1
Український індолог
2

Сайт
створено на громадських засадах у співпраці з

Інститутом сходознавства ім. А. Ю. Крим­сь­ко­го НАН України

Журналом «Східний світ»

Всеукраїн­сь­кою асоціацією індологів

Центром мови гінді й індійської літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Товариством дослідників східних філософій Інституту філософії ім. Г. С. Ско­во­ро­ди НАНУ

Схо­до­знав­чим гуртком Києво-Могилянської академії

 

Абашнік В. О. Павло Ріттер (1872–1939) про німецькомовних філософів, лінгвістів та сходознавців. Східний світ 2022, № 4. PDF

Сторінка автора Адомайтіс В. В. Діяльність громадських організацій у розбудові дружніх стосунків між Україною та Індією // Україна Індія: 15 років дружби. К., 2006.


Акініна Т. О. Особливості функціонування експресивно забарвленої лексики в художньому стилі мови гінді // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Сторінка автора Баранников О. П. Українські цигани // Національні меншини Радянської України. Книга 2. К.: Всеукраїнська академія наук, 1931 PDF


Сторінка автора Батюк В. Г. Могутній гімн життя // Тагор Рабіндранат. Поезії / З бенгальської. К.: Дніпро, 1981.


Сторінка автора Бафталовська Г. С. Культурно-історичні витоки формування видатного українського вченого: Павло Григорович Ріттер та Чутове // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Сторінка автора Бєсєдіна В. В. Асоціативні реалії у газетних заголовках на гінді (на матеріалі публіцистичних текстів) // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Сторінка автора Бессонова М. М. Основні напрями співпраці Індії та Канади на початку ХХІ ст. // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Сторінка автора Білецький О. І. Давня Індія та її література // Голоси стародавньої Індії. Антологія давньоіндійської літератури. К., 1982. PDF

Білецький О. І. Франко й індійська література // Слово про великого Каменяра: збірник статей до 100-ліття з дня народження Івана Франка: у 2 т. – К. : Державне вид-во худ. літ-ри, 1956. – Т. 1. – С. 491–511.


Сторінка автора Борділовська О. А. 75 років без Ганді. Чи актуальні сьогодні ненасильницькі методи спротиву? ZN.UA, 2023. HTML

Борділовська О. А. Аджанта: сакральне місце, пам'ятка мистецтва та джерело знання // V Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 10–12 жовтня 2001 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2001.

Борділовська О. А. Беназір Бгутто: життя в політиці // Східний світ, 2020, № 3. PDF

Борділовська О. А. Британський радж та індійська демократія // Східний світ, 2006, № 3. PDF

Борділовська О. А. Весільний обряд класичної Індії за «Харшачарітою» Бани // Східний світ, 1999, № 1–2. PDF

Борділовська О. А. Від священної географії до геополітики: традиції індійського світогляду // Східний світ, 2006, № 1. PDF

Борділовська О. А. Відносини Індії і Шрі-Ланки у пост-біполярний період. // ХІV Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 13–15 травня 2010 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2010.

Борділовська О. А. Відносини Республіки Індія з Європейським Союзом // Актуальні проблеми міжнародних відносин. ІМВ, 2009, вип. 84, ч. 2.

Борділовська О. А. Відносини Республіки Індія з Республікою Шрі-Ланка у пост-біполярний період // XІV Сходознавчі читання А. Кримського. К.: 13–15 травня 2010 р.

Борділовська О. А. Відомості про походження назви «Кашмір» // Східний світ, 2004, № 4. PDF

Борділовська О. А. Від плюралізму до демократії (до 55-ї річниці Республіки Індія) // Східний світ, 2005, № 1. PDF

Борділовська О. А. Виклики глобалізації і трансформація суспільства: індійський досвід // Суспільно-політичні трансформації в країнах Сходу на сучасному етапі. Колективна монографія. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2012. PDF

Борділовська О. А. Внутрішня політика Н. Моді — «мобіноміка»: реформи і соціальні перетворення // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Борділовська О. А. Ґандизм у зовнішній політиці Індії // Політика і час, 2007, № 7.

Борділовська О. А. Глобалізація гандизму. Міжнародна конференція до сторіччя сатьяграхи (Соціологія, політика та наука сатьяграхи у 1906–2006 рр.)
Делі–Чампаран, 13–20 листопада 2007 // Східний світ 2008, № 1. PDF

Борділовська О. А. Давньоіндійська політична теорія в діяльності імператора Харші (606 – 646/7 рр.) // Актуальні проблеми міжнародних відносин. ІМВ, 2001, вип.  28, ч. 1.

Борділовська О. А. Джерела про походження назви «Кашмір» // VІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 2–3 червня 2004 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2004.

Борділовська О. А. Діяльність уряду Н. Моді: економічні реформи й соціальні перетворення / Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF

Борділовська О. А. До питання про специфіку демократичної системи в Індії // Вісник КНУ. Міжнародні відносини, 2005, вип. 31–32.

Борділовська О. А. До початків імперії Харші // Сходознавство, 1999, №  6.

Борділовська О. А. Доктор А. П. Дж. Абдул Калам — 12-й президент незалежної Індії // Східний світ, 2003, № 1. PDF

Борділовська О. А. Ідея Пакистану та витоки Кашмірської проблеми // ІХ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 1–2 червня 2005 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2005.

Борділовська О. А. Еволюція зовнішньополітичної стратегії республіки Індія у постбіполярний період. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук. К., 2011. DOC

Борділовська О. А. Етнічний фактор у зовнішній політиці Ісламської Республіки Пакистан // Вісник КНУ. Міжнародні відносини, 2004, № 29–30.

Борділовська О., Горбач О. Зовнішня політика Індії: традиційні настанови та новітні пріоритети // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Міжнародні відносини 2002, вип. № 21–24.

Борділовська О. А. Зовнішня політика Республіки Індія у постбіполярний період (1991–2008). К.: ВПЦ «Київський університет», 2008.

Борділовська О. А. «Ідеальний цар» у класичній індійській традиції // Східний світ, 2001, № 2. PDF

Борділовська О. А. Ідея Пакистану та витоки Кашмірської проблеми // ІХ Сходознавчі читання А.Кримського. К., 2005.

Борділовська О. А. Індійський погляд на БРІКС // Тези ІІІ Всеукраїнської конференції індологів. К.: 2013.

Борділовська О. А. Індія: 60 років без Ганді / Східний світ, 2008, № 3. PDF

Борділовська О. А. Індія в геополітичному просторі Центральної Азії // Цирендоржиївські читання 2008. Тибетська цивілізація та кочові народи Євразії: кроскультурні контакти. К.: Леся, 2008.

Борділовська О. А. Індія – Китай: партнерство та суперництво // Китайська цивілізація: традиції і сучасність. Збірка наукових праць. К.: Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України, 2011. PDF

Борділовська О. А. Індія і Пакистан: 60 років ідейного протистояння // Східний світ, 2011, № 2. PDF

Борділовська О. А. Індія і Пакистан. Інтелектуальна історія розлучення. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2019.

Борділовська О. А. Індія — Пакистан: історія протистояння // Східний світ, 2012, № 2. PDF

Борділовська О. А. Індія та процеси глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин. ІМВ, 2007, вип. 70, ч. 2.

Борділовська О. А. Індія у сучасному геостратегічному балансі сил // Вісник КНУ. Міжнародні відносини, 2006, № 33–34.

Борділовська О. А. Кастовий фактор у житті сучасного індійського суспільства // Східний світ, 2004, № 3. PDF

Борділовська О. А. Кашмір та історико-культурна спадщина Азії // Цирендоржиєвські читання 2006. Тибетська цивілізація та кочові народи Євразії: крос-культурні контакти. Збірник наукових статей. К.: Інститут сходознавства ім. А. Кримського, 2006.

Борділовська О. А. Колоніальний період та розвиток демократичних інститутів в Індії // Х Сходознавчі читання А. Кримського (присвячені 135-річчю від дня народження А. Ю. Кримського). Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 5–6 жовтня 2006 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2006. PDF

Борділовська О. А. Міжнародний аспект кашмірської проблеми: історія та сучасність // Вісник КНУ. Історія, 2002, № 59–60.

