Г. С. Культурно-історичні витоки формування видатного українського вченого: Павло Григорович Ріттер та Чутове // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Сторінка автора Бєсєдіна В. В. Асоціативні реалії у газетних заголовках на гінді (на матеріалі публіцистичних текстів) // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Сторінка автора Бессонова М. М. Основні напрями співпраці Індії та Канади на початку ХХІ ст. // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Сторінка автора Білецький О. І. Давня Індія та її література // Голоси стародавньої Індії. Антологія давньоіндійської літератури. К., 1982. PDF


Сторінка автора Борділовська О. А. 75 років без Ганді. Чи актуальні сьогодні ненасильницькі методи спротиву? ZN.UA, 2023. HTML

Борділовська О. А. Аджанта: сакральне місце, пам'ятка мистецтва та джерело знання // V Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 10–12 жовтня 2001 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2001.

Борділовська О. А. Беназір Бгутто: життя в політиці // Східний світ, 2020, № 3. PDF

Борділовська О. А. Британський радж та індійська демократія // Східний світ, 2006, № 3. PDF

Борділовська О. А. Весільний обряд класичної Індії за «Харшачарітою» Бани // Східний світ, 1999, № 1–2. PDF

Борділовська О. А. Від священної географії до геополітики: традиції індійського світогляду // Східний світ, 2006, № 1. PDF

Борділовська О. А. Відносини Індії і Шрі-Ланки у пост-біполярний період. // ХІV Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 13–15 травня 2010 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2010.

Борділовська О. А. Відносини Республіки Індія з Європейським Союзом // Актуальні проблеми міжнародних відносин. ІМВ, 2009, вип. 84, ч. 2.

Борділовська О. А. Відносини Республіки Індія з Республікою Шрі-Ланка у пост-біполярний період // XІV Сходознавчі читання А. Кримського. К.: 13–15 травня 2010 р.

Борділовська О. А. Відомості про походження назви «Кашмір» // Східний світ, 2004, № 4. PDF

Борділовська О. А. Від плюралізму до демократії (до 55-ї річниці Республіки Індія) // Східний світ, 2005, № 1. PDF

Борділовська О. А. Виклики глобалізації і трансформація суспільства: індійський досвід // Суспільно-політичні трансформації в країнах Сходу на сучасному етапі. Колективна монографія. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2012. PDF

Борділовська О. А. Внутрішня політика Н. Моді — «мобіноміка»: реформи і соціальні перетворення // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Борділовська О. А. Ґандизм у зовнішній політиці Індії // Політика і час, 2007, № 7.

Борділовська О. А. Глобалізація гандизму. Міжнародна конференція до сторіччя сатьяграхи (Соціологія, політика та наука сатьяграхи у 1906–2006 рр.)
Делі–Чампаран, 13–20 листопада 2007 // Східний світ 2008, № 1. PDF

Борділовська О. А. Давньоіндійська політична теорія в діяльності імператора Харші (606 – 646/7 рр.) // Актуальні проблеми міжнародних відносин. ІМВ, 2001, вип.  28, ч. 1.

Борділовська О. А. Джерела про походження назви «Кашмір» // VІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 2–3 червня 2004 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2004.

Борділовська О. А. Діяльність уряду Н. Моді: економічні реформи й соціальні перетворення / Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF

Борділовська О. А. До питання про специфіку демократичної системи в Індії // Вісник КНУ. Міжнародні відносини, 2005, вип. 31–32.

Борділовська О. А. До початків імперії Харші // Сходознавство, 1999, №  6.

Борділовська О. А. Доктор А. П. Дж. Абдул Калам — 12-й президент незалежної Індії // Східний світ, 2003, № 1. PDF

Борділовська О. А. Ідея Пакистану та витоки Кашмірської проблеми // ІХ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 1–2 червня 2005 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2005.

Борділовська О. А. Еволюція зовнішньополітичної стратегії республіки Індія у постбіполярний період. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук. К., 2011. DOC

Борділовська О. А. Етнічний фактор у зовнішній політиці Ісламської Республіки Пакистан // Вісник КНУ. Міжнародні відносини, 2004, № 29–30.

Борділовська О., Горбач О. Зовнішня політика Індії: традиційні настанови та новітні пріоритети // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Міжнародні відносини 2002, вип. № 21–24.

Борділовська О. А. Зовнішня політика Республіки Індія у постбіполярний період (1991–2008). К.: ВПЦ «Київський університет», 2008.

Борділовська О. А. «Ідеальний цар» у класичній індійській традиції // Східний світ, 2001, № 2. PDF

Борділовська О. А. Ідея Пакистану та витоки Кашмірської проблеми // ІХ Сходознавчі читання А.Кримського. К., 2005.

Борділовська О. А. Індійський погляд на БРІКС // Тези ІІІ Всеукраїнської конференції індологів. К.: 2013.

Борділовська О. А. Індія: 60 років без Ганді / Східний світ, 2008, № 3. PDF

Борділовська О. А. Індія – Китай: партнерство та суперництво // Китайська цивілізація: традиції і сучасність. Збірка наукових праць. К.: Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України, 2011. PDF

Борділовська О. А. Індія і Пакистан: 60 років ідейного протистояння // Східний світ, 2011, № 2. PDF

Борділовська О. А. Індія і Пакистан. Інтелектуальна історія розлучення. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2019.

Борділовська О. А. Індія — Пакистан: історія протистояння // Східний світ, 2012, № 2. PDF

Борділовська О. А. Індія та процеси глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин. ІМВ, 2007, вип. 70, ч. 2.

Борділовська О. А. Індія у сучасному геостратегічному балансі сил // Вісник КНУ. Міжнародні відносини, 2006, № 33–34.

Борділовська О. А. Кастовий фактор у житті сучасного індійського суспільства // Східний світ, 2004, № 3. PDF

Борділовська О. А. Кашмір та історико-культурна спадщина Азії // Цирендоржиєвські читання 2006. Тибетська цивілізація та кочові народи Євразії: крос-культурні контакти. Збірник наукових статей. К.: Інститут сходознавства ім. А. Кримського, 2006.

Борділовська О. А. Колоніальний період та розвиток демократичних інститутів в Індії // Х Сходознавчі читання А. Кримського (присвячені 135-річчю від дня народження А. Ю. Кримського). Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 5–6 жовтня 2006 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2006. PDF

Борділовська О. А. Міжнародний аспект кашмірської проблеми: історія та сучасність // Вісник КНУ. Історія, 2002, № 59–60.

Борділовська О. А. Мусульманська складова комплексного
індійського суспільства // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Борділовська О. А. Мусульманський чинник індійської демократії // ХІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 7–8 червня 2007 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2007. PDF

Борділовська О. А. Мухаммед Алі Джинна–фундатор Пакистану // Східний світ, 2007, № 4. PDF

Борділовська О. А. Нове бачення нації у концепції «Індія – 2020» Президента А. П .Дж. Абдул Калама // Вісник Київського міжнародного університету, 2004, № 3.

Борділовська О. А. Обряд Саті // Індія: давнина і сучасність. Збірник наукових праць. Вип. I, 2-ге вид., доповн. та уточ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. PDF

Борділовська О. А. Особливості культурної спадщини Ладакху // Цирендоржиєвські читання 2003. Збірник наукових статей. К.: Стилос, 2003.

Борділовська О. А. Перспективи розвитку українсько-індійського співробітництва (щодо візиту Президента України Л. Кучми у Республіку Індію 2-5 жовтня 2002 р.) // Актуальні проблеми міжнародних відносин. К.: ІМВ,  2001, вип. 34, ч. 2.

Борділовська О. А. Презентація книги «Доктор Бабасахеб Амбедкар» у перекладі українською мовою (Київ, 1 березня 2017 р.) // Східний світ, 2017, № 1–2 PDF

Борділовська О. А. Проблеми безпеки південноазійського регіону: погляд з України // Актуальні проблеми міжнародних відносин: К.: ІМВ, 2002 вип. 32, ч. 1.

Борділовська О. А. Проблеми забезпечення неперервності політичного діалогу України з міжнародними партнерами в регіонах Азії: Україна — Індія // Актуальні проблеми міжнародних відносин. ІМВ, 2007, вип.  71, ч.  І.

Борділовська О. А. Релігійна мозаїка Кашміру // Східний cвіт, 2002, № 2. PDF

Борділовська О. А. Релігійно-етнічні корені Кашмірської проблеми // Україна — країни Сходу у ХХІ столітті: діалог мов, культур, цивілізацій. К., 2003.

Борділовська О. А. Релігійно-ідеологічні основи традиційного індійського суспільства за «Харшачарітою» Бани // ІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження академіка Омеляна Пріцака. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 1999.

Борділовська О. А. Республіка Індія: у пошуках власного шляху (до 55-ї річниці здобуття незалежності) // Вісник КНУ. Міжнародні відносини, 2003, №25–28.

Борділовська О. А. Рецензія на книгу Е. Н. Успенської «Раджпуты. Рыцари средневековой Индии» // Східний Світ, 2002, № 1. PDF

Борділовська О. А. Розвиток відносин Республіки Індія і Ізраїлю у постбіполярний період // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн». КНУ імені Тараса Шевченка, істор. фак-т. К.: 2013.

Борділовська О. А. Роздуми про Індію і Пакистан: до 70-річчя незалежності двох держав. Східний Світ, 2017, № 3. PDF

Борділовська О. А. Розподіл населення Кашміру за релігійною ознакою (згідно з щоденником англійського посольства 1873–1874 рр.) // VІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 30–31 жовтня 2002 р.– К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2002.

Борділовська О. А. Сім’я в системі суспільних відносин традиційної Індії за «Харшачарітою» Бани // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Борділовська О. А. Соціальна стратифікація індуїстсько-буддійської імперії Харші // Східний світ, 2003, № 4. PDF

Борділовська О. А. Суспільно-політичний устрій імперії Харшавардхани: дисертація на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук: 07.00.02. К., 1999.

Борділовська О. А. Терористична загроза: події в Мумбаї і не тільки // Зовнішні справи. К.: Березень, 2009.

Борділовська О. А. Традиційні цінності та новітні приоритети у концепції «другого бачення індійської нації» доктора А. П. Дж. Абдул Калама // VІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 4–5 червня 2003 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2003.

Борділовська О. А. Україна в Південній Азії // Україна в постбіполярній системі міжнародних відносин. Підручник. К.: Либідь, 2007.

Борділовська О. А. Україна — Індія: новий етап розвитку відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин, К. ІМВ, 2004, вип. 49, ч. 2.

Борділовська О. А. Україна у Південноазійському регіоні // Актуальні проблеми міжнародних відносин. ІМВ, 2005, вип. 57, ч. 1.

Борділовська О. А. Українсько-індійське гуманітарне співробітництво // Актуальні проблеми міжнародних відносин. ІМВ, 2003, вип. 42, ч. 2.

Борділовська О. А. «Харшачаріта» Бани: Джерелознавчий портрет
//
Східний світ, 1998, № 1–2. PDF
// Індія: давнина і сучасність. Збірник наукових праць. Вип. I, 2-ге вид., доповн. та уточ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. PDF

Борділовська О. А. Індія в геополітичному просторі Центральної Азії // Цирендоржиївські читання 2008. Тибетська цивілізація та кочові народи Євразії: кроскультурні контакти. К.: Леся, 2008.