Борділовська О. А. Мусульманська складова комплексного
індійського суспільства // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Борділовська О. А. Мусульманський чинник індійської демократії // ХІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 7–8 червня 2007 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2007. PDF

Борділовська О. А. Мухаммед Алі Джинна–фундатор Пакистану // Східний світ, 2007, № 4. PDF

Борділовська О. А. Нове бачення нації у концепції «Індія – 2020» Президента А. П .Дж. Абдул Калама // Вісник Київського міжнародного університету, 2004, № 3.

Борділовська О. А. Обряд Саті // Індія: давнина і сучасність. Збірник наукових праць. Вип. I, 2-ге вид., доповн. та уточ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. PDF

Борділовська О. А. Особливості культурної спадщини Ладакху // Цирендоржиєвські читання 2003. Збірник наукових статей. К.: Стилос, 2003.

Борділовська О. А. Особливості стратегічної культури Пакистану // Стратегічна панорама 2023, № 1. PDF

Борділовська О. А. Перспективи розвитку українсько-індійського співробітництва (щодо візиту Президента України Л. Кучми у Республіку Індію 2-5 жовтня 2002 р.) // Актуальні проблеми міжнародних відносин. К.: ІМВ,  2001, вип. 34, ч. 2.

Борділовська О. А. Презентація книги «Доктор Бабасахеб Амбедкар» у перекладі українською мовою (Київ, 1 березня 2017 р.) // Східний світ, 2017, № 1–2 PDF

Борділовська О. А. Проблеми безпеки південноазійського регіону: погляд з України // Актуальні проблеми міжнародних відносин: К.: ІМВ, 2002 вип. 32, ч. 1.

Борділовська О. А. Проблеми забезпечення неперервності політичного діалогу України з міжнародними партнерами в регіонах Азії: Україна — Індія // Актуальні проблеми міжнародних відносин. ІМВ, 2007, вип.  71, ч.  І.

Борділовська О. А. Результати головування республіки Індії в g20 //ХХVІ Сходознавчі читання А. Кримського : матеріали міжнародної наукової конференції, 30 листопада 2023 р. Київ — Львів — Торунь: Liha-Pres, 2023. — 436 с. PDF

Борділовська О. А. Релігійна мозаїка Кашміру // Східний cвіт, 2002, № 2. PDF

Борділовська О. А. Релігійно-етнічні корені Кашмірської проблеми // Україна — країни Сходу у ХХІ столітті: діалог мов, культур, цивілізацій. К., 2003.

Борділовська О. А. Релігійно-ідеологічні основи традиційного індійського суспільства за «Харшачарітою» Бани // ІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження академіка Омеляна Пріцака. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 1999.

Борділовська О. А. Республіка Індія: у пошуках власного шляху (до 55-ї річниці здобуття незалежності) // Вісник КНУ. Міжнародні відносини, 2003, №25–28.

Борділовська О. А. Рецензія на книгу Е. Н. Успенської «Раджпуты. Рыцари средневековой Индии» // Східний Світ, 2002, № 1. PDF

Борділовська О. А. Розвиток відносин Республіки Індія і Ізраїлю у постбіполярний період // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн». КНУ імені Тараса Шевченка, істор. фак-т. К.: 2013.

Борділовська О. А. Роздуми про Індію і Пакистан: до 70-річчя незалежності двох держав. Східний Світ, 2017, № 3. PDF

Борділовська О. А. Розподіл населення Кашміру за релігійною ознакою (згідно з щоденником англійського посольства 1873–1874 рр.) // VІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 30–31 жовтня 2002 р.– К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2002.

Борділовська О. А. Сім’я в системі суспільних відносин традиційної Індії за «Харшачарітою» Бани // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Борділовська О. А. Соціальна стратифікація індуїстсько-буддійської імперії Харші // Східний світ, 2003, № 4. PDF

Борділовська О. А. Суспільно-політичний устрій імперії Харшавардхани: дисертація на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук: 07.00.02. К., 1999.

Борділовська О. А. Терористична загроза: події в Мумбаї і не тільки // Зовнішні справи. К.: Березень, 2009.

Борділовська О. А. Традиційні цінності та новітні приоритети у концепції «другого бачення індійської нації» доктора А. П. Дж. Абдул Калама // VІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 4–5 червня 2003 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2003.

Борділовська О. А. Україна в Південній Азії // Україна в постбіполярній системі міжнародних відносин. Підручник. К.: Либідь, 2007.

Борділовська О. А. Україна — Індія: новий етап розвитку відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин, К. ІМВ, 2004, вип. 49, ч. 2.

Борділовська О. А. Україна у Південноазійському регіоні // Актуальні проблеми міжнародних відносин. ІМВ, 2005, вип. 57, ч. 1.

Борділовська О. А. Українсько-індійське гуманітарне співробітництво // Актуальні проблеми міжнародних відносин. ІМВ, 2003, вип. 42, ч. 2.

Борділовська О. А. «Харшачаріта» Бани: Джерелознавчий портрет
//
Східний світ, 1998, № 1–2. PDF
// Індія: давнина і сучасність. Збірник наукових праць. Вип. I, 2-ге вид., доповн. та уточ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. PDF

Bordilovska O., Ugwu V. Sino-Indian Competition in Africa // Східний світ, 2018, № 1. PDF


Сторінка автора Ботвінкін Ю. В. Відображення соціальних проблем та культурної самобутності спільноти адівасі у творчості Джасінти Керкетта. Східний світ 2020, № 4. PDF

Ботвінкін Ю. В. Вплив ісламу на розвиток релігійно-філософських течій нірґун бгакті і саґун бгакті в середньовічній Північній Індії // Сходознавство, 2006, № 33–34. PDF

Ботвінкін Ю. В. Південноіндійське бгакті як попередник епохи бгакті в Північній Індії // ХІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 7–8 червня 2007 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2007. PDF

Ботвінкін Ю. В. Релігійно-філософська течія Вітхоба-бгакті в Махараштрі як перехідна ланка між південноіндійським Вішну-бгакті і північноіндійським Крішна-бгакті // Х Сходознавчі читання А. Кримського (присвячені 135-річчю від дня народження А. Ю. Кримського). Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 5–6 жовтня 2006 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2006. PDF

Ботвінкін Ю. В. Розвиток релігійно-філософського руху бгакті в Північній Індії ХІV-ХVІІ століть: автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук: 07.00.02. К., 2007. PDF

Ботвінкін Ю. В. Становлення сикхізму і його відмінності від інших течій релігійно-філософського руху бгакті в середньовічній Північній Індії // Сходознавство, 2006, № 35–36. PDF

Ботвінкін Ю. В. Трансформація індуських релігійних символів у придворній поезії могольських імператорів // Сходознавство, 2005, № 29–30. PDF

Ботвінкін Ю., Пономаренко А., Гріців О., Беверакі Д. Українсько-гінді словник. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Київ: Талком, 2019.

Ботвінкін Ю. В. “Остання гра” (antim līlā) // Lahak digital 15.07.2023 [П’єса (мовою гінді), у який поряд з індійськими богами діють прадавні язичницькі боги України.]


Боярин М. Ю. Вступ до традиційного санскриту / Переклад з білоруської Ігоря Кулікова. Луцьк: Друкмаркет, 2016.
(Уводзіны  ў традыцыйны санскрит PDF)


Бурба Д. В. Незайві зауваги щодо відмінності транслітерації санскритських власних назв і термінів від практичної української транскрипції таких слів HTML

Бурба Д. В. Практична транскрипція санскритських власних назв та термінів в українській мові // Східний світ, 2018, № 1. PDF

Бурба Д. В. Практична українська транскрипція власних назв
та термінів мови гінді: відмінності від транскрипції санскриту // Східний світ, 2020, № 2. PDF

Бурба Д. В. Санскрит розкриває таємниці «розкривачів таємниць санскриту» PDF


Бурцева М. В. Імміграція з Індії до Канади: від дискримінації до рівноправ’я // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Васильєва М. О. «Сутра серця» в тибетській буддійській традиції та її український переклад // Східний світ 2021, № 4. PDF


Вітер І. І., Вітер В. І. Індія в глобалізаційних процесах: позитивні та негативні наслідки // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Сторінка автора Вермейчук А. Я. Етапи становлення та еволюції новели гінді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури, 2019. т. 1, частина 25. PDF

Вермейчук А. Я. Соціально-політична сатира в оповіданнях Гіріраджа Кішора на матеріалах збірки सम्पूर्न कहानियाँ [sampūrna kahāniyām] // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Гадзецька О. Поняття «дхарма» в ранньому буддизмі // V Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 10–12 жовтня 2001 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2001.


Gilevych K. V. «Gitanjali» and «The Gardener» by Rabindranath Tagore: Peculiarities of style // Східний світ, 2009, № 2. PDF


Сторінка автора Гнатовська Г. В. Витоки формування та філософський зміст філософських шкіл вайбхашика та саутрантика // Гуманітарні студії: збірник наукових праць, 2013. Т. 17, c. 19.

Гнатовська Г. В., Кононенко Т. П., Кирієнко А. В., Кулініч Г. О., Овідієнко Д. В. Індійська філософія (навчальний посібник). Харків: Фоліо, 2019.

Гнатовська Г. В. Ключові відмінності передумов виникнення філософії в Стародавніх Греції, Індії та Китаї (тези). Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. 2012. Т. 1, c. 194.

Гнатовська Г. В. Принципи історизму та історицизму в дослідженні індійської філософії // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Гнатовська Г. В. Специфіка тлумачення дгармічної причинності в мадг’яміці (тези) // Міжнародна наукова конференція — Дні науки філософського факультету. 2013. Т. 1, c. 272.

Гнатовська Г. В. Тлумачення процесу пізнання у даршанах чарвака, локаята та джайнізм // Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка «Гуманітарні студії», 2009.

Гнатовська Г. В., Кононенко Т. П., Кирієнко А. В., Кулініч Г. О. Філософія індійської культури (навчальний посібник). К.: Агенство «Україна», 2019.

Гнатовська Г. В. Філософія Сходу (навчально-методичний комплекс). Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2017. Т. 1, в .1, c. 1–28.


Гоков О. Російська військова розвідка щодо Індії (за матеріалами поїздки підполковника Генерального Штабу Шнеури в 1881 р.) // VІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 30–31 жовтня 2002 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2002.


Горобець І. В. Основні тенденції розвитку російсько-індійських відносин на сучасному етапі // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Городня Н. Д. Індія в стратегії національної безпеки США 2017 р. // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Городня Н. Д. Формування і розвиток політики Індії “Дивитися на схід” і “Діяти на сході”. Східний світ 2022, № 4. PDF


Сторінка автора Гош Мрідула. Вільний університет Параски Горицвіт. «Український тиждень» № 43 (623) 24.10.2019 HTML

Гош Мрідула. Ґанді на пропускному пункті. «Український тиждень» № 40 (568) від 4.10.2018 HTML

Гош Мрідула. Заворушення під час державного діалогу. «Український тиждень» № 10 (642) 5.03.2020 HTML

Гош Мрідула. Iдентичність та модернізація на прикладі Iндії. Інтерв'ю газеті «День» 2.04.2020 HTML

Гош Мрідула. Леся Українка — геній світової літератури. Інтерв'ю газеті «День» 26.02.2021 HTML

Гош Мрідула. Про Євгена Грицяка. Інтерв'ю газеті «День» 15.05.2017 HTML

Гош Мрідула. Саміт G20 в Індії: з Росією та без України // Еспресо 8.09.2023. HTML

Гош Мрідула. Сила Матері Калі// «Український тиждень» 4.05.2023. ua en

Гош Мрідула. Чергова помилка чи виправлення помилок? // «Український тиждень» № 32 (612) 8.08.2019 HTML

Ghosh Mridula. How Paraska Plytka-Horytsvit became the synonym for overcoming all odds. // The Week 12.11.2023

Ghosh Mridula. How Ukraine's contributions to science and technology were ignored. Ukrainians always held the sky up for the Soviet Union and the world // The Week 14.05.2023 HTML

Ghosh Mridula. “Nezlamnist” — the Face of Ukrainian Resilience // Ukraine Matters 18.10.2022 HTML

Ghosh Mridula . Not inviting Ukraine to G20 is a lost cause célèbre // The Times of India 31.08.2023. HTML

Ghosh Mridula. Relevance and Evolution of Tagoreana in Ukraine: Major Trajectories // Східний світ, № 1 2024. PDF

Ghosh Mridula. Ukraine-Russia: Zelensky's 10-point peace plan explained // The Week 16.07.2023. HTML

Ghosh Mridula. Why Ukrainians will not accept any truce. Zelensky has few choices but to listen to his people // The Week 11.06.2023 HTML


Сторінка автора Грабовський В. Б. Леся Українка і санскрит / Грабовський, Валентин Болеславович // Творення легенди : краєзн. нотатки. Житомир: Полісся, 2004.


Сторінка автора Грицай С. М. Долі репресованих учених: П. Г. Ріттер // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Грицай С. М. П. Г. Ріттер і українська школа індології (до 145-ліття з дня народження) // Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF

Грицай С. М. Павло Григорович Ріттер — фундатор української національної індології. Біобібліографічний покажчик творчої спадщини вченого та літератури про нього // Рідний край, 2010. № 2. PDF

Грицай С. М. «Шанті» (мир) нас всіх єднає // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Гриценко Ю. Україно-індійські стосунки: становлення та сучасний стан. HTML


Громницька О. «Подивитися власними очима на обличчя Індії» // Всесвіт. 2002. №11–12.


Гусаков В. В. Індійський вектор політики Греко-Бактрійського царства в контексті проблемних питань його загальної хронології // Сходознавство, 2009, № 47. PDF


Давидович Л. Я. Передумови становлення та еволюція політичного діалогу між Республікою Індією та Європейським Союзом // Х Сходознавчі читання А. Кримського (присвячені 135-річчю від дня народження А. Ю. Кримського). Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 5–6 жовтня 2006 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2006. PDF


Сторінка автора Данилов Д. А. Значення дг'яни в «Бгаґавадґіті"» // Вісник львівського університету. Філософсько-політологічні студії. 2018, випуск 18. PDF

Данилов Д. А. Розвиток значення дг’яни від ведійських витоків до тексту «Мокшадгарми» // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Данилов Д. А. Специфіка дг’яни в «Мокшадгармі» «Магабгарати» // Вісник львівського університету. Філософсько-політологічні студії. 2017, випуск 15. PDF

Данилов Д. А. Трансформація поняття дг’яна у вченні йоґи. К.: Дух і літера, 2020. HTML


Сторінка автора Джой Я. Р. «Аді Грантх» антологія релігійних текстів середньовічної Індії (до 400-річчя першої редакції) // VІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 2–3 червня 2004 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2004.

Джой Я. Р. Гуру Нанак — релігійний та соціальний реформатор середньовічної Індії // VІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 30–31 жовтня 2002 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2002.

Джой Я. Р. «Джапуджі» гуру Нанака — джерело з історії сикхізму // VІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 4–5 червня 2003 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2003.

Джой Я. Р. Реформування сикхізму: роль і значення гуру Гобінд Сінга (1666–1708) // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Джой Я. Р. Сикхізм: пошуки релігійного синтезу // Індія: давнина і сучасність. Збірник наукових праць. Вип. I, 2-ге вид., доповн. та уточ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. PDF

Джой Я. Р. Сикхізм як релігійно-філософське вчення // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Джой Я. Р. Шанкара: релігійний реформатор та джерело до вивчення міжконфесійних відносин // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Джой Я. Р. Сикхізм як релігійно-філософське вчення // Сходознавство, 2004, № 23–24.


Джура М. С. До опису звукової системи санскриту та ще деяких фонетичних явищ у цій мові // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. 2018, № 32, том 1. PDF


Дідківська Г. Повна вогню промова «Бхагавадгіти»// Всесвіт, 1991, №4. DJVU


Сторінка автора Добродум О. В. Технологічний вимір сучасного індуїзму // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Сторінка автора Довбня К. В. Актуалізація пізнання національної культури засобами  навчально-методичного комплексу з вивчення мови гінді // Мова і культура: науковий щорічний журнал. К., 2005, вип. 8.

Довбня К. В. Аналіз навчально-методичної літератури з мови гінді для вищих навчальних закладів в Україні
// Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF
//  Матеріали 3 Всеукраїнської конференції індологів (30 січня 2013 р.). К. : Друкарня Квік прінт, 2013.