Bordilovska O., Ugwu V. Sino-Indian Competition in Africa // Східний світ, 2018, № 1. PDF


Сторінка автора Ботвінкін Ю. В. Відображення соціальних проблем та культурної самобутності спільноти адівасі у творчості Джасінти Керкетта. Східний світ 2020, № 4. PDF

Ботвінкін Ю. В. Вплив ісламу на розвиток релігійно-філософських течій нірґун бгакті і саґун бгакті в середньовічній Північній Індії // Сходознавство, 2006, № 33–34. PDF

Ботвінкін Ю. В. Південноіндійське бгакті як попередник епохи бгакті в Північній Індії // ХІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 7–8 червня 2007 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2007. PDF

Ботвінкін Ю. В. Релігійно-філософська течія Вітхоба-бгакті в Махараштрі як перехідна ланка між південноіндійським Вішну-бгакті і північноіндійським Крішна-бгакті // Х Сходознавчі читання А. Кримського (присвячені 135-річчю від дня народження А. Ю. Кримського). Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 5–6 жовтня 2006 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2006. PDF

Ботвінкін Ю. В. Розвиток релігійно-філософського руху бгакті в Північній Індії ХІV-ХVІІ століть: автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук: 07.00.02. К., 2007. PDF

Ботвінкін Ю. В. Становлення сикхізму і його відмінності від інших течій релігійно-філософського руху бгакті в середньовічній Північній Індії // Сходознавство, 2006, № 35–36. PDF

Ботвінкін Ю. В. Трансформація індуських релігійних символів у придворній поезії могольських імператорів // Сходознавство, 2005, № 29–30. PDF

Ботвінкін Ю., Пономаренко А., Гріців О., Беверакі Д. Українсько-гінді словник. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Київ: Талком, 2019.


Боярин М. Ю. Вступ до традиційного санскриту / Переклад з білоруської Ігоря Кулікова. Луцьк: Друкмаркет, 2016.
(Уводзіны  ў традыцыйны санскрит PDF)


Бурба Д. В. Незайві зауваги щодо відмінності транслітерації санскритських власних назв і термінів від практичної української транскрипції таких слів HTML

Бурба Д. В. Практична транскрипція санскритських власних назв та термінів в українській мові // Східний світ, 2018, № 1. PDF

Бурба Д. В. Практична українська транскрипція власних назв
та термінів мови гінді: відмінності від транскрипції санскриту // Східний світ, 2020, № 2. PDF

Бурба Д. В. Санскрит розкриває таємниці «розкривачів таємниць санскриту» PDF


Бурцева М. В. Імміграція з Індії до Канади: від дискримінації до рівноправ’я // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Васильєва М. О. «Сутра серця» в тибетській буддійській традиції та її український переклад // Східний світ 2021, № 4. PDF


Вітер І. І., Вітер В. І. Індія в глобалізаційних процесах: позитивні та негативні наслідки // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Сторінка автора Вермейчук А. Я. Етапи становлення та еволюції новели гінді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури, 2019. т. 1, частина 25. PDF

Вермейчук А. Я. Соціально-політична сатира в оповіданнях Гіріраджа Кішора на матеріалах збірки सम्पूर्न कहानियाँ [sampūrna kahāniyām] // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Гадзецька О. Поняття «дхарма» в ранньому буддизмі // V Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 10–12 жовтня 2001 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2001.


Gilevych K. V. «Gitanjali» and «The Gardener» by Rabindranath Tagore: Peculiarities of style // Східний світ, 2009, № 2. PDF


Сторінка автора Гнатовська Г. В. Витоки формування та філософський зміст філософських шкіл вайбхашика та саутрантика // Гуманітарні студії: збірник наукових праць, 2013. Т. 17, c. 19.

Гнатовська Г. В., Кононенко Т. П., Кирієнко А. В., Кулініч Г. О., Овідієнко Д. В. Індійська філософія (навчальний посібник). Харків: Фоліо, 2019.

Гнатовська Г. В. Ключові відмінності передумов виникнення філософії в Стародавніх Греції, Індії та Китаї (тези). Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. 2012. Т. 1, c. 194.

Гнатовська Г. В. Принципи історизму та історицизму в дослідженні індійської філософії // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Гнатовська Г. В. Специфіка тлумачення дгармічної причинності в мадг’яміці (тези) // Міжнародна наукова конференція — Дні науки філософського факультету. 2013. Т. 1, c. 272.

Гнатовська Г. В. Тлумачення процесу пізнання у даршанах чарвака, локаята та джайнізм // Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка «Гуманітарні студії», 2009.

Гнатовська Г. В., Кононенко Т. П., Кирієнко А. В., Кулініч Г. О. Філософія індійської культури (навчальний посібник). К.: Агенство «Україна», 2019.

Гнатовська Г. В. Філософія Сходу (навчально-методичний комплекс). Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2017. Т. 1, в .1, c. 1–28.


Гоков О. Російська військова розвідка щодо Індії (за матеріалами поїздки підполковника Генерального Штабу Шнеури в 1881 р.) // VІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 30–31 жовтня 2002 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2002.


Горобець І. В. Основні тенденції розвитку російсько-індійських відносин на сучасному етапі // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Городня Н. Д. Індія в стратегії національної безпеки США 2017 р. // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Городня Н. Д. Формування і розвиток політики Індії “Дивитися на схід” і “Діяти на сході”. Східний світ 2022, № 4. PDF


Сторінка автора Гош Мрідула. Вільний університет Параски Горицвіт. «Український тиждень» № 43 (623) 24.10.2019 HTML

Гош Мрідула. Ґанді на пропускному пункті. «Український тиждень» № 40 (568) від 4.10.2018 HTML

Гош Мрідула. Заворушення під час державного діалогу. «Український тиждень» № 10 (642) 5.03.2020 HTML

Гош Мрідула. Iдентичність та модернізація на прикладі Iндії. Інтерв'ю газеті «День» 2.04.2020 HTML

Гош Мрідула. Леся Українка — геній світової літератури. Інтерв'ю газеті «День» 26.02.2021 HTML

Гош Мрідула. Про Євгена Грицяка. Інтерв'ю газеті «День» 15.05.2017 HTML

Гош Мрідула. Сила Матері Калі// «Український тиждень» 4.05.2023. ua en

Гош Мрідула. Чергова помилка чи виправлення помилок? // «Український тиждень» № 32 (612) 8.08.2019 HTML

Ghosh Mridula. How Ukraine's contributions to science and technology were ignored. Ukrainians always held the sky up for the Soviet Union and the world // The Week 14.05.2023 HTML

Ghosh Mridula. “Nezlamnist” — the Face of Ukrainian Resilience // Ukraine Matters 18.10.2022 HTML


Сторінка автора Грабовський В. Б. Леся Українка і санскрит / Грабовський, Валентин Болеславович // Творення легенди : краєзн. нотатки. Житомир: Полісся, 2004.


Сторінка автора Грицай С. М. Долі репресованих учених: П. Г. Ріттер // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Грицай С. М. П. Г. Ріттер і українська школа індології (до 145-ліття з дня народження) // Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF

Грицай С. М. Павло Григорович Ріттер — фундатор української національної індології. Біобібліографічний покажчик творчої спадщини вченого та літератури про нього // Рідний край, 2010. № 2. PDF

Грицай С. М. «Шанті» (мир) нас всіх єднає // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Гриценко Ю. Україно-індійські стосунки: становлення та сучасний стан. HTML


Громницька О. «Подивитися власними очима на обличчя Індії» // Всесвіт. 2002. №11–12.


Гусаков В. В. Індійський вектор політики Греко-Бактрійського царства в контексті проблемних питань його загальної хронології // Сходознавство, 2009, № 47. PDF


Давидович Л. Я. Передумови становлення та еволюція політичного діалогу між Республікою Індією та Європейським Союзом // Х Сходознавчі читання А. Кримського (присвячені 135-річчю від дня народження А. Ю. Кримського). Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 5–6 жовтня 2006 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2006. PDF


Сторінка автора Данилов Д. А. Значення дг'яни в «Бгаґавадґіті"» // Вісник львівського університету. Філософсько-політологічні студії. 2018, випуск 18. PDF

Данилов Д. А. Розвиток значення дг’яни від ведійських витоків до тексту «Мокшадгарми» // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Данилов Д. А. Специфіка дг’яни в «Мокшадгармі» «Магабгарати» // Вісник львівського університету. Філософсько-політологічні студії. 2017, випуск 15. PDF

Данилов Д. А. Трансформація поняття дг’яна у вченні йоґи. К.: Дух і літера, 2020. HTML


Сторінка автора Джой Я. Р. «Аді Грантх» антологія релігійних текстів середньовічної Індії (до 400-річчя першої редакції) // VІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 2–3 червня 2004 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2004.

Джой Я. Р. Гуру Нанак — релігійний та соціальний реформатор середньовічної Індії // VІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 30–31 жовтня 2002 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2002.

Джой Я. Р. «Джапуджі» гуру Нанака — джерело з історії сикхізму // VІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 4–5 червня 2003 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2003.

Джой Я. Р. Реформування сикхізму: роль і значення гуру Гобінд Сінга (1666–1708) // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Джой Я. Р. Сикхізм: пошуки релігійного синтезу // Індія: давнина і сучасність. Збірник наукових праць. Вип. I, 2-ге вид., доповн. та уточ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. PDF

Джой Я. Р. Сикхізм як релігійно-філософське вчення // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Джой Я. Р. Шанкара: релігійний реформатор та джерело до вивчення міжконфесійних відносин // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Джой Я. Р. Сикхізм як релігійно-філософське вчення // Сходознавство, 2004, № 23–24.


Джура М. С. До опису звукової системи санскриту та ще деяких фонетичних явищ у цій мові // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. 2018, № 32, том 1. PDF


Дідківська Г. Повна вогню промова «Бхагавадгіти»// Всесвіт, 1991, №4. DJVU


Сторінка автора Добродум О. В. Технологічний вимір сучасного індуїзму // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Сторінка автора Довбня К. В. Актуалізація пізнання національної культури засобами  навчально-методичного комплексу з вивчення мови гінді // Мова і культура: науковий щорічний журнал. К., 2005, вип. 8.

Довбня К. В. Аналіз навчально-методичної літератури з мови гінді для вищих навчальних закладів в Україні
// Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF
//  Матеріали 3 Всеукраїнської конференції індологів (30 січня 2013 р.). К. : Друкарня Квік прінт, 2013.

Довбня К. В. Деякі аспекти європейської та індійської традиції перекладів Рігведи. Мова і культура: науковий щорічний журнал. К., 2004, вип. 7.

Довбня К. В. Європейська та індійська традиції перекладів Рігведи у процесі підготовки сходознавців в Україні // Вища освіта України. 2004. № 3.

Довбня К. В. Концептуальні засади створення навчально-методичного комплексу з мови гінді для майбутніх фахівців-сходознавців //  Матеріали ХXІІ Міжнародної наукової конференції «Мова і культура» імені Сергія Бураго (24–27 червня  2013 р. у м. Києві).

Довбня К. В. Концепція навчально-методичного комплексу з мови гінді для 3-5 класів гімназії з поглибленим вивченням східних мов / К.В. Довбня // Вища освіта України – Додаток 3 (т. 5) К.: Гнозис, 2007.

Довбня К. В. Літературна парадигма української індологічної освіти в контексті нових міждержавних контактів / К. В. Довбня // Вища освіта України. 2006. № 2.

Довбня К. В. Любовна садхана Міри Баї та образ Крішни в її поезії // ІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження академіка Омеляна Пріцака. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 1999.

Довбня К. В. Мета навчання мови гінді у вищій школі // Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF

Довбня К. В. Методика викладання мови гінді // Східні мови у середньому навчальному закладі  //  Матер. наук.-практич. конф. 13–15 травня 1999 р., м. Київ. К.: Фенікс,  1999.

Довбня К. В. Методичні рекомендації до викладання мови гінді у навчальних закладах України (1-3 ступеня) / Методист, 1999. № 7 (19).

Довбня К. В. Мова стародавньої Індії як джерело великої культури // Актуальні проблеми гуманітарної освіти: зб. наук. пр. Кременець, 2004. Вип. 1.

Довбня К. В. Мотив розлуки та зустрічі з «божественним коханим» у поезії Міри Баї // Літературознавчі студії. Випуск 33. Київ, 2011.

Довбня К. В. Навчальний посібник з мови гінді для третього класу гімназії з поглибленим вивченням східних мов / К. В. Довбня. К.: ТОВ «Сфера Медіа Груп», 2012.