Довбня К. В. Деякі аспекти європейської та індійської традиції перекладів Рігведи. Мова і культура: науковий щорічний журнал. К., 2004, вип. 7.

Довбня К. В. Європейська та індійська традиції перекладів Рігведи у процесі підготовки сходознавців в Україні // Вища освіта України. 2004. № 3.

Довбня К. В. Концептуальні засади створення навчально-методичного комплексу з мови гінді для майбутніх фахівців-сходознавців //  Матеріали ХXІІ Міжнародної наукової конференції «Мова і культура» імені Сергія Бураго (24–27 червня  2013 р. у м. Києві).

Довбня К. В. Концепція навчально-методичного комплексу з мови гінді для 3-5 класів гімназії з поглибленим вивченням східних мов / К.В. Довбня // Вища освіта України – Додаток 3 (т. 5) К.: Гнозис, 2007.

Довбня К. В. Літературна парадигма української індологічної освіти в контексті нових міждержавних контактів / К. В. Довбня // Вища освіта України. 2006. № 2.

Довбня К. В. Любовна садхана Міри Баї та образ Крішни в її поезії // ІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження академіка Омеляна Пріцака. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 1999.

Довбня К. В. Мета навчання мови гінді у вищій школі // Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF

Довбня К. В. Методика викладання мови гінді // Східні мови у середньому навчальному закладі  //  Матер. наук.-практич. конф. 13–15 травня 1999 р., м. Київ. К.: Фенікс,  1999.

Довбня К. В. Методичні рекомендації до викладання мови гінді у навчальних закладах України (1-3 ступеня) / Методист, 1999. № 7 (19).

Довбня К. В. Мова стародавньої Індії як джерело великої культури // Актуальні проблеми гуманітарної освіти: зб. наук. пр. Кременець, 2004. Вип. 1.

Довбня К. В. Мотив розлуки та зустрічі з «божественним коханим» у поезії Міри Баї // Літературознавчі студії. Випуск 33. Київ, 2011.

Довбня К. В. Навчальний посібник з мови гінді для третього класу гімназії з поглибленим вивченням східних мов / К. В. Довбня. К.: ТОВ «Сфера Медіа Груп», 2012.

Довбня К. В. Навчальний посібник з мови гінді для п’ятого класу гімназії з поглибленим вивченням східних мов / К. В. Довбня. К.: ТОВ «Сфера Медіа Груп», 2012.

Довбня К. В. О, заживи в очах моїх, Світе — Крішно! Всесвіт,  2001. № 9–10.

Довбня К. В. Перспективи розвитку мови гінді за межами Індії в умовах глобалізації // Мовні і концептуальні картини світу. Вип. 43 (частина 2). К.: ВПЦ університет, 2013.

Довбня К. В. Підгрунтя бгакті Міри Баї // Літературознавчі студії. Випуск 35. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012.

Довбня К. В. Практична граматика мови гінді в таблицях. К.: ВПЦ «Київський університет», 2012.

Довбня К. В. Принципи структурування змісту та модель навчально-методичного комплексу з мови гінді для майбутніх фахівців-сходознавців // Теоретико-методологічні засади інтеграції змісту гуманітарної освіти у вищих навчальних закладах негуманітарного профілю: монографія / Г. В. Онкович, М. І. Бойченко, Н. М. Дем’яненко та ін.; за заг. ред. Г. В. Онкович. К.: Педагогічна думка, 2012.

Довбня К. В. Принципи та модель структурування змісту навчально-методичного комплексу для майбутніх фахівців-сходознавців // Матеріали Дев'ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції: Україна — країни Сходу в 21 столітті: діалог мов, культур, педагогічних систем. Київ, 2012.

Довбня К. В. Програма державного комплексного екзамену з мови та літератури гінді для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». К: Університет. вид.
«Пульсари», 2014.

Довбня К. В. Програма комплексного державного екзамену з мови та літератури гінді для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». К: Університет. вид.
«Пульсари», 2014.

Довбня К. В. Програма та методичні вказівки до курсу «Методика викладання мови гінді у СНЗ» (для студентів-сходознавців) / К. В. Довбня. К.: ВПЦ «Київський університет», 2012.

Довбня К. В. Середня освіта в Індії на сучасному етапі // Східний світ: людина і суспільство  // Матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. 23-24 квітня 2004 р.,  м. Київ. К., 2004.

Довбня К. В. Система освіти у пізньоведійський період та період раннього середньовіччя до ісламської навали в Індії // VІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 2–3 червня 2004 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2004.

Довбня К. В. Структурування змісту навчально-методичного комплексу для майбутніх фахівців-сходознавців: монографія. Київ: Універс. вид-во Пульсари, 2014.

Довбня К. В. Структурування змісту навчально-методичного комплексу для майбутніх фахівців-сходознавців // Матеріали Дев'ятої Всесвітньої науково-практичної конференції з мови гінді. Йоганнезбург. 2012.

Довбня К. В. Структурування змісту навчально-методичного комплексу для майбутніх фахівців-сходознавців / К. В. Довбня // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки: тези XII Міжнарод. наук.-практ. конф., 5–6 червня 2008 р. Х.: Еко-Перспектива, 2008.

Довбня К. В. Структура індійських посібників з мови гінді для вищої школи // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Довбня К. В. Традиційні та сучасні методи та засоби навчання мови гінді у вищій школі // European humanities studies: State and Society. Issue 2. Kyiv, Ukraine, 2018.

Довбня К. В. Україно-індійські культурні паралелі у формуванні змісту міжкультурного навчання філологів гінді / К. В. Довбня // Вища освіта України. 2012. № 1.

Довбня К. В. Філософські аспектитворчості Міри Баї Україна // Країни Сходу: від діалогу педагогічних систем до діалогу культур та цивілізацій. Матер. наук.-практич. конф.11–13 травня, 2000 р., м. Київ. К.: Фенікс, 2000.


Довженко Н. Д. Індійська декоративна техніка «ранголі» у поховальному обряді степових племен України середини ІІІ тис. до н.е. // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Домановський А. М., Домановська М. Є. Павло Григорович Ріттер — редактор харківської газети “Утро” (1906–1909 рр.). Східний світ 2022, № 4. PDF


Сторінка автора Дудник М. О. Викладання мови гінді в Київській гімназії східних мов № 1 // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Дудник М. О. Джерело до вивчення життя та творчості Олексія Баранникова
// Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF
// Індія: давнина і сучасність. Збірник наукових праць. Вип. I, 2-ге вид., доповн. та уточ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. PDF


Сторінка автора Завгородній Ю. Ю. Буддизм у творчості Івана Франка // Слово і час, 2005, № 11. PDF

Завгородній Ю. Ю. «Вайшешика-сутри» Канади (I.1.1–31): переклад й історико-філософський коментар // ІХ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 1–2 червня 2005 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2005. (Див. також тут.)

Завгородній Ю. Ю. ХІІ Всесвітня санскритологічна конференція. Східний світ, 2004, № 1. PDF

Завгородній Ю. Ю. Встановлення та систематизація корпусу перекладів давньоіндійських творів українською мовою (1890–1920 рр.) // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Завгородній Ю. Ю. Вивчення індійської філології в Україні: 1840–1941-і рр.(до постановки питання) // VІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 2–3 червня 2004 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2004.

Завгородній Ю. Ю. Давньоіндійські твори в українських перекладах: 1870-1920-ті роки.
// Східний світ, 2003, № 4. PDF
// Індія: давнина і сучасність. Збірник наукових праць. Вип. I, 2-ге вид., доповн. та уточ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. PDF

Завгородній Ю. Ю. Жінка про жінку і про схід із любов’ю. Рецензія на книгу О. Д. Огнєвої «Східні стежини Лесі Українки (статті та матеріали)». Луцьк: Волинська книга, 2007. HTML

Завгородній Ю. Ю. Індійська філософія як цілісне явище: наявне і дійсне (з досвіду викладання індійської філософії) // V Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 10–12 жовтня 2001 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2001.

Завгородній Ю. Ю. Індія Ніцше як філософський неакадемічний варіант орієнталізму // Східний світ, 2020, № 1. PDF

Zavhorodniy Yu. Indological meeting at Jawaharlal Nehru University // Східний світ, 2014, № 2. PDF

Завгородній Ю. Ю. Йоґа і йоґіни в «Бгаґавата-пурані» (частина перша). Мультиверсум. Філософський альманах. 2022. Випуск 2(176). Том 1. PDF.