Довбня К. В. Навчальний посібник з мови гінді для п’ятого класу гімназії з поглибленим вивченням східних мов / К. В. Довбня. К.: ТОВ «Сфера Медіа Груп», 2012.

Довбня К. В. О, заживи в очах моїх, Світе — Крішно! Всесвіт,  2001. № 9–10.

Довбня К. В. Перспективи розвитку мови гінді за межами Індії в умовах глобалізації // Мовні і концептуальні картини світу. Вип. 43 (частина 2). К.: ВПЦ університет, 2013.

Довбня К. В. Підгрунтя бгакті Міри Баї // Літературознавчі студії. Випуск 35. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012.

Довбня К. В. Практична граматика мови гінді в таблицях. К.: ВПЦ «Київський університет», 2012.

Довбня К. В. Принципи структурування змісту та модель навчально-методичного комплексу з мови гінді для майбутніх фахівців-сходознавців // Теоретико-методологічні засади інтеграції змісту гуманітарної освіти у вищих навчальних закладах негуманітарного профілю: монографія / Г. В. Онкович, М. І. Бойченко, Н. М. Дем’яненко та ін.; за заг. ред. Г. В. Онкович. К.: Педагогічна думка, 2012.

Довбня К. В. Принципи та модель структурування змісту навчально-методичного комплексу для майбутніх фахівців-сходознавців // Матеріали Дев'ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції: Україна — країни Сходу в 21 столітті: діалог мов, культур, педагогічних систем. Київ, 2012.

Довбня К. В. Програма державного комплексного екзамену з мови та літератури гінді для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». К: Університет. вид.
«Пульсари», 2014.

Довбня К. В. Програма комплексного державного екзамену з мови та літератури гінді для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». К: Університет. вид.
«Пульсари», 2014.

Довбня К. В. Програма та методичні вказівки до курсу «Методика викладання мови гінді у СНЗ» (для студентів-сходознавців) / К. В. Довбня. К.: ВПЦ «Київський університет», 2012.

Довбня К. В. Середня освіта в Індії на сучасному етапі // Східний світ: людина і суспільство  // Матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. 23-24 квітня 2004 р.,  м. Київ. К., 2004.

Довбня К. В. Система освіти у пізньоведійський період та період раннього середньовіччя до ісламської навали в Індії // VІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 2–3 червня 2004 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2004.

Довбня К. В. Структурування змісту навчально-методичного комплексу для майбутніх фахівців-сходознавців: монографія. Київ: Універс. вид-во Пульсари, 2014.

Довбня К. В. Структурування змісту навчально-методичного комплексу для майбутніх фахівців-сходознавців // Матеріали Дев'ятої Всесвітньої науково-практичної конференції з мови гінді. Йоганнезбург. 2012.

Довбня К. В. Структурування змісту навчально-методичного комплексу для майбутніх фахівців-сходознавців / К. В. Довбня // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки: тези XII Міжнарод. наук.-практ. конф., 5–6 червня 2008 р. Х.: Еко-Перспектива, 2008.

Довбня К. В. Структура індійських посібників з мови гінді для вищої школи // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Довбня К. В. Традиційні та сучасні методи та засоби навчання мови гінді у вищій школі // European humanities studies: State and Society. Issue 2. Kyiv, Ukraine, 2018.

Довбня К. В. Україно-індійські культурні паралелі у формуванні змісту міжкультурного навчання філологів гінді / К. В. Довбня // Вища освіта України. 2012. № 1.

Довбня К. В. Філософські аспектитворчості Міри Баї Україна // Країни Сходу: від діалогу педагогічних систем до діалогу культур та цивілізацій. Матер. наук.-практич. конф.11–13 травня, 2000 р., м. Київ. К.: Фенікс, 2000.


Довженко Н. Д. Індійська декоративна техніка «ранголі» у поховальному обряді степових племен України середини ІІІ тис. до н.е. // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Домановський А. М., Домановська М. Є. Павло Григорович Ріттер — редактор харківської газети “Утро” (1906–1909 рр.). Східний світ 2022, № 4. PDF


Сторінка автора Дудник М. О. Викладання мови гінді в Київській гімназії східних мов № 1 // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Дудник М. О. Джерело до вивчення життя та творчості Олексія Баранникова
// Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF
// Індія: давнина і сучасність. Збірник наукових праць. Вип. I, 2-ге вид., доповн. та уточ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. PDF


Сторінка автора Завгородній Ю. Ю. Буддизм у творчості Івана Франка // Слово і час, 2005, № 11. PDF

Завгородній Ю. Ю. «Вайшешика-сутри» Канади (I.1.1–31): переклад й історико-філософський коментар // ІХ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 1–2 червня 2005 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2005. (Див. також тут.)

Завгородній Ю. Ю. ХІІ Всесвітня санскритологічна конференція. Східний світ, 2004, № 1. PDF

Завгородній Ю. Ю. Встановлення та систематизація корпусу перекладів давньоіндійських творів українською мовою (1890–1920 рр.) // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Завгородній Ю. Ю. Вивчення індійської філології в Україні: 1840–1941-і рр.(до постановки питання) // VІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 2–3 червня 2004 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2004.

Завгородній Ю. Ю. Давньоіндійські твори в українських перекладах: 1870-1920-ті роки.
// Східний світ, 2003, № 4. PDF
// Індія: давнина і сучасність. Збірник наукових праць. Вип. I, 2-ге вид., доповн. та уточ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. PDF

Завгородній Ю. Ю. Жінка про жінку і про схід із любов’ю. Рецензія на книгу О. Д. Огнєвої «Східні стежини Лесі Українки (статті та матеріали)». Луцьк: Волинська книга, 2007. HTML

Завгородній Ю. Ю. Індійська філософія як цілісне явище: наявне і дійсне (з досвіду викладання індійської філософії) // V Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 10–12 жовтня 2001 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2001.

Завгородній Ю. Ю. Індія Ніцше як філософський неакадемічний варіант орієнталізму // Східний світ, 2020, № 1. PDF

Zavhorodniy Yu. Indological meeting at Jawaharlal Nehru University // Східний світ, 2014, № 2. PDF

Завгородній Ю. Ю. Йоґа і йоґіни в «Бгаґавата-пурані» (частина перша). Мультиверсум. Філософський альманах. 2022. Випуск 2(176). Том 1. PDF.

Завгородній Ю. Ю. Йоґа у Бгаґавата-пурані. Книга перша // XXI Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 17–18 листопада 2017 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2017. PDF

Завгородній Ю. Ю. Катха упанішада в перекладі Павла Ріттера (1933): мотивація вибору тексту // Наукові записки НаУКМА. Том 155. Філософія та релігієзнавство. К., Національний університет Києво-Могилянська академія, 2011. PDF

Завгородній Ю. Ю. Класична індійська філософія в оксфордській серії «Історія філософії без жодних прогалин». Рецензія на: Adamson, P., & Ganeri, J. (2020). Classical Indian Philosophy: a History of Philosophy Without any Gaps. Oxford: Oxford University Press. Volume 5 // «Sententiae» Vol. 40 No. 2 (2021) PDF

Завгородній Ю. Ю. Львівський період у творчості польського індолога Станіслава Шайєра // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Завгородній Ю. Ю. Міркування над «Гітою» // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Завгородній Ю. Ю. Орієнталістична «Індійська філософія» С. Радгакрішнана// Східний світ, 2015, № 2. PDF

Завгородній Ю. Ю. Осмислення упанішад в Україні : 1840–1910 рр. // Наукові записки. Том 102, Філософія та релігієзнавство К.: Національний університет Києво-Могилянська академія, 2010. PDF

Завгородній Ю. Ю. Особливості звернення до індійської релігійно-філософської традиції і культури академіка Михайла Калиновича. Маґістеріум, 2010. Випуск 39. Історико-філософські студії. PDF

Завгородній Ю. Ю. Періодизація та історіографія індійської філософії: такі різні і такі необхідні. Рецензія на: Periodization and Historiography of Indian Philosophy / Ed. by Eli Franco. – Wien: Sammlung de Nobili – Arbeitsgemeinschaft für Indologie und Religionsforschung. Східний світ, 2017, № 1–2. PDF

Завгородній Ю. Ю. Поняттєво-термінологічний ряд Бгаґавадґіти: історико-філософський аналіз (І-й та ІІ-й розділи) // Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF

Завгородній Ю. Ю. Релігійно-філософська думка Дживи Ґосвамі в академічній літературі ХІХ – пер. пол. ХХ ст. (як приклад орієнталістичної академічної парадигми // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Завгородній Ю. Ю. Рецепція індійської філософії в Україні. Лінія Вед (1840–1930-ті рр.). К.: Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, 2013. PDF

Завгородній Ю. Ю. Розуміння сну в деяких сакральних індуїстських текстах // Збірник тез науково-практичної конференції «На шляху до синтезу філософії, науки та релігії» на тему: «Виникнення, суть та існування людини у світі: філософські, наукові та релігійні підходи». Львів, 2019. PDF

Завгородній Ю. Ю. Свобода як найвища мета людини по-індійськи // Проблеми свободи в східних філософіях: теоретичні та екзистенцій ні виміри. Філософська думка» 2018, № 4 PDF

Завгородній Ю. Ю. Тантрична практика і кохання (за «Листами про буддійську етику» Бідії Дандарона) // Східний світ, 2005, № 2. PDF

Завгородній Ю. Ю. Що нам відомо про індологічний інтерес академіка Михайла Калиновича (до 120-річчя від дня народження) // Сходознавство, 2009, № 47. PDF

Zavgorodniy Y., Smitsiy I. Hinduism in Ukraine: from Ancient Times to Present Day // Handbook of Hinduism in Europe. V 2. Leiden  — Boston, 2020. P. 1525–1559.
PDF


Сторінка автора Ігнатьєв П. М. Cіккім у китайсько-індійських відносинах // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Ігнатьєв П. М. Стратегічне партнерство США та Індії // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Ільницький С. В. Від українських до гімалайських (індійських) Карпат // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Калантарова О. Ю. Буддійська спадщина Індії — вчення Калачакри // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Калантарова О. Ю . Медитації про філософію свідомості в тибетському буддизмі. Огляд монографії «Duckworth, D. S. (2019). Tibetan Buddhist Philosophy of Mind and Nature. Oxford: Oxford University Press» // К., Sententiae, Vol 41 No 3, 2022, с. 132–154. PDF

Калантарова О. Ю. Роль «Сутри серця» у становленні вчень ваджраяни крізь призму традиції Калачакра-тантри // Східний світ 2021, № 4. PDF

Olena Kalantarova. Buddhist philosophy in India: from the ontology of Abhidharma to the epistemology of pramāṇavāda Westerhoff, J. The Golden Age of Indian Buddhist Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 2018. // Sententiae, Vol. 41 No. 1 (2022).

Olena Kalantarova. The Time Model of Contact and Eastern Authenticity Testing // Extraterrestrial Intelligence: Academic and Societal Implications / Edited by Jensine Andresen, Octavio A. Chon Torres. Cambridge Scholars Publishing, 2022.


Каленченко Є. С. Вокалізм сучасної літературної мови гінді: артикуляційний аспект // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Сторінка автора Капранов С. В. З історії рецепції «Бгаґавадґіти» на Заході, в Росії та Україні // Вайшнавська традиція крізь століття. Вип. 1. Збірка матеріалів Міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи «Вайшнавська традиція крізь століття» за 2012–2013 рр. Донецьк: Донбас, 2014.

Капранов С. В. Індія у житті і творчості Мірчі Еліаде // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Капранов С. В. Історія вайшнавізму: вступ до вивчення // Вайшнавська традиція крізь століття. Вип. 1. Збірка матеріалів Міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи «Вайшнавська традиція крізь століття» за 2012–2013 рр. Донецьк: Донбас, 2014.

Капранов С. В. По сакральній Індії: Варанасі, Кумбга-мела та буддійські святині (з подорожніх нотаток) // Східний світ, 2013, № 4. PDF

Капранов С. В. Рецензія на: Смирнова А. И. Индийский храмовый танец: традиция, философия, легенды. К., 2009. // Східний світ, 2013, № 4. PDF

Капранов С. В. Роздуми про Бгактіведанту Свамі Прабгупаду // Вайшнавська традиція крізь століття. Вип. 2. Збірка матеріалів IV та V Міжнародної релігієзнавчої школи «Вайшнавська традиція крізь століття». Луцьк: Друкмаркет, 2016.

Капранов С. В. Роль Окакури Тенсіна у розвитку діалогу культур Індії та Японії. PDF

Капранов С. В. Санскрит у культурі японського буддизму // Індія: давнина і сучасність. Збірник наукових праць. Вип. I, 2-ге вид., доповн. та уточ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. PDF

Капранов С. В. Окава Сюмей та Індія: від філософії до політики // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Сторінка автора Філь Ю. С., Карпіцький М. М. Захист вайшнавами ISKCON власної ідентичності в контексті дискусій про індуїзм // Східний світ 2021, № 1.

Карпіцький М. М. Уточнення понять «монотеїзм» і «панентеїзм» щодо веданти // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Сторінка автора Кіхно О. В. Інтегральний погляд на специфіку циклів людської культури у філософії Шрі Ауробіндо Гхоша // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Кіхно О. В. Проблеми свободи в східних філософіях: екзистенцій ні виміри // Проблеми свободи в східних філософіях: теоретичні та екзистенцій ні виміри. Філософська думка» 2018, № 4 PDF


Сторінка автора Клименко О. А. Особливості розвитку індійсько-китайських відносин на початку ХХІ ст. // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Сторінка автора Кобзаренко А. М. Зростання морської могутності Індії: безпекові та геополітичні виміри (кін. ХХ – поч. ХХІ ст.) Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF

Кобзаренко А. М. Основні чинники трансформації відносин у трикутнику Індія-Пакистан-Китай на сучасному етапі // ІХ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 1–2 червня 2005 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2005.

Кобзаренко А. М. Проблема сприйняття загроз у сучасній безпековій політиці Індії // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Ковела М. О. Сучасне відображення героїв епосу «Магабгарата» у романі Дінкара Джоші «Зустріти б тебе знову, Ш'яме!» // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Козерема Мар’яна. Індійські корені твору ан На'арі «Перлини нічних бесід» // Індія: давнина і сучасність. Збірник наукових праць. Вип. I, 2-ге вид., доповн. та уточ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. PDF


Коломиєць О. І. До питання про гхарани в традиційній професійній музичній культурні Північної Індії: зародження, розвиток, трансформація явища (на прикладі школи Кірана) // Сходознавство, 2010, № 51. PDF

Коломиєць О. І. Система «гуру-шиш'я парампара» як критерій пізнання та збереження традиції у контексті професійної музичної культури Гіндустані(на прикладі гхарани Кірана). // ХІV Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 13–15 травня 2010 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2010.


Сторінка автора Кононович Л. Г. Про Жанну д'Арк, Джордано Бруно, Джека Лондона, Рабіндраната Тагора, Богдана-Ігоря Антонича. Київ: Грані-Т, 2008.


Сторінка автора Кочерган М. П. Мовознавство в Давній Індії // Загальне мовознавство. Підручник. Київ: «Академія», 2010 HTML


Сторінка автора Кравцов С. Б. Весілля в сікхській гурудварі // К.: Український журнал іноземної літератури «Всесвіт» 1990, № 12. DJVU

Кравцов С. Б. Загадки, легенди, культурні і релігійні скарби Афганістану // Науковий щорічник «Історія релігій в Україні», книга II. Львів: 2009.

Кравцов С .Б. Зовнішня політика Пакистану: становлення співробітництва з Францією // XIV сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції. К.: 2010.

Кравцов С. Б. Історія походження релігійної символіки сикхів // Науковий щорічник «Історія релігій в Україні», книга II. Львів: 2009.

Кравцов С. Б. Історія співпраці Афганістану та Індії у другій половині ХХ ст. // Тези ІІІ Всеукраїнської конференції індологів. Київ: 2013.

Кравцов С. Б. Історія співробітництва України і Пакистану: початок і становлення // Вісник Львівського Університету, серія філологічна. 2007, вип. 42.

Кравцов С. Б. Історія співробітництва України та Індії: початок і становлення // Вісник Львівського Університету, серія філологічна. 2008, вип. 45. PDF

Кравцов С. Б. Міжнародні економічні відносини Пакистану: співпраця з Китаєм // Колективна монографія «Інвестиційно-інноваційна складова структурної трансформації економіки України». Уманський Державний педагогічний університет імені Павла Тичини, навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти, кафедра економіки та соціально-поведінкових наук. Умань: ВПЦ «Візаві», 2017.

Кравцов С. Б. Мова і література урду у сучасному світі // Збірник «Іншомовна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи. Матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 2 листопада 2015 року». Умань: Уманський Державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Інститут педагогіки НАПН України, Відділ міждисциплінарних гуманітарних студій Познанського університету ім. Адама Міцкевича, Факультет іноземних мов, 2015.

Кравцов С. Б. Основи релігії сикхів // Науковий щорічник «Історія релігій в Україні», книга II. Львів: 2005.

Кравцов С. Б. Пакистан і Європа: становлення співробітництва з Францією // Збірник «Актуальні дослідження суспільних наук. Матеріали II Всеукраїнської наукової конференції 24 березня 2016 року». Умань: Уманський Державний педагогічний університет імені Павла Тичини, кафедра суспільних наук, 2016.

Кравцов С. Б. Релігійні традиції і звичаї сикхів // Вісник Львівського Університету, серія філологічна. 2007, вип. 42.

Кравцов С. Б. Роль сикхской и индусской общин в афганском обществе на современном этапе. Кабул — Ташкент: Матбуот, 1988.

Кравцов С. Б. Сикхська та індуська громади Афганістану: становлення, розквіт, трагедія та відродження // Вісник Львівського Університету, серія філологічна. 2005, вип. 36.

Кравцов С. Б. Становлення і розвиток співробітництва між Азербайджаном та Пакистаном // Збірник «Європа як культурно-історичний феномен: наддержава чи союз держав, супернація чи союз націй. Матеріали Всеукраїнського круглого столу 14 квітня 2016 року». Умань: Уманський Державний педагогічний університет імені Павла Тичини, кафедра суспільних наук, 2016.

Кравцов С. Б. Останні володарі діаманта Кох-і-Нур магараджи Ранджит Сингх та Діліп Сингх // Сходознавство, 2008, № 43. PDF


Сторінка автора Крушевський М. В. Вісім гімнів Рігведи // М. Крушевський / упоряд., вступ. ст., дод. З. О. Пахолок. Луцьк: Терен, 2004.


Кулик А. С. Гіндімовна спадщина Аміра Хусро Дехлеві // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Кулик А. С. Суфійська символіка гіндімовної поезії Аміра Хусро Дехлеві // Сходознавство, 2008, № 41–42. PDF

Кулик А. С. Суфійські аспекти персомовної поезії Аміра Хусро Дехлеві // Східний світ, 2007, № 2. PDF

Кулик А. С. Хусро Дехлеві і поетика індійського стилю // Сходознавство, 2009, № 45–46.  PDF

Кулик А. С. Хусро дехлеві і проблеми становлення індійського стилю. // ХІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 2–3 жовтня 2008 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2008.


Ленько О. В. Джавархалал Неру про сутність, мету і завдання націоналізму // Східний світ, 1997, № 1–2. PDF

Ленько О. В. Вплив «курсу Неру» на історичну свідомість індійського народу // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Ленько О. В. Компаративний аналіз концептуальних засад соціально-економічного і політичного розвитку Індії та України (перші 10 років незалежності). // ІV Сходознавчі читання А. Кримського. Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 2000-й річниці християнства, м. Київ, 13–15 вересня 2000 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2000.

Ленько О. В . Концепція моделі «індійського соціалізму» Джавархалалу Неру // ІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження академіка Омеляна Пріцака. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 1999.

Ленько О. В. Харизма в державному управлінні. Досвід реформаторства Дж. Неру // Індія: давнина і сучасність. Збірник наукових праць. Вип. I, 2-ге вид., доповн. та уточ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. PDF


Литвиненко В. М. Кластеризація як фактор конкурентоспроможності індійської економіки на початку ХХІ ст. Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF


Сторінка автора Лукаш О. І. 50 років: Розвиток індійського суспільства та українсько-індійських зв’язків // Тези Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції індологів, присвяченої 50-річчю Республіки Індія, 24 січня 2000 року / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. Національний університет «Києво-Могилянська академія». К., 2000.

Лукаш О. І. 3 історії розвитку українсько-індійських зв’язків // Індія: давнина і сучасність. Збірник наукових праць. Вип. I, 2-ге вид., доповн. та уточ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. PDF

Лукаш О. І. Індійсько-китайські відносини у сучасній геополітиці. К., 2022. PDF

Лукаш О. І. Індійсько-китайський чинник у контексті проблем сучасного світового розвитку / відп. ред. В. К. Гура; Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України // Світ ХХІ ст.: у контексті мультицивілізаційного прогресу: Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції (м. Київ, 30 вересня 2010 р.), 2010.

Лукаш О. І. Індія — 70 років незалежного розвитку (роль та значення цивілізаційних складових) Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF

Лукаш О. І. Індія — Африка: новий формат відносин у ХХІ ст. / відп. наук. ред. O. І. Лукаш // Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: Матеріали міжнар. наук. конференції / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016.

Лукаш О. І. Індія в Русі неприєднання: історія і сучасність // Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. І. – 2-ге вид., доповн. та уточ. / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Всеукраїнська асоціація індологів. К., 2016. PDF

Лукаш О. І. Індія та особливості інтеграційного розвитку у Південній Азії. К., 2022. PDF

Лукаш О. І. Індія у системі міжнародних відносин: регіональний аспект // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Лукаш О. І. Індія і Китай у глобальних процесах сучасності і Україна / Відп. ред. Л.О. Лещенко // Дослідження світової політики: збірник наукових праць., Вип. 3, 2007.

Лукаш О. І. Індія і Китай у глобальних еволюційних процесах / від. наук. ред. O.І. Лукаш // Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світосистеми: збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету, 2016.

Лукаш О. І. Індія і Китай як визначальні джерела створення нового світового порядку: на шляху мирного співіснування та мультикультурної демократії / за загальною редакцією д. і. н., проф. Гури В.К.; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» // Глобальна периферія в ХХІ ст.: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу: збірник наукових праць, 2014.

Лукаш О. І. Індія і південно-азійська модель регіоналізації (роль та значення цивілізаційно-релігійного фактора) // Світ ХХІ ст. Взаємодія «Північ-Південь» у вимірах перспектив глобального співіснування: Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції (м. Київ, 21 червня 2011 р.), 2011.

Лукаш О. І. Індія і регіон Південної Азії: «єдність у різноманітності» // Тези ІІІ Всеукраїнської конференції індологів, 30 січня 2013 р. / НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. Посольство Республіки Індія в Україні, 2013.

Лукаш О. І. Індія-Китай-США: перспективи створення нового світового порядку / відп. ред. В. К. Гура // «Третій світ» у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ століття: Матеріали міжн. наук. конф. / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2014.

Лукаш О. І. Індія у системі міжнародних відносин: регіональний аспект (SAARC) // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Лукаш О. І. Індія: національні інтереси і глобальні пріоритети // VІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 2–3 червня 2004 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2004.

Лукаш О. І. Індія: специфіка процесів глобалізації (порівняльний аналіз з Китаєм) // Тези ІІ Всеукраїнської конференції індологів, 5-6 червня 2007 року (До 60-річчя незалежності Індії та року Індії в Україні) / НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. Посольство Респуб., 2007.

Лукаш О. І. Індія: специфіка процесів глобалізації та модернізації // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Лукаш О. І. «Єдність у різноманітності» як головна особливість розвитку індійської цивілізації / редкол.: В. О. Швед, О. І. Лукаш, Н. Д. Городня // Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2015.