Завгородній Ю. Ю. Йоґа у Бгаґавата-пурані. Книга перша // XXI Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 17–18 листопада 2017 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2017. PDF

Завгородній Ю. Ю. Катха упанішада в перекладі Павла Ріттера (1933): мотивація вибору тексту // Наукові записки НаУКМА. Том 155. Філософія та релігієзнавство. К., Національний університет Києво-Могилянська академія, 2011. PDF

Завгородній Ю. Ю. Класична індійська філософія в оксфордській серії «Історія філософії без жодних прогалин». Рецензія на: Adamson, P., & Ganeri, J. (2020). Classical Indian Philosophy: a History of Philosophy Without any Gaps. Oxford: Oxford University Press. Volume 5 // «Sententiae» Vol. 40 No. 2 (2021) PDF

Завгородній Ю. Ю. Львівський період у творчості польського індолога Станіслава Шайєра // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Завгородній Ю. Ю. Міркування над «Гітою» // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Завгородній Ю. Ю. Орієнталістична «Індійська філософія» С. Радгакрішнана// Східний світ, 2015, № 2. PDF

Завгородній Ю. Ю. Осмислення упанішад в Україні : 1840–1910 рр. // Наукові записки. Том 102, Філософія та релігієзнавство К.: Національний університет Києво-Могилянська академія, 2010. PDF

Завгородній Ю. Ю. Особливості звернення до індійської релігійно-філософської традиції і культури академіка Михайла Калиновича. Маґістеріум, 2010. Випуск 39. Історико-філософські студії. PDF

Завгородній Ю. Ю. Періодизація та історіографія індійської філософії: такі різні і такі необхідні. Рецензія на: Periodization and Historiography of Indian Philosophy / Ed. by Eli Franco. – Wien: Sammlung de Nobili – Arbeitsgemeinschaft für Indologie und Religionsforschung. Східний світ, 2017, № 1–2. PDF

Завгородній Ю. Ю. Поняттєво-термінологічний ряд Бгаґавадґіти: історико-філософський аналіз (І-й та ІІ-й розділи) // Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF

Завгородній Ю. Ю. Релігійно-філософська думка Дживи Ґосвамі в академічній літературі ХІХ – пер. пол. ХХ ст. (як приклад орієнталістичної академічної парадигми // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Завгородній Ю. Ю. Рецепція індійської філософії в Україні. Лінія Вед (1840–1930-ті рр.). К.: Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, 2013. PDF

Завгородній Ю. Ю. Розуміння сну в деяких сакральних індуїстських текстах // Збірник тез науково-практичної конференції «На шляху до синтезу філософії, науки та релігії» на тему: «Виникнення, суть та існування людини у світі: філософські, наукові та релігійні підходи». Львів, 2019. PDF

Завгородній Ю. Ю. Свобода як найвища мета людини по-індійськи // Проблеми свободи в східних філософіях: теоретичні та екзистенцій ні виміри. Філософська думка» 2018, № 4 PDF

Завгородній Ю. Ю. Тантрична практика і кохання (за «Листами про буддійську етику» Бідії Дандарона) // Східний світ, 2005, № 2. PDF

Завгородній Ю. Ю. Що нам відомо про індологічний інтерес академіка Михайла Калиновича (до 120-річчя від дня народження) // Сходознавство, 2009, № 47. PDF

Zavgorodniy Y., Smitsiy I. Hinduism in Ukraine: from Ancient Times to Present Day // Handbook of Hinduism in Europe. V 2. Leiden  — Boston, 2020. P. 1525–1559.
PDF


Сторінка автора Ігнатьєв П. М. Cіккім у китайсько-індійських відносинах // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Ігнатьєв П. М. Стратегічне партнерство США та Індії // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Ільницький С. В. Від українських до гімалайських (індійських) Карпат // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Сторінка автора Калантарова О. Ю. Буддійська спадщина Індії — вчення Калачакри // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Калантарова О. Ю. Діалог буддизму із західною філософією як гра в реальність: Інтерв’ю з д-р Яном Вестергофом // Філософська думка, № 1 2024, с. 122–134.

Калантарова О. Ю . Медитації про філософію свідомості в тибетському буддизмі. Огляд монографії «Duckworth, D. S. (2019). Tibetan Buddhist Philosophy of Mind and Nature. Oxford: Oxford University Press» // К., Sententiae, Vol 41 No 3, 2022, с. 132–154. PDF

Калантарова О. Ю. Роль «Сутри серця» у становленні вчень ваджраяни крізь призму традиції Калачакра-тантри // Східний світ 2021, № 4. PDF

Olena Kalantarova. Buddhist philosophy in India: from the ontology of Abhidharma to the epistemology of pramāṇavāda Westerhoff, J. The Golden Age of Indian Buddhist Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 2018. // Sententiae, Vol. 41 No. 1 (2022).

Olena Kalantarova. The Time Model of Contact and Eastern Authenticity Testing // Extraterrestrial Intelligence: Academic and Societal Implications / Edited by Jensine Andresen, Octavio A. Chon Torres. Cambridge Scholars Publishing, 2022.


Каленченко Є. С. Вокалізм сучасної літературної мови гінді: артикуляційний аспект // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Сторінка автора Капранов С. В. З історії рецепції «Бгаґавадґіти» на Заході, в Росії та Україні // Вайшнавська традиція крізь століття. Вип. 1. Збірка матеріалів Міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи «Вайшнавська традиція крізь століття» за 2012–2013 рр. Донецьк: Донбас, 2014.

Капранов С. В. Індія у житті і творчості Мірчі Еліаде // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Капранов С. В. Історія вайшнавізму: вступ до вивчення // Вайшнавська традиція крізь століття. Вип. 1. Збірка матеріалів Міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи «Вайшнавська традиція крізь століття» за 2012–2013 рр. Донецьк: Донбас, 2014.

Капранов С. В. По сакральній Індії: Варанасі, Кумбга-мела та буддійські святині (з подорожніх нотаток) // Східний світ, 2013, № 4. PDF

Капранов С. В. Рецензія на: Смирнова А. И. Индийский храмовый танец: традиция, философия, легенды. К., 2009. // Східний світ, 2013, № 4. PDF

Капранов С. В. Роздуми про Бгактіведанту Свамі Прабгупаду // Вайшнавська традиція крізь століття. Вип. 2. Збірка матеріалів IV та V Міжнародної релігієзнавчої школи «Вайшнавська традиція крізь століття». Луцьк: Друкмаркет, 2016.

Капранов С. В. Роль Окакури Тенсіна у розвитку діалогу культур Індії та Японії. PDF

Капранов С. В. Санскрит у культурі японського буддизму // Індія: давнина і сучасність. Збірник наукових праць. Вип. I, 2-ге вид., доповн. та уточ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. PDF

Капранов С. В. Окава Сюмей та Індія: від філософії до політики // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Сторінка автора Філь Ю. С., Карпіцький М. М. Захист вайшнавами ISKCON власної ідентичності в контексті дискусій про індуїзм // Східний світ 2021, № 1.

Карпіцький М. М. Ритуальний вимір космогонії в Бригадараньяці упанішаді // ХХVІ Сходознавчі читання А. Кримського: матеріали міжнародної наукової конференції, 30 листопада 2023 р. Київ — Львів — Торунь: Liha-Pres, 2023. — 436 с. PDF

Карпіцький М. М. Уточнення понять «монотеїзм» і «панентеїзм» щодо веданти // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Сторінка автора Кіхно О. В. Інтегральний погляд на специфіку циклів людської культури у філософії Шрі Ауробіндо Гхоша // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Кіхно О. В. “Паломництво на Схід” у неоведантистській та європейській думці ХІХ — першої половини ХХ ст. // “Орієнталістська парадигма” у дослідженні східних філософій. ХІХ — перша половина ХХ ст. / Ред. О. Ярош. Київ, 2023.