Лукаш О. І. Індія (Union of Indian States) // Енциклопедія української діяспори. Том 4 (Австралія — Азія — Африка / НАН України, Наукове Товариство ім. Шевченка. Київ — Нью-Йорк — Чікаго – Мельборн, 1995.

Лукаш О. І. Кашмірська проблема в індо-пакистанських відносинах: історія і сучасність // VІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 30–31 жовтня 2002 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2002.

Лукаш О. І. Науково-технічні зв’язки СРСР з Індією (1970-1975) // Український історичний журнал, № 8 1979.

Лукаш О. І. Особливості економічного розвитку Індії в умовах глобалізації / відп. ред. В. К. Гура // Глобальні пріоритети розвитку в регіональних і національних інтерпретаціях країн Азії і Африки: перспективи та умови консенсусу: Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції, 2004.

Лукаш О. І. Особливості конкурентоспроможності й сталого розвитку Індії та Китаю / За ред. чл.- кор. НАН України Білоруса О.Г., чл.- кор. НАН України Ворони В. М. // Конкурентоспроможність і сталий розвиток у глобальній перспективі. Доповіді і повідомлення Міжнародної наукової конференції, 24 червня 2005 року / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Інститут соціології НАН України, Міжнародна, 2005.

Лукаш О. І. Перша Всеукраїнська науково-практична конференція індологів // Східний світ. The World of the Orient № 1 2000. С. 167-168. PDF

Лукаш О. І. Позиція Індії у російсько-українській війні в контексті особливостей індійської моделі розвитку та перспектив українсько-індійських відносин. К., 2022. PDF

Лукаш О. І. Процеси модернізації та глобалізації в Індії у кін. ХХ – поч. ХХІ ст. К., 2022. PDF

Лукаш О. І. Регіональна політика Індії в умовах глобалізації на рубежі ХХ–ХХІ ст. // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Лукаш О. І. Республіка Індія — 50 років: підсумки та перспективи розвитку. // ІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези Міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження академіка Омеляна Прицака / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського, 1999.

Лукаш О. І., Коновалов І. С. Розвиток українсько-індійських гуманітарних зв’язків: цивілізаційний вимір / редкол.: В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня // Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2015.

Лукаш О. І. Стан та перспективи індійсько-африканського співробітництва: інтеграційний аспект. К., 2022. PDF

Лукаш О. І. Сучасна Індія: погляд з України (до 70-річчя незалежності Індії). Технічний звіт. К.: LАТ&К», 2017.

Лукаш О. І. Українсько-індійські відносини // Україна дипломатична. Науковий щорічник. Випуск третій / Дипломатична академія при МЗС України, 2002.

Лукаш О. І., Рачек, Д. Р. Українсько-індійські гуманітарні зв’язки: історія і сучасність //Проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць., Вип. 4., 2012.

Лукаш О. І. Українсько-індійські зв’язки в галузі науки і техніки // Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн (Вип. 14), 1988.

Лукаш О. І., Полюк С. Участь Української РСР у співробітництві Радянського Союзу з Індією (70-80-ті рр.) // Український історичний журнал, № 3 1982.

Лукаш О. І. // Indian Economy. India Newsletter. Issue № 2, August 2005 / Embassy of India in Ukraine.

Лукаш О. І. Indo-Ukrainian Relations and its International Significance // Indian Quarterly (A journal of International Affairs, ICWA), Vol. 3, 1993.


Сторінка автора Луцишина О. А. Невизначене (nirvikalpaka) та визначене (savikalpaka) сприйняття у класичній та посткласичній санкх’ї
// Східний світ, 2011, № 2. PDF
// Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF

Луцишина О. А. Уявлення про людину в «Рігведі» // Індія: давнина і сучасність. Збірник наукових праць. Вип. I, 2-ге вид., доповн. та уточ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. PDF


Малиновська О. Ю., Стафійчук В. І. Торговельно-економічне
та науково-технологічне співробітництво між Україною та Індією на початку ХХІ століття. PDF


Сторінка автора Марков Д. Є. Архаїчні елементи в уявленнях про державу і суспільство на ранньому етапі формування загальнонепальської держави // Сходознавство, 2013. № 62–63. PDF

Марков Д. Є. Буддійські королівські фестивалі в домодерному Непалі: соціально-політичний символізм і релігійна ідентичність // Східний світ, 2020, №4. PDF

Марков Д. Є. Буддизм у Непалі. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2019.

Марков Д. Є. Держава і непальська сангха: симбіоз, співіснування і взаємолегітимізація // До 100-річчя від дня народження академіка Омеляна Пріцака (1919–2006). Тези доповідей міжнародної наукової конференції. м. Київ. 16 травня 2019 р. К., 2019. PDF

Марков Д. Є. Західний Непал: проблема інкорпорації і статусу васальних князівств (кінець XVIII – початок XIX ст.) // Сходознавство, 2012, № 57–58 (51–73) PDF

Марков Д. Є. Індуїстсько-буддійський синкретизм у середньовічному і ранньомодерному Непалі (стела середини XVIII ст. про відновлення Ступи Сваямбхунатх // Східний світ, 2016, № 4. PDF

Дмитро Марков. Культ дерев в Непалі: історико-антропологічна замітка // Межі релігійного і природного: різноманітність традицій та інтерпретацій (збірник статей). Рівне: О. Зень, 2022.

Марков Д. Є. Непал і прикордонні конфлікти в Гімалаях: між Китаєм і Індією // Інформаційно-аналітичний бюлетень Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2021, №1. PDF

Марков Д. Є. (2022). Непал. Катманду — на перехресті епох і світів. подорожні нариси. Східний світ, 2012, №3 (144–150). PDF

Марков Д. Є. Непал: причини та передумови виникнення демократичного руху в середині XX ст. // Сходознавство 2010, № 52 (46–58). PDF

Марков Д. Є. Непальський середньовічний храм: на прикладі буддійського монастиря Ваджрайогіні (Гум Баха) у м. Санкху // Східний світ, 2018, № 3. PDF

Марков Д. Є. «Остання» гілка індійської махаяни: непальський буддизм. Його традиція, розвиток, ідентичність // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Марков Д. Є. Рабіндранат Тагор: Співець Бенгалії. Cronolog, 2020. HTML

Марков Д. Є. «Рангджунг Єше» в Україні: тибетська буддійська традиція, адаптація, ідентичність та український контекст (на прикладі громад Києва і Львова) // Східний світ 2021, № 4. PDF

Марков Д. Є. Соціальна історія традиційного непальського буддизму. Нариси. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2018.

Марков Д. Є. Тибето-непальська війна 1788–1792 рр. та її соціально-політичні наслідки для обох країн (105–138) // Сходознавство 2011, № 55–56 (51–73) PDF

Марков Д. Є. Чіттадгар Грідая: 115 років із дня народження непальського поета // Східний світ 2021, № 4. PDF

Марков Д. Є. Ювілей О. Д. Огнєвої // Східний світ, 2019, № 4. PDF

Markov D. Nepalese Sacred Space in Premodern and Early Modern
Hindu-Buddhist Context: One of India’s desa and Independent punya bhumi. Східний світ 2022, № 4. PDF


Сторінка автора Мартинюк С. М. Культурно-пізнавальний дискурс сучасного індійського кіно та значення його популяризації в Україні // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Мартинюк С. М. Співвідношення понять «гінді» та «урду» // Сходознавство, 2002, № 17–18.

Martynyuk Stanislav. Statistical Approach to the Debate on Urdu and Hindi (Student Paper) // urdustudies.com PDF


Маслей М. Особливості порівняльних літературознавчих досліджень Індії // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Маслей М. Переклади з сучасних літератур Індії в Україні // VІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 2–3 червня 2004 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2004.

Маслей М. SAARC: проблеми регіональної співпраці // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Сторінка автора Матвєєв В. О. Культивування любові в системі бгакті-йоги і християнстві як шлях до богореалізації особистості // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Сторінка автора Метельова Т. О. Індійська модель політики історичної пам’яті: засади, проблеми й перспективи // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. Київ, 2018. PDF

Метельова Т. О. Ціннісний вимір індоєвропейської спорідненості: від санкх’ї й мілетців до сучасного мультикультуралізму Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF


Микитенко Ю. Україна — Індія: трохи сонця у холодній воді // Всесвіт. 2002.
№11–12.


Сторінка автора Мотріченко О. М. Культурно-конотована лексика сучасної мови гінді // Східний світ, 2004, № 1. PDF

Мотріченко О. М. Культурно-маркована лексика мови гінді: семантика й функціонування // Х Сходознавчі читання А. Кримського (присвячені 135-річчю від дня народження А. Ю. Кримського). Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 5–6 жовтня 2006 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2006. PDF

Мотріченко О. М. Культурно-маркована лексика мови гінді (типологічний аспект) Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF

Мотріченко О. М. Культурологічний аналіз символічних власних імен сучасної мови гінді // VІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 4–5 червня 2003 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2003.

Мотріченко О. М. Лінгвокультурологічний аспект часових номінацій у сучасній мові гінді // VІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 2–3 червня 2004 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2004.

Мотріченко О. М. Реалії як унікальний компонент гіндімовної картини світу // Сходознавство, 2004, № 25–26. PDF

Мотріченко О. М. Функціонально-семантичні особливості культурно-маркованої лексики мови гінді: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філол. наук: 10.02.13. К., 2005.


Надель Х. С. Индология в Харьковском университете за полтора века // Народы Азии и Африки, 1964 № 2, с. 169–173.


Надольська Р. Жіночі образи у творі М. Х. Кадері «Туті-наме»// Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Сторінка автора Наливайко С. [П. Ріттер — ] Батько української індології // Зарубіжна література. К: 1997. № 11(27).

Наливайко С. І. Навчальний посібник з мови хінді для студентів факультету іноземної філології. К.: Університет імені Тараса Шевченка, редакційно-видавничий центр «Київський університет», 1997.


Сторінка автора Наливайко С. С. Видатні дослідники індійської давнини: Косамбі // Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF

Наливайко С. С. До дискусії навколо арійського питання в етногенезі українців. // Українознавство, 2012, № 2. — С. 132–136.

Наливайко С. С. Стан і перспективи сучасних індоєвропейських досліджень. // Українознавство, 2012, № 3. — С. 121–124.

Наливайко С. С. Тарас Шевченко і Рабіндранат Тагор: славетні сини України й Індії // Тарас Шевченко в долі слов’янських народів: діалог через століття і кордони: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. К.: ННДІУВІ, 2014. — С. 210–212.


Некрасова Г. «Ваю-пурана» як пам'ятка індійської культури: загальна характеристика // Індія: давнина і сучасність. Збірник наукових праць. Вип. I, 2-ге вид., доповн. та уточ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. PDF

Некрасова Г. Особливості індійської культури як однієї з традиційних культур // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Некрасова Г. Пурани і місце «Ваю-пурани» серед них: короткий нарис. // ІV Сходознавчі читання А. Кримського. Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 2000-й річниці християнства, м. Київ, 13–15 вересня 2000 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2000.


Сторінка автора Нечуй-Левицький І. С. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології. Львів, 1876. DOC


Сторінка автора Ничипорук В. І. Культура здорового способу життя та психофізичної досконалості: йога // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Новікова В. В. Британська політика у сфері освіти в Індії (кін. ХVІІІ — пер. пол. ХІХ ст.) // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Носенок Б. Є. Місце часу та простору в індійській філософії та теорії пізнання // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Овсянико-Куликовський Д. М. Досвід вивчення вакхічних культів індоєвропейської старовини, у зв'язку з роллю екстазу на ранніх ступенях розвитку громадськості. Ч. I. Культ божества Soma в стародавній Індії в епоху Вед. Одеса: Типографія П. А. Зеленого, 1883. PDF


Сторінка автора Огнєва О. Д. Джерела житія Будди Шак’ямуні в історичній традиції Тибету (XIV–XVII ст.) // Східний світ, 2006, № 4. PDF

Огнєва О. Д. З історії створення підручника Лесі Українки «Стародавня історія східних народів» // Східний світ, 2005, № 2. PDF

Огнєва О. Д. Індійська мандала та її різновиди в тибетській культурі. // ХІV Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 13–15 травня 2010 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2010.