Кіхно О. В. Проблеми свободи в східних філософіях: екзистенцій ні виміри // Проблеми свободи в східних філософіях: теоретичні та екзистенцій ні виміри. Філософська думка» 2018, № 4 PDF


Сторінка автора Клименко О. А. Особливості розвитку індійсько-китайських відносин на початку ХХІ ст. // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Сторінка автора Кобзаренко А. М. Зростання морської могутності Індії: безпекові та геополітичні виміри (кін. ХХ – поч. ХХІ ст.) Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF

Кобзаренко А. М. Основні чинники трансформації відносин у трикутнику Індія-Пакистан-Китай на сучасному етапі // ІХ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 1–2 червня 2005 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2005.

Кобзаренко А. М. Проблема сприйняття загроз у сучасній безпековій політиці Індії // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Ковела М. О. Сучасне відображення героїв епосу «Магабгарата» у романі Дінкара Джоші «Зустріти б тебе знову, Ш'яме!» // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Козерема Мар’яна. Індійські корені твору ан На'арі «Перлини нічних бесід» // Індія: давнина і сучасність. Збірник наукових праць. Вип. I, 2-ге вид., доповн. та уточ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. PDF


Коломиєць О. І. До питання про гхарани в традиційній професійній музичній культурні Північної Індії: зародження, розвиток, трансформація явища (на прикладі школи Кірана) // Сходознавство, 2010, № 51. PDF

Коломиєць О. І. Система «гуру-шиш'я парампара» як критерій пізнання та збереження традиції у контексті професійної музичної культури Гіндустані(на прикладі гхарани Кірана). // ХІV Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 13–15 травня 2010 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2010.


Сторінка автора Кононович Л. Г. Про Жанну д'Арк, Джордано Бруно, Джека Лондона, Рабіндраната Тагора, Богдана-Ігоря Антонича. Київ: Грані-Т, 2008.


Сторінка автора Кочерган М. П. Мовознавство в Давній Індії // Загальне мовознавство. Підручник. Київ: «Академія», 2010 HTML


Сторінка автора Кравцов С. Б. Весілля в сікхській гурудварі // К.: Український журнал іноземної літератури «Всесвіт» 1990, № 12. DJVU

Кравцов С. Б. Загадки, легенди, культурні і релігійні скарби Афганістану // Науковий щорічник «Історія релігій в Україні», книга II. Львів: 2009.

Кравцов С .Б. Зовнішня політика Пакистану: становлення співробітництва з Францією // XIV сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції. К.: 2010.

Кравцов С. Б. Історія походження релігійної символіки сикхів // Науковий щорічник «Історія релігій в Україні», книга II. Львів: 2009.

Кравцов С. Б. Історія співпраці Афганістану та Індії у другій половині ХХ ст. // Тези ІІІ Всеукраїнської конференції індологів. Київ: 2013.

Кравцов С. Б. Історія співробітництва України і Пакистану: початок і становлення // Вісник Львівського Університету, серія філологічна. 2007, вип. 42.

Кравцов С. Б. Історія співробітництва України та Індії: початок і становлення // Вісник Львівського Університету, серія філологічна. 2008, вип. 45. PDF

Кравцов С. Б. Міжнародні економічні відносини Пакистану: співпраця з Китаєм // Колективна монографія «Інвестиційно-інноваційна складова структурної трансформації економіки України». Уманський Державний педагогічний університет імені Павла Тичини, навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти, кафедра економіки та соціально-поведінкових наук. Умань: ВПЦ «Візаві», 2017.

Кравцов С. Б. Мова і література урду у сучасному світі // Збірник «Іншомовна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи. Матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 2 листопада 2015 року». Умань: Уманський Державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Інститут педагогіки НАПН України, Відділ міждисциплінарних гуманітарних студій Познанського університету ім. Адама Міцкевича, Факультет іноземних мов, 2015.

Кравцов С. Б. Основи релігії сикхів // Науковий щорічник «Історія релігій в Україні», книга II. Львів: 2005.

Кравцов С. Б. Пакистан і Європа: становлення співробітництва з Францією // Збірник «Актуальні дослідження суспільних наук. Матеріали II Всеукраїнської наукової конференції 24 березня 2016 року». Умань: Уманський Державний педагогічний університет імені Павла Тичини, кафедра суспільних наук, 2016.

Кравцов С. Б. Релігійні традиції і звичаї сикхів // Вісник Львівського Університету, серія філологічна. 2007, вип. 42.

Кравцов С. Б. Роль сикхской и индусской общин в афганском обществе на современном этапе. Кабул — Ташкент: Матбуот, 1988.

Кравцов С. Б. Сикхська та індуська громади Афганістану: становлення, розквіт, трагедія та відродження // Вісник Львівського Університету, серія філологічна. 2005, вип. 36.

Кравцов С. Б. Становлення і розвиток співробітництва між Азербайджаном та Пакистаном // Збірник «Європа як культурно-історичний феномен: наддержава чи союз держав, супернація чи союз націй. Матеріали Всеукраїнського круглого столу 14 квітня 2016 року». Умань: Уманський Державний педагогічний університет імені Павла Тичини, кафедра суспільних наук, 2016.

Кравцов С. Б. Останні володарі діаманта Кох-і-Нур магараджи Ранджит Сингх та Діліп Сингх // Сходознавство, 2008, № 43. PDF


Сторінка автора Крушевський М. В. Вісім гімнів Рігведи // М. Крушевський / упоряд., вступ. ст., дод. З. О. Пахолок. Луцьк: Терен, 2004.


Кулик А. С. Гіндімовна спадщина Аміра Хусро Дехлеві // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Кулик А. С. Суфійська символіка гіндімовної поезії Аміра Хусро Дехлеві // Сходознавство, 2008, № 41–42. PDF

Кулик А. С. Суфійські аспекти персомовної поезії Аміра Хусро Дехлеві // Східний світ, 2007, № 2. PDF

Кулик А. С. Хусро Дехлеві і поетика індійського стилю // Сходознавство, 2009, № 45–46.  PDF

Кулик А. С. Хусро дехлеві і проблеми становлення індійського стилю. // ХІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 2–3 жовтня 2008 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2008.


Ленько О. В. Джавархалал Неру про сутність, мету і завдання націоналізму // Східний світ, 1997, № 1–2. PDF

Ленько О. В. Вплив «курсу Неру» на історичну свідомість індійського народу // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Ленько О. В. Компаративний аналіз концептуальних засад соціально-економічного і політичного розвитку Індії та України (перші 10 років незалежності). // ІV Сходознавчі читання А. Кримського. Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 2000-й річниці християнства, м. Київ, 13–15 вересня 2000 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2000.

Ленько О. В . Концепція моделі «індійського соціалізму» Джавархалалу Неру // ІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження академіка Омеляна Пріцака. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 1999.

Ленько О. В. Харизма в державному управлінні. Досвід реформаторства Дж. Неру // Індія: давнина і сучасність. Збірник наукових праць. Вип. I, 2-ге вид., доповн. та уточ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. PDF


Литвиненко В. М. Кластеризація як фактор конкурентоспроможності індійської економіки на початку ХХІ ст. Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF


Сторінка автора Лукаш О. І. 50 років: Розвиток індійського суспільства та українсько-індійських зв’язків // Тези Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції індологів, присвяченої 50-річчю Республіки Індія, 24 січня 2000 року / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. Національний університет «Києво-Могилянська академія». К., 2000.

Лукаш О. І. 3 історії розвитку українсько-індійських зв’язків // Індія: давнина і сучасність. Збірник наукових праць. Вип. I, 2-ге вид., доповн. та уточ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. PDF

Лукаш О. І. Індійсько-китайські відносини у сучасній геополітиці. К., 2022. PDF

Лукаш О. І. Індійсько-китайський чинник у контексті проблем сучасного світового розвитку / відп. ред. В. К. Гура; Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України // Світ ХХІ ст.: у контексті мультицивілізаційного прогресу: Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції (м. Київ, 30 вересня 2010 р.), 2010.

Лукаш О. І. Індія — 70 років незалежного розвитку (роль та значення цивілізаційних складових) Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF

Лукаш О. І. Індія — Африка: новий формат відносин у ХХІ ст. / відп. наук. ред. O. І. Лукаш // Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: Матеріали міжнар. наук. конференції / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016.

Лукаш О. І. Індія в Русі неприєднання: історія і сучасність // Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. І. – 2-ге вид., доповн. та уточ. / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Всеукраїнська асоціація індологів. К., 2016. PDF

Лукаш О. І. Індія та особливості інтеграційного розвитку у Південній Азії. К., 2022. PDF

Лукаш О. І. Індія у системі міжнародних відносин: регіональний аспект // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Лукаш О. І. Індія і Китай у глобальних процесах сучасності і Україна / Відп. ред. Л.О. Лещенко // Дослідження світової політики: збірник наукових праць., Вип. 3, 2007.

Лукаш О. І. Індія і Китай у глобальних еволюційних процесах / від. наук. ред. O.І. Лукаш // Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світосистеми: збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету, 2016.

Лукаш О. І. Індія і Китай як визначальні джерела створення нового світового порядку: на шляху мирного співіснування та мультикультурної демократії / за загальною редакцією д. і. н., проф. Гури В.К.; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» // Глобальна периферія в ХХІ ст.: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу: збірник наукових праць, 2014.

Лукаш О. І. Індія і південно-азійська модель регіоналізації (роль та значення цивілізаційно-релігійного фактора) // Світ ХХІ ст. Взаємодія «Північ-Південь» у вимірах перспектив глобального співіснування: Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції (м. Київ, 21 червня 2011 р.), 2011.

Лукаш О. І. Індія і регіон Південної Азії: «єдність у різноманітності» // Тези ІІІ Всеукраїнської конференції індологів, 30 січня 2013 р. / НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. Посольство Республіки Індія в Україні, 2013.

Лукаш О. І. Індія-Китай-США: перспективи створення нового світового порядку / відп. ред. В. К. Гура // «Третій світ» у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ століття: Матеріали міжн. наук. конф. / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2014.

Лукаш О. І. Індія у системі міжнародних відносин: регіональний аспект (SAARC) // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Лукаш О. І. Індія: національні інтереси і глобальні пріоритети // VІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 2–3 червня 2004 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2004.

Лукаш О. І. Індія: специфіка процесів глобалізації (порівняльний аналіз з Китаєм) // Тези ІІ Всеукраїнської конференції індологів, 5-6 червня 2007 року (До 60-річчя незалежності Індії та року Індії в Україні) / НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. Посольство Респуб., 2007.

Лукаш О. І. Індія: специфіка процесів глобалізації та модернізації // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Лукаш О. І. «Єдність у різноманітності» як головна особливість розвитку індійської цивілізації / редкол.: В. О. Швед, О. І. Лукаш, Н. Д. Городня // Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2015.

Лукаш О. І. Індія (Union of Indian States) // Енциклопедія української діяспори. Том 4 (Австралія — Азія — Африка / НАН України, Наукове Товариство ім. Шевченка. Київ — Нью-Йорк — Чікаго – Мельборн, 1995.

Лукаш О. І. Кашмірська проблема в індо-пакистанських відносинах: історія і сучасність // VІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 30–31 жовтня 2002 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2002.

Лукаш О. І. Науково-технічні зв’язки СРСР з Індією (1970-1975) // Український історичний журнал, № 8 1979.

Лукаш О. І. Особливості економічного розвитку Індії в умовах глобалізації / відп. ред. В. К. Гура // Глобальні пріоритети розвитку в регіональних і національних інтерпретаціях країн Азії і Африки: перспективи та умови консенсусу: Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції, 2004.

Лукаш О. І. Особливості конкурентоспроможності й сталого розвитку Індії та Китаю / За ред. чл.- кор. НАН України Білоруса О.Г., чл.- кор. НАН України Ворони В. М. // Конкурентоспроможність і сталий розвиток у глобальній перспективі. Доповіді і повідомлення Міжнародної наукової конференції, 24 червня 2005 року / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Інститут соціології НАН України, Міжнародна, 2005.

Лукаш О. І. Перша Всеукраїнська науково-практична конференція індологів // Східний світ. The World of the Orient № 1 2000. С. 167-168. PDF

Лукаш О. І. Позиція Індії у російсько-українській війні в контексті особливостей індійської моделі розвитку та перспектив українсько-індійських відносин. К., 2022. PDF

Лукаш О. І. Процеси модернізації та глобалізації в Індії у кін. ХХ – поч. ХХІ ст. К., 2022. PDF

Лукаш О. І. Регіональна політика Індії в умовах глобалізації на рубежі ХХ–ХХІ ст. // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Лукаш О. І. Республіка Індія — 50 років: підсумки та перспективи розвитку. // ІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези Міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження академіка Омеляна Прицака / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського, 1999.

Лукаш О. І., Коновалов І. С. Розвиток українсько-індійських гуманітарних зв’язків: цивілізаційний вимір / редкол.: В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня // Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2015.

Лукаш О. І. Стан та перспективи індійсько-африканського співробітництва: інтеграційний аспект. К., 2022. PDF

Лукаш О. І. Сучасна Індія: погляд з України (до 70-річчя незалежності Індії). Технічний звіт. К.: LАТ&К», 2017.

Лукаш О. І. Українсько-індійські відносини // Україна дипломатична. Науковий щорічник. Випуск третій / Дипломатична академія при МЗС України, 2002.

Лукаш О. І., Рачек, Д. Р. Українсько-індійські гуманітарні зв’язки: історія і сучасність //Проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць., Вип. 4., 2012.

Лукаш О. І. Українсько-індійські зв’язки в галузі науки і техніки // Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн (Вип. 14), 1988.

Лукаш О. І., Полюк С. Участь Української РСР у співробітництві Радянського Союзу з Індією (70-80-ті рр.) // Український історичний журнал, № 3 1982.

Лукаш О. І. // Indian Economy. India Newsletter. Issue № 2, August 2005 / Embassy of India in Ukraine.

Лукаш О. І. Indo-Ukrainian Relations and its International Significance // Indian Quarterly (A journal of International Affairs, ICWA), Vol. 3, 1993.


Сторінка автора Луцишина О. А. Невизначене (nirvikalpaka) та визначене (savikalpaka) сприйняття у класичній та посткласичній санкх’ї
// Східний світ, 2011, № 2. PDF
// Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF

Луцишина О. А. Уявлення про людину в «Рігведі» // Індія: давнина і сучасність. Збірник наукових праць. Вип. I, 2-ге вид., доповн. та уточ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. PDF


Малиновська О. Ю., Стафійчук В. І. Торговельно-економічне
та науково-технологічне співробітництво між Україною та Індією на початку ХХІ століття. PDF


Сторінка автора Марков Д. Є. Архаїчні елементи в уявленнях про державу і суспільство на ранньому етапі формування загальнонепальської держави // Сходознавство, 2013. № 62–63. PDF

Марков Д. Є. Буддійські королівські фестивалі в домодерному Непалі: соціально-політичний символізм і релігійна ідентичність // Східний світ, 2020, №4. PDF

Марков Д. Є. Буддизм у Непалі. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2019.

Марков Д. Є. Держава і непальська сангха: симбіоз, співіснування і взаємолегітимізація // До 100-річчя від дня народження академіка Омеляна Пріцака (1919–2006). Тези доповідей міжнародної наукової конференції. м. Київ. 16 травня 2019 р. К., 2019. PDF

Марков Д. Є. Західний Непал: проблема інкорпорації і статусу васальних князівств (кінець XVIII – початок XIX ст.) // Сходознавство, 2012, № 57–58 (51–73) PDF

Марков Д. Є. Індуїстсько-буддійський синкретизм у середньовічному і ранньомодерному Непалі (стела середини XVIII ст. про відновлення Ступи Сваямбхунатх // Східний світ, 2016, № 4. PDF

Дмитро Марков. Культ дерев в Непалі: історико-антропологічна замітка // Межі релігійного і природного: різноманітність традицій та інтерпретацій (збірник статей). Рівне: О. Зень, 2022.