Огнєва О. Д. Індійська спадщина в Тибеті ХVІІ ст. // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Огнєва О. Д. Індійські витоки образу Бхавачакри в тибетській традиції // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Огнєва О. Д. Леся Українка і Схід // Східний світ, 1995, № 1. PDF

Огнєва О. Д. Міфологічні витоки образу Мавки в «Лісовій пісні» // Східні стежки Лесі Українки (статті і матеріали). Луцьк: Волин. кн., 2007. С. 125–128. (Рецензія Ю. Завгороднього)
// Лісова Пісня আরণ‌্য সঙ্গীত Āraṇ‌ya saṅgīt / Переклад та упорядкування мовою бенґалі Мрідули Гош. Київ: Видавничий дім «Особистості», 2012. PDF

Огнєва О. Д. Міжнародні Реріхівські читання: «Проблеми формування тексту і культури давньої і середньовічної Індії та Центральної Азії». Східний світ, 2016, № 1. PDF

Огнєва О. Д. Нове слово про Україну і Схід. Презентація видання:
Леся Українка. Повне академічне зібрання творів: у 14 томах. Том 10. “Стародавня історія східніх народів”. Конспекти. Виписки з книг. Нотатки та інше / ред. Ю. Громик; передм. О. Огнєва; упоряд. А. Радько, О. Огнєва, І. Біскуб та ін.; комент. О. Огнєва, В. Приймаченко, О. Романова та ін. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Ук-раїнки, 2021 // Східний світ 2021, №1. PDF

Огнєва О. Д. Образи Рігведи в «Лісовій Пісні» Лесі Українки // Сходознавство, 1998, № 2.
// Лісова Пісня আরণ‌্য সঙ্গীত Āraṇ‌ya saṅgīt / Переклад та упорядкування мовою бенґалі Мрідули Гош. Київ: Видавничий дім «Особистості», 2012. PDF

Огнєва О. Д. Про що можуть розповісти написи на Буддійській скульптурі // Східний світ, 2005, № 2. PDF

Огнєва О. Д. Рослинний світ Рігведи та «Лісової пісні» Лесі Українки // Дослідження цивілізацій Сходу та Заходу: історія, філософія, філологія. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2004.
// Лісова Пісня আরণ‌্য সঙ্গীত Āraṇ‌ya saṅgīt / Переклад та упорядкування мовою бенґалі Мрідули Гош. Київ: Видавничий дім «Особистості», 2012. PDF

Огнєва О. Д. Сторінки Рігведи // Східні стежини Лесі Українки (Статті та матеріали). Видання друге, перероблене і доповнене. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. (Рецензія Ю. Завгороднього)


Сторінка автора Олійник О. М. Китайсько-індійські відносини на сучасному етапі // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Сторінка автора Орлова Т. В. Ресурс «м’якої сили» сучасної Індії: йога // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Павлик Н. І. Міждисциплінарні підходи до дослідження класичних індійських текстів: літня школа з джайнізму в Канаді. Східний світ, 2020 № 3. PDF

Pavlyk, Nataliia. "Ascetic Practices in Interfaith Dialogue: Jain Yoga and Orthodox Hesychasm." Current Dialogue: Special Issue of The Ecumenical Review 73:5 (2021): 804-820. PDF


Сторінка автора Павленко Ю. В. Духовно-ціннісна альтернативність аврааміських релігій та вчень індійського походження // Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF

Павленко Ю. В. Проблема індоєвропейської прабатьківщини у контексті останніх лінгвістичних досліджень // Археологія. 1994. № 3. С. 3–12. PDF

Павленко Ю. В. Формування етномовної структури індійської цивілізації // Східний Світ, 1998, № 1–2. PDF


Сторінка автора Папуша І. В. Modus orientalis. Індійська література в рецепції Івана Франка. Тернопіль: Збруч, 2000. HTML


Сторінка автора Патлань Ю. В. Індійські стежки Миколи Реріха та Василя Єрошенка // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Сторінка автора Перга Т. Ю. Екологічні проблеми Індії в контексті глобалізації // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Перга Т. Ю. Проблеми економічного розвитку Індії на початку третього тисячоліття // Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF

Перга Т. Ю. Регіональний менеджмент. Економічне зростання Китаю та Індії як фактор дестабілізації розвитку в XXI столітті // Зовнішні справи, 2007, № 10. C. 29–32.


Поліха І. Зростання впливу партій релігійної орієнтації на внутрішньополітичні процеси сучасної Індії // Східний світ, 1997, № 1–2. PDF

Поліха І. У пошуку консолідуючої ідеї. Зростання впливу партій релігійної орієнтації на внутрішньополітичні процеси в Індії // Політика і час. 1997. № 11.


Полотнюк Ярема. А. Кримський та персько-індійські переробки «Туті-наме» («Книги папуги») // Східний світ, 1993, № 1–2. PDF

Полотнюк Ярема. Протиріччя духовного світу Мірзи Галіба // Індія: давнина і сучасність. Збірник наукових праць. Вип. I, 2-ге вид., доповн. та уточ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. PDF


Сторінка автора Пономаренко А. Г. Міфологеми тварин у сучасних гіндімовній та україномовній картинах світу // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Ботвінкін Ю., Пономаренко А., Гріців О., Беверакі Д. Українсько-гінді словник उक्राइनी-हिंदी शब्दकोष. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Київ: Талком, 2019.


Пономаренко В. С. Танки бруду не бояться. До 20-ї річниці українсько-пакистанського контракту. (2016) HTML


Сторінка автора Пророченко Н. О. Проблема співвідношення традиції і сучасності у процесі суспільно-політичної модернізації Індії // Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF

Пророченко Н. О. Роль традиції у суспільному розвитку сучасної Індії // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Проців І. О. Багатовимірність жіночого образу в поезії С. К. Чауган та Лесі Українки // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Пустовалов С. Ж. Станово-кастова система й Північне Причорномор’я // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Пупурс І. В. Індійське в літературі європейського романтизму // Сходознавство, 2015, № 70. PDF  

Пупурс І. В. «Схід — Прасвоє»: романтизованi Індія, Єгипет, Кавказ // Сходознавство, 2015, № 69. PDF


Радченко О. І. Основні риси офіційно-ділового стилю мови гінді // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Сторінка автора Реутов Є. А. Великий драматург стародавньої Індії Калідаса і його «Шакунтала» // Українська орієнталістика: зб. наук. праць викл. та студ. Ін-ту схід. мов КНЛУ та НУ «Києво-Могилянська академія» / ред. кол. І. В. Срібняк (гол. ред.) та ін. К.: КНЛУ; НУ «Києво-Могилянська академія», 2009–2010. Вип. 4–5.

Реутов Є. А. Використання мови релігійно-філософських символів індуїзму з метою суфійської проповіді в поемі Маліка Мухаммада Джаясі «Падмават» // Літературознавчі студії: зб. наук. праць. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011. Вип. 33. – С. 466–

Реутов Є. А. До питання про витоки релігійно-філософських поглядів течії нірґун та їхні розбіжності з саґун бгакті // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Реутов Є. А. Зображення страждань у розлуці з коханим в поемі Маліка Мухаммада Джаясі «Падмават» як характерний художній прийом суфійської та індуської літературної традиції // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Реутов Є. А. Міжкультурна комунікація і полікультурне виховання в процесі навчання іноземних мов // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Україна і світ: діалог мов та культур”, 2017. К.: ВЦ КНЛУ. – С. 622–624.

Реутов Є. А. Міжкультурна комунікація у процесі навчання іноземних мов і толерантне суспільство // Матеріали міжнародної наукової конференції «Сучасна молодь і проблема життєвих цінностей: філософські та етико-культурологічні виміри», К.: ВЦ КНЛУ. С. 288–290.

Реутов Є. А. Мотив розлуки в поемі Маліка Мухаммада Джаясі «Падмават» // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ, Серія Філологія, Педагогіка, Психологія, випуск 32, 2016. – К. : ВЦ КНЛУ. – С. 151–159.

Реутов Є. А. Поезія змієлова — настанови гуру або шоу на майдані // Сучасні літературознавчі студії: зб. наук. праць. Київський національний лінгвістичний університет, 2017. – Вип. 14. – С. 411–423.

Реутов Є. А. Поезія урду Мірзи Асадулла-хана Галіба — творчість на зламі епох // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Україна і світ: діалог мов та культур”, 2015. К. : ВЦ КНЛУ. – С. 367

Реутов Є. А. Поема Маліка Мухаммада Джаясі «Падмават»: символіка та спроба реконструкції алегоричного змісту // Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF

Реутов Є. А. Поема Маліка Мухаммада Джаясі «Падмават»: ситуація pозлуки // Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF

Реутов Є. А. Поетична течія «преммарг» — суфійська «садгана» в контексті руху «бгакті» // Літературознавчі студії: зб. наук. праць. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016. Вип. 50. – С. 166

Реутов Є. А. Поетична традиція «сантів» у контексті взаємозв’язку основних напрямів руху «бгакті» // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Серія Східні мови та літератури, випуск 1(32), 2017. – С. 71–75.

Реутов Є. А. Про витоки, подібність і розбіжність традицій середньовічного «бгакті» в поезії гінді // Літературознавчі студії: зб. наук. праць. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. Вип. 44, част. 2. – С. 102

Реутов Є. А. Сант Екнатх: «гарур ек бгарур» або кілька рядків поезії змієлова в руслі маратхського бгакті // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Реутов Є. А. Символіка суфійської проповіді Маліка Мухаммада Джаясі в поемі «Падмават» // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Україна і світ: діалог мов та культур”, 2016. К.: ВЦ КНЛУ. – С. 315–317.

Реутов Є. А. Спроба індо-мусульманського культурного синтезу в творчості індійського письменника XVI ст. Маліка Мухаммада Джаясі // Українська орієнталістика: зб. наук. праць викл. та студ. Ін-ту схід. мов КНЛУ та НУ « Києво-Могилянська академія » / ред. кол. І.В.Срібняк (гол. ред.) та ін. – К.: КНЛУ; НУ « Києво-Могилянська академія», 2007. Вип. 2–3. – С. 222–227.

Реутов Є. А. Суфізм і суфійська поезія гінді в епоху бгактікаль // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Україна і світ: діалог мов та культур”, 2013. К. : ВЦ КНЛУ. – С. 294

Реутов Є. А. Творчість М. Галіба і поезія чхаяваду — новий погляд на людину і світ (спроба порівняння) // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Реутов Є. А. Функціонування традиційних лексико-стилістичних засобів у новаторській поезії чхаяваду // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Україна і світ: діалог мов та культур”, 2017. – К. : ВЦ КНЛУ.

Reutov Y. Muhammad Iqbal and Muhammad Asad — Two Fates in the Context of the Dialogue of Cultures and Civilizations // Book of Abstracts Three Day International Allama Muhammad Iqbal Conference, 6th-8th November, 2017, Islamabad-London. – Pg.27–28.


Сторінка автора Ріттер П. Г. Санскрит. Харків, видання слухачок Вищих жіночих курсів, 1911. [Літографоване видання конспекту лекцій.] PDF

Ріттер Павло. Фрагменти з “Антології давньоіндійської літератури” // Сходознавство, 1998, № 3–4.

Ріттер Павло. Хмара-вістун (Megha-dûta) /„Хмара-вістун“ (Megha-dūta). Старо-індійська елегія Калідаси. HTML (Див. також тут.)

Ріттер П. Г. Що таке санскрит? / Переклад з російської, вступна стаття та примітки Д. В. Бурби. Східний світ 2022, № 4. PDF


Рибалкіна Ю. О. Етимологічний склад лексики індійської традиційної медицини // Shodoznavstvo 2013, № 64 (97–107) PDF

Рибалкіна Ю. О. Творчість Магадеві Варма в контексті літературної течії чхаявад // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Романченко А. А. Поняття нірвани в філософії Бідії Дандарона // Сходознавство, 2007, № 31–32 (27–54) PDF


Ромаренко О. В. Дмитро Миколайович Овсянико-Куликовський та його дослідження ведичної релігії // ІХ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 1–2 червня 2005 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2005.


Самойленко Н. І. Індійські сюжети на сторінках полтавської періодики
(1991–2001) // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Сівко Т. В. Рух неприєднання у зовнішньополітичній концепції Індії // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Седнєв В. Індія — Китай: азійські велетні в пошуках взаєморозуміння // Індія: давнина і сучасність. Збірник наукових праць. Вип. I, 2-ге вид., доповн. та уточ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. PDF


Секундант С. Г. Буддизм та індійська філософська традиція // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Секундант С. Г. Ведійська релігія і брахманізм. До питання про генезис релігійної свідомості // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Секундант С. Г. Міф і ритуал: до проблеми генезису індійської філософії // V Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 10–12 жовтня 2001 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2001.

Секундант С. Г. Сакральне мовлення в структурі ведійського релігійного ритуалу: його функції і нормативні принципи // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Семенець О. Найбільш насичений період. Україна — Індія в XXI столітті: перспективи двосторонньої співпраці // Політика і час. 2003. № 9.

Семенець О. «Україна — Індія: погляд у XXI століття» // Україна — Індія: 15 років дружби. К. 2006.


Скібіцький А. В. Актуальні питання досліджень з реконструкції, тлумачення та перекладу санскритської версії «Сутри серця позамежної мудрості»


Скоблікова М. І. Тадж-Махал Королівська перлина Індії // Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF

Скоблікова М. І. Подорож до Індії очима українських художників // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Сміцький Є. І. Сакральний простір вайшнавізму на прикладі традиції Рамануджачар’ї: метаморфози ієротопії Венкатешвари // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Собецька О. Е. Панчатантра: історія написання та дослідження // Сходознавство, 2006, № 35–36 PDF

Собецька О. Е. Порівняльний аналіз поетичних моделей (на основі казок «Панчатантри» та українських казок про тварин) // Література. Фольклор. Проблеми поетики, 2008, вип. 30.

Собецька О. Е. Українська народна казка про тварин та індійська «Панчатантра»: порівняльний структурно-семантичний аналіз сюжетів. Дис. канд. наук, 2008. PDF


Стафійчук В. І., Малиновська О. Ю. Торговельно-економічне
та науково-технологічне співробітництво між Україною та Індією на початку ХХІ століття. PDF


Стельмах В. О. Сучасний стан двосторонніх відносин Індії та країн Балтії // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Сторінка автора Стрелкова А. Ю. Буддизм та Ніцше: філософські паралелі // Східний світ 2020, № 1. PDF

Стрелкова А. Ю. Буддизм: філософія порожнечі. К.: Києво-Могилянська академія, 2015. 408 с.

Стрелкова А. Ю. Генеза та сутність вчення про порожнечу в філософії буддизму. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук. Київ, 2016. PDF

Стрелкова А. Ю. Неподвійність форми та свідомості у «Магаяна-шраддхотпада шастрі» // Цирендоржиєвські читання 2008. Тибетська цивілізація та кочові народи Євразії: кроскультурні контакти. К.: МП «Леся», 2008.

Стрєлкова А. Ю. Павло Ріттер та його переклад Дгаммапади”. PDF

Стрелкова А. Ю. «Сутра серця» — сутра порожнечі // Східний світ 2021, № 4. PDF

Стрелкова А. Ю. Три поняття буддійської філософії: «мислення», «розум», «свідомість» (до проблеми перекладу) // «Sententiae» Vol. 40 No. 2 (2021) PDF


Таран В. М. Безпековий вимір індійсько-китайських відносин на сучасному етапі // Х Сходознавчі читання А. Кримського (присвячені 135-річчю від дня народження А. Ю. Кримського). Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 5–6 жовтня 2006 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2006. PDF

Таран В. М. Китайський фактор в національній безпеці Індії крізь призму регіональних взаємодій // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Сторінка автора Тараненко О. О.  Явище історико-мовної міфотворчості в сучасному українському суспільстві // Мовознавство. 2011. № 6. С. 14–33. PDF


Теплий Іван. Сходознавчий дискурс Івана Франка // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2011, випуск 53. PDF


Терещенко В. В. Використання принципів аюрведичного харчування в Україні // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Терещенко К. О. Вчення про дгарми в індійському буддизмі // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Сторінка автора Українка Леся. Стародавня історія східних народів: Історія індусів // Повне академічне зібрання творів у 14 томах. Том 10 / Редакційна колегія: Віра Агеєва, Юрій Громик, Оксана Забужко, Ірина Констанкевич, Марія Моклиця, Сергій Романов. Редактор тому: Юрій Громик. Передмова: Олена Огнєва. Упорядкування: Антоніна Радько, Олена Огнєва, Ірина Біскуб, Оксана Бєлих, Людмила Бондарук, Лариса Семенюк. Коментар: Олена Огнєва, Віталій Приймаченко, Олена Романова, Дмитро Бурба, Антоніна Радько. Луцьк 2021. PDF

Українка Леся. Історія індусів // Східний світ, 2005, № 2 PDF


Усольцева М. М. «Дравідський ренесанс» та його значення для небрамінського руху у колоніальній Південній Індії // XІХ Сходознавчі читання А. Кримського. До 120-річчя від дня народження А. П. Ковалівського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 16–17 жовтня 2015 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАНУ, 2015.

Усольцева М. М. Індійська жінка у публічному просторі в контексті соціальних реформ округу Мадрас: 1880–1920-і рр. // Сучасні тенденції сходознавства. Збірник наукових праць за матеріалами Х Всеукраїнської науково-практичної конференції (11–12 квітня 2014 року). Х. : Харківський національний педагогічний університет, 2014.

Усольцева М. М. Маргіналізація інституту девадасі як ознака зміни інтелектуальної парадигми в Південній Індії у 1880–1940-х рр. // Сходознавство, 2014, № 67. PDF

Усольцева М. М. «Мовна ідентичність»: від соціальних реформ до «національного питання» (південноіндійський контекст, 1860–1930 рр.) // Східний світ, 2015, № 4. PDF

Усольцева М. М. «Нова індійська жінка» очима вестернізованих еліт президентства Мадрас (1860–1930 рр.) // Східний світ, 2015, № 2. PDF

Усольцева М. М. Основні підходи до вирішення проблем жіночої освіти в окрузі Мадрас (1880–1910-ті рр.) // Сходознавство, 2013, № 64. PDF

Усольцева М. М. Південне крило «Брахма самаджу»: 1880–1910-ті рр. // XVIII Сходознавчі читання А. Кримського. До 95-річчя від дня народження Омеляна Пріцака. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 17–18 жовтня 2014 р. К. : Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАНУ, 2014.

Усольцева М. М. Рух за соціальні реформи і “жіноче питання” в Мадрасі (1860–1930 рр.). К. : Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2018. – 256 с.

Усольцева М. М. Рух за соціальні реформи у телуґу- й таміломовному ареалах президентства Мадрас у колоніальній Індії (1860–1930 рр.) : автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук: 07.00.02. К., 2017.

Usoltseva M. The Question of Identity in Indian Reformers’ Discourse after the First World War: Madhaviah’s Case. Східний світ, 2018, № 1. PDF


Устінова В. Ф. Індіра Ганді: 100 років з дня народження (біографічний нарис) // Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF

Устінова В. Ф. Семантика орнаментального мистецтва у традиційному народному живописі Індії // Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF

Устінова В. Ф. «Товариство Україна — Індія» як платформа розвитку українсько-індійських культурних зв’язків та народної дипломатії // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Устінова В. Ф. Традиціоналізм як основа та особливість індійських свят // Індія: давнина і сучасність. Збірник наукових праць. Вип. I, 2-ге вид., доповн. та уточ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. PDF


Сторінка автора Філь Ю. С. Англійська політична система як виклик освіченим колам Північної Індії (1885–1921 рр.) // ХIХ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 16–17 жовтня 2015 р. К. : Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАНУ, 2015.

Філь Ю. С. Блакитна перлина пустелі Тар. Подорож до батьківщини раджпутів // Східний світ, 2014, № 2. PDF — С. 152–156.

Філь Ю. С. Брахмо-самадж та Ар'я-самадж: релігійно-реформістські рухи Бенгалії та гіндімовного регіону Індії (порівняльний аспект) // ХVIII Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 17–18 жовтня 2014 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАНУ, 2014.

Філь Ю. С. Вестернізація індійських освічених еліт очима російських мандрівників в останній чверті ХІХ ст. // Сходознавство, 2013, № 61. PDF

Філь Ю. С. Вплив західної думки на ідеологів націоналізму в Північній Індії (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) // Східний світ, 2015, № 2. PDF

Філь Ю. С. Джамму і Кашмір: Моді поглинає мусульманську автономію. Світ мовчить // Інформаційно-аналітичний бюлетень Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2021, №1. PDF

Філь Ю. С., Карпіцький М. М. Захист вайшнавами ISKCON власної ідентичності в контексті дискусій про індуїзм // Східний світ 2021, № 1. PDF

Філь Ю. С. Закулісся «Ведалайфу» // Портал «Філософія і релігієзнавство». 28.10.2021 HTML

Філь Ю. С. Ідея справедливості, а також мирське та духовне правосуддя у буддизмі на прикладі «Анґулімала сутти» // ХХV Сходознавчі читання А. Кримського: Матеріали міжнародної наукової конференції, 10 листопада 2022 р. Київ. Львів – Торунь: Liha-Pres, 2022. С.330-332. PDF

Філь Ю. С. Ікона «Ґанді». 30.01.2020 HTML

Філь Ю. С. Індійські «вестернізовані еліти» другої половини ХІХ — початку ХХ ст. як проблема соціальної історії // Сходознавство, 2013, № 62–63. PDF

Філь Ю. С. Індія: погляд з великих та маленьких міст Уттар-Прадешу, Західної Бенгалії та Одіші. // Східний світ, 2019, № 3. PDF

Філь Ю. С. Індуські вестернізовані еліти Північної Індії (1858–1921). К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2018. — 220 с. PDF

Філь Ю. С. Кастове питання в поглядах індуської політичної еліти Північної Індії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. // Східний світ, 2018, № 2. PDF

Філь Ю. С. Круглий стіл “Вайшнавська культура в сучасному світі” в рамках VI Конгресу молодих дослідників релігії “Релігія в сучасній культурі” (Київ, 18 жовтня 2019 року) // Східний світ, 2019, № 4. PDF

Філь Ю. С. Культурні війни навколо індуїзму в сучасній Індії. Рец. на: Elst K. Hindu Dharma and the Culture Wars. New Delhi: Rupa Publications, 2019 // Східний світ 2021, № 3. PDF

Філь Ю. С. «Культурні війни»: націонаоналізм та релігія в сучасній Індії // Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених: збірник тез. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2021. С. 51-54. PDF.

Філь Ю. С. Міжнародне товариство свідомості Кришни (ISKCON) в період війни на Донбасі (2014 – 2019) // Релігійна свобода. 2020. № 25. С. 52–68. PDF

Філь Ю. С. Образ Бхарат Мати в контексті індійського націєтворення // Scientific Journal Virtus. 2018. № 26. PDF

Філь Ю. С. Образ Бхарат Мати як продукт колоніального дискурсу // Сучасні тенденції сходознавства. Збірник наукових праць за матеріалами Х Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Харків 11–12 квітня 2014 р. Х.: Харківський національний педагогічний університет, 2014. PDF

Юлія Філь. Онтологія індуїстського ставлення до природи та екологічний стан сучасної Індії // Межі релігійного і природного: різноманітність традицій та інтерпретацій (збірник статей). Рівне: О. Зень, 2022.

Філь Ю. С. Освітній проект християнських місій Північної Індії ХІХ ст. // Сходознавство, 2014, № 68. PDF

Філь Ю. С. Особливості присутності індуїзму в інформаційному просторі сучасної Індії // VІ Конгрес сходознавців: збірник матеріалів, м. Київ, 3 грудня 2022 р. Київ: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Львів – Торунь: Liha-Pres, 2022. С.257-259. PDF.

Філь Ю. С. Пан-індійська ідентичність: поява і сучасне визначення // До 100-річчя від дня народження академіка Омеляна Пріцака (1919–2006). Тези доповідей міжнародної наукової конференції. м. Київ. 16 травня 2019 р. К., 2019. — С. 57–58. PDF

Філь Ю. С. Політична вестернізація індуських освічених кіл Північної Індії
(1858–1921) // Східний світ, 2016, № 1. PDF

Філь Ю. С. Проблеми атрибуції тибетської буддійської скульптури // Актуальні питання організації та проведення державної експертизи культурних цінностей (предметів декоративно-ужиткового мистецтва). Матеріали семінару-практикуму (21–25 травня 2018 Київ): науково-методичний збірник. Національний Києво-Печерський історико-культурний-заповідник. Київ: «Фенікс», 2018. PDF

Філь Ю. С. Релігійність індусів у романі Аравінда Адіга «Білий тигр» у контексті сучасних тенденцій розвитку індуїзму // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Філь Ю. С. Ю. М. Реріх, Індологія та Індія: точки перетину// Всеукраїнській науково-громадська конференція до 110-ї річниці від дня народження Юрія Миколайовича Реріха. Тези доповідей. м. Київ 8 грудня 2012 р. – C. 54-59.

Філь Ю. С. Рецепція філософії Й. Гердера та Й. Фіхте теоретиками індійського націоналізму у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Дні філософського факультету — 2015», м. Київ (21–22 квітня 2015 р.). Матеріали доповідей та виступів. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2015. Ч. І.

Філь Ю. С. Соціальний і культурний контекст діяльності Бгактівіноди Тгакура. // Вайшнавська традиція крізь століття. Вип. 2. Збірка матеріалів IV та V Міжнародної релігієзнавчої школи «Вайшнавська традиція крізь століття» 2014–2015 років. Луцьк: Друкмаркет, 2016. PDF

Філь Ю. С. «Стратегічне партнерство» в політологічній думці та зовнішньополітичній практиці Індії // Сходознавство, 2012, № 60. PDF

Філь Ю. С. «Стратегічне партнерство» в сучасній політологічній думці Індії // Східний вектор стратегічного партнерства України в умовах глобального світу. Аналітична доповідь / За ред. В. О. Кіктенка. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2013. PDF

Філь Ю. С. Сучасний стан, проблеми та перспективи двосторонніх відносин України з Індією / За ред. В. О. Кіктенка. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2013. PDF

Гончарук А. З., Дроботюк О. В., Кіктенко В. О., Мусійчук В. А., Філь Ю. С.  Україна і країни Східної, Південно-Східної та Південної Азії: підсумки 2020 року та перспективи розвитку : аналіт. доп. Київ : НІСД, 2021. PDF

Філь Ю. С. Універсальність вайшнавізму та місце української культури в ISKCON // Східний світ. 2020, № 2. С. 101–112. PDF

Філь Ю. С. Формування вестернізованих індуських політичних еліт у Північній Індії (1858–1921 рр.): автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук: 07.00.02. К., 2017. PDF

Філь Ю. С. Як розуміти 330 мільйонів богів у індуїзмі або чому «корова-карма» не вичерпує індійської культури // Портал «Філософія і релігієзнавство». HTML


Сторінка автора Франко І. Я. Варлаам і Йоасаф. Старохристиянський духовний роман і його літературна історія. Зібрання творів у 50 томах. К.: Наукова думка, 1977 р., т. 30. DJV

Франко І. Я. Індійські легенди. Із «Махабхарати»: Ману і потопа світу, Сунд і Упасунд, Сакунтала, Смерть Гідімба. З «Маркандеї-пурани»: Цар Випащит у пеклі. Із буддійської книги «Сутта-ніпата»: Мара і Будда, Багач і Мудрець. Зібрання творів у 50 томах. К.: Наукова думка, 1977 р., т. 8. DJV

Франко І. Я. Коли ще звірі говорили  [Індійське поїходженнямають казки «Заєць і Медвідь», «Ворона і Гадюка», «Фарбований Лис», «Ворони і сови», «Байка про байку» (казка про Синицю)] // Зібрання творів у 50 томах.Том 20. К.: Наукова думка, 1979 HTML

Франко І. Я. Короткий нарис староіндійського (санскритського) письменства // Зібрання творів у 50 томах. К.: Наукова думка, 1983 р., т. 38. PDF


Фурніка В. П. Кобзар за Гімалаями: творчість Т. Г. Шевченка в
Індії та Шрі Ланці К.: Дніпро, 1989. — 311 с.


Хмель А. О. Перспективи українсько-індійських двосторонніх відносин / А. О. Хмель, К. В. Ярошенко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія: Політологія. Т. 248, Вип. 236, 2014. PDF


Ходоровський А. Пріоритети й перспективи політики України у відносинах з республікою Індія. PDF

Ходоровський Г. І. В режимі плідного співробітництва // Політика і час. 1994. № 7.

Ходоровський Г. І., Скляренко М. Тернистим шляхом розвитку і прогресу // Політика і час. 1997. № 7.

Ходоровський Г. І. «Становлення українсько-індійського співробітництва» // Україна — Індія: 15 років дружби. К., 2006.


Чекаленко Л. Д. Україна — Індія: еволюція відносин // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Черненко С. Баранников О. П. — індійський святий із Золотоноші // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Черник  П. П. Актуальні питання сучасних українсько-індійських міждержавних відносин. Збірник наукових праць з гуманітарних дисциплін «Славута». HTML


Черних І. Д. Духовна революція «Осьового часу» (індійська та китайська соціокультурні детермінанти) // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Черних І. Д. Цивілізаційний ракурс індійської та китайської релігії (нові підходи) // VІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 2–3 червня 2004 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2004.

Chernykh I. D. Regarding the problem of Indian civilization sociocultural basis and dynamics // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Сторінка автора Чувпило Л. О. Індологічна діяльність П. Г. Ріттера в дожовтневу добу // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Чувпило Л. О. Вивчення Індії в Харківському університеті у 1805–1917 рр. // Індія: давнина і сучасність. Збірник наукових праць. Вип. I, 2-ге вид., доповн. та уточ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. PDF

Сторінка автора Чувпило О. О., Чувпило Л. О. Асоціація Британської Індії — провідна національно-патріотична організація Бенгалії // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Чувпило О. О., Чувпило Л. О. Викладання та вивчення східних мов у Харківському університеті (1805–1917 рр.) // Вісник ХНУ серія «Історія». Вип. 51. 2016. PDF

Чувпило О. О. Вибрані індологічні твори. Харків: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 2013. PDF

Чувпило О. О. До питання про морально-етичні погляди М. К. Ганді // Індія: давнина і сучасність. Збірник наукових праць. Вип. I, 2-ге вид., доповн. та уточ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. PDF

Чувпило О. О. Дослідження історії індійського національно-визвольного руху в працях Р. Ч. Маджумдара. // ХІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 2–3 жовтня 2008 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2008.

Чувпило О. О. Життя, політична діяльність та еволюція світогляду М. Н. Роя. // ІV Сходознавчі читання А. Кримського. Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 2000-й річниці християнства, м. Київ, 13–15 вересня 2000 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2000.

Чувпило О. О. Життя та наукова діяльність Г. Г. Котовського // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Чувпило О. О. Із історії української індології: Ю. Г. Литвиненко (до 75-річчя від Дня народження) // VІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 2–3 червня 2004 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2004.

Чувпило О. О. Ідейно-політична боротьба в комуністичному русі Індії (1939–1945 рр.) // V Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 10–12 жовтня 2001 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2001.

Чувпило О. О. Індійський Національний Конгрес і конституційні питання (1885–1947  рр.) // Східний cвіт, 2004, № 3. PDF

Чувпило О. О. Міжнародні питання в діяльності Індійського
Національного Конгресу (1914–1929 рр.) // Східний світ, 2003, № 4. PDF

Чувпило О. О. Мотілал Неру та індійський національно-визвольний рух // Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF

Чувпило О. О. Мохандас Карамчанд Ганді й релігія // ІХ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 1–2 червня 2005 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2005.

Чувпило О. О. Огляд джерел з історії боротьби Індійського Національного Конгресу за свободу й незалежність батьківщини // Сходознавство, 2000, № 11–12.

Чувпило О. О. Праці М. Дасаї як джерело з історії індійського національно-визвольного руху // VІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 4–5 червня 2003 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2003.

Чувпило О. О. Перша та друга конгресистські кампанії громадянської непокори в Індії (1930–1934) // Східний світ, 2007, № 2. PDF

Чувпило О. О. Політика Індійського Національного Конгресу щодо робітничого та селянського рухів (20-ті роки XX ст.) // Східний світ, 2005, № 3.

Чувпило О. О. Роль С. Ч. Боса в національно-визвольному русі народів Британської Індії напередодні Другої світової війни // Східний світ, 2006, № 4. PDF

Чувпило О. О. Соціальні та економічні питання в діяльності Індійського Національного Конгресу (20-30-і рр. XX ст.) // Східний світ, 2002, № 2. PDF

Чувпило О. О. Утворення та діяльність Біхарської соціалістичної партії (1931–1934 рр.) // VІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 30–31 жовтня 2002 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2002.

Чувпило ОО. Утворення та діяльність конгресу Соціалістичної партіїї Індії
(1934–1948) // ІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження академіка Омеляна Пріцака. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 1999.

Чувпило О. О. Філософськи погляди Дж. Неру // ХІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 7–8 червня 2007 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2007. PDF

Чувпило О. О. Філософські погляди М. К. Ганді // Х Сходознавчі читання А. Кримського (присвячені 135-річчю від дня народження А. Ю. Кримського). Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 5–6 жовтня 2006–р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2006. PDF

Чувпило О. О. Формування та розвиток світогляду С.Ч. Боса // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Чувпило О. О. Ч. Р. Дас — засновник свараджистської партії // Східний світ, 1997, № 1–2. PDF


Шелудько М. Йога з Богом. Чи можливе християнське використання популярної індійської системи? // Патріярхат ч. 5 (вересень — жовтень 2019). PDF


Шершун Я. А. Структурні особливості юридичної лексики гінді Кримінально-процесуального права Індії // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018.


Щербаков Я. І. Вплив індійської цивілізації та буддизму на формування класичної китайської драматургії // ХV Сходознавчі читання А. Кримського: до 140-річчя А. Ю. Кримського та 20-ї річниці Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м Київ, 20–21 жовтня 2011 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2011. PDF


Ярош О. А . Контраверсія між концепціями «вахдат аль-вуджуд» і «вохдат аль-шухуд», її вплив на розвиток ідей у суфізмі: Ахмад Сірхінді та Шах Валіуллах з Делі // Східний світ, 1997, № 1–2. PDF

Ярош О. А. Філософські погляди Шаха Ісмаїла Шахіда: постановка проблеми // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Ястремська І. Особливості політичного протистояння Індійського національного конгресу та Бхаратія джаната парті (кін. ХХ – поч. ХХI ст.) // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

 

Сайт
створений задля сприяння розвою української індології та полегшення ознайомлення з її здобутками.

Якщо у Вас є індологічні статті чи монографії або переклади, які наразі відсутні на нашому сайті, просимо надсилати їх нам (або надсилати посилання на них, якщо вони вже є в Інтернеті).

Також вітаються конструктивні зауваження і пропозиції щодо роботи сайту.

кіно
Телесеріал «Ма­га­бга­ра­та» з українськими субтитрами. Переклад з гінді Станіслава Мартинюка
Запит на перегляд

facebook Фейсбук