Марков Д. Є. Непал і прикордонні конфлікти в Гімалаях: між Китаєм і Індією // Інформаційно-аналітичний бюлетень Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2021, №1. PDF

Марков Д. Є. (2022). Непал. Катманду — на перехресті епох і світів. подорожні нариси. Східний світ, 2012, №3 (144–150). PDF

Марков Д. Є. Непал: причини та передумови виникнення демократичного руху в середині XX ст. // Сходознавство 2010, № 52 (46–58). PDF

Марков Д. Є. Непальський середньовічний храм: на прикладі буддійського монастиря Ваджрайогіні (Гум Баха) у м. Санкху // Східний світ, 2018, № 3. PDF

Марков Д. Є. «Остання» гілка індійської махаяни: непальський буддизм. Його традиція, розвиток, ідентичність // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Марков Д. Є. Рабіндранат Тагор: Співець Бенгалії. Cronolog, 2020. HTML

Марков Д. Є. «Рангджунг Єше» в Україні: тибетська буддійська традиція, адаптація, ідентичність та український контекст (на прикладі громад Києва і Львова) // Східний світ 2021, № 4. PDF

Марков Д. Є. Соціальна історія традиційного непальського буддизму. Нариси. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2018.

Марков Д. Є. Тибето-непальська війна 1788–1792 рр. та її соціально-політичні наслідки для обох країн (105–138) // Сходознавство 2011, № 55–56 (51–73) PDF

Марков Д. Є. Чіттадгар Грідая: 115 років із дня народження непальського поета // Східний світ 2021, № 4. PDF

Марков Д. Є. Ювілей О. Д. Огнєвої // Східний світ, 2019, № 4. PDF

Markov D. Nepalese Sacred Space in Premodern and Early Modern
Hindu-Buddhist Context: One of India’s desa and Independent punya bhumi. Східний світ 2022, № 4. PDF


Сторінка автора Мартинюк С. М. Культурно-пізнавальний дискурс сучасного індійського кіно та значення його популяризації в Україні // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Мартинюк С. М. Співвідношення понять «гінді» та «урду» // Сходознавство, 2002, № 17–18.

Martynyuk Stanislav. Statistical Approach to the Debate on Urdu and Hindi (Student Paper) // urdustudies.com PDF


Маслей М. Особливості порівняльних літературознавчих досліджень Індії // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Маслей М. Переклади з сучасних літератур Індії в Україні // VІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 2–3 червня 2004 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2004.

Маслей М. SAARC: проблеми регіональної співпраці // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Сторінка автора Матвєєв В. О. Культивування любові в системі бгакті-йоги і християнстві як шлях до богореалізації особистості // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Сторінка автора Метельова Т. О. Індійська модель політики історичної пам’яті: засади, проблеми й перспективи // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. Київ, 2018. PDF

Метельова Т. О. Ціннісний вимір індоєвропейської спорідненості: від санкх’ї й мілетців до сучасного мультикультуралізму Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF


Микитенко Ю. Україна — Індія: трохи сонця у холодній воді // Всесвіт. 2002.
№11–12.


Сторінка автора Мотріченко О. М. Культурно-конотована лексика сучасної мови гінді // Східний світ, 2004, № 1. PDF

Мотріченко О. М. Культурно-маркована лексика мови гінді: семантика й функціонування // Х Сходознавчі читання А. Кримського (присвячені 135-річчю від дня народження А. Ю. Кримського). Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 5–6 жовтня 2006 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2006. PDF

Мотріченко О. М. Культурно-маркована лексика мови гінді (типологічний аспект) Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF

Мотріченко О. М. Культурологічний аналіз символічних власних імен сучасної мови гінді // VІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 4–5 червня 2003 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2003.

Мотріченко О. М. Лінгвокультурологічний аспект часових номінацій у сучасній мові гінді // VІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 2–3 червня 2004 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2004.

Мотріченко О. М. Реалії як унікальний компонент гіндімовної картини світу // Сходознавство, 2004, № 25–26. PDF

Мотріченко О. М. Функціонально-семантичні особливості культурно-маркованої лексики мови гінді: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філол. наук: 10.02.13. К., 2005.


Надель Х. С. Индология в Харьковском университете за полтора века // Народы Азии и Африки, 1964 № 2, с. 169–173.


Надольська Р. Жіночі образи у творі М. Х. Кадері «Туті-наме»// Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Сторінка автора Наливайко С. [П. Ріттер — ] Батько української індології // Зарубіжна література. К: 1997. № 11(27).

Наливайко С. І. Навчальний посібник з мови хінді для студентів факультету іноземної філології. К.: Університет імені Тараса Шевченка, редакційно-видавничий центр «Київський університет», 1997.


Сторінка автора Наливайко С. С. Видатні дослідники індійської давнини: Косамбі // Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF

Наливайко С. С. До дискусії навколо арійського питання в етногенезі українців. // Українознавство, 2012, № 2. — С. 132–136.

Наливайко С. С. Стан і перспективи сучасних індоєвропейських досліджень. // Українознавство, 2012, № 3. — С. 121–124.

Наливайко С. С. Тарас Шевченко і Рабіндранат Тагор: славетні сини України й Індії // Тарас Шевченко в долі слов’янських народів: діалог через століття і кордони: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. К.: ННДІУВІ, 2014. — С. 210–212.


Некрасова Г. «Ваю-пурана» як пам'ятка індійської культури: загальна характеристика // Індія: давнина і сучасність. Збірник наукових праць. Вип. I, 2-ге вид., доповн. та уточ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. PDF

Некрасова Г. Особливості індійської культури як однієї з традиційних культур // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Некрасова Г. Пурани і місце «Ваю-пурани» серед них: короткий нарис. // ІV Сходознавчі читання А. Кримського. Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 2000-й річниці християнства, м. Київ, 13–15 вересня 2000 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2000.


Сторінка автора Нечуй-Левицький І. С. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології. Львів, 1876. DOC


Сторінка автора Ничипорук В. І. Культура здорового способу життя та психофізичної досконалості: йога // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Новікова В. В. Британська політика у сфері освіти в Індії (кін. ХVІІІ — пер. пол. ХІХ ст.) // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Носенок Б. Є. Місце часу та простору в індійській філософії та теорії пізнання // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Овсянико-Куликовський Д. М. Досвід вивчення вакхічних культів індоєвропейської старовини, у зв'язку з роллю екстазу на ранніх ступенях розвитку громадськості. Ч. I. Культ божества Soma в стародавній Індії в епоху Вед. Одеса: Типографія П. А. Зеленого, 1883. PDF


Сторінка автора Огнєва О. Д. Джерела житія Будди Шак’ямуні в історичній традиції Тибету (XIV–XVII ст.) // Східний світ, 2006, № 4. PDF

Огнєва О. Д. З історії створення підручника Лесі Українки «Стародавня історія східних народів» // Східний світ, 2005, № 2. PDF

Огнєва О. Д. Індійська мандала та її різновиди в тибетській культурі. // ХІV Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 13–15 травня 2010 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2010.

Огнєва О. Д. Індійська спадщина в Тибеті ХVІІ ст. // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Огнєва О. Д. Індійські витоки образу Бхавачакри в тибетській традиції // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Огнєва О. Д. Леся Українка і Схід // Східний світ, 1995, № 1. PDF

Огнєва О. Д. Міфологічні витоки образу Мавки в «Лісовій пісні» // Східні стежки Лесі Українки (статті і матеріали). Луцьк: Волин. кн., 2007. С. 125–128. (Рецензія Ю. Завгороднього)
// Лісова Пісня আরণ‌্য সঙ্গীত Āraṇ‌ya saṅgīt / Переклад та упорядкування мовою бенґалі Мрідули Гош. Київ: Видавничий дім «Особистості», 2012. PDF

Огнєва О. Д. Міжнародні Реріхівські читання: «Проблеми формування тексту і культури давньої і середньовічної Індії та Центральної Азії». Східний світ, 2016, № 1. PDF

Огнєва О. Д. Нове слово про Україну і Схід. Презентація видання:
Леся Українка. Повне академічне зібрання творів: у 14 томах. Том 10. “Стародавня історія східніх народів”. Конспекти. Виписки з книг. Нотатки та інше / ред. Ю. Громик; передм. О. Огнєва; упоряд. А. Радько, О. Огнєва, І. Біскуб та ін.; комент. О. Огнєва, В. Приймаченко, О. Романова та ін. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Ук-раїнки, 2021 // Східний світ 2021, №1. PDF

Огнєва О. Д. Образи Рігведи в «Лісовій Пісні» Лесі Українки // Сходознавство, 1998, № 2.
// Лісова Пісня আরণ‌্য সঙ্গীত Āraṇ‌ya saṅgīt / Переклад та упорядкування мовою бенґалі Мрідули Гош. Київ: Видавничий дім «Особистості», 2012. PDF

Огнєва О. Д. Про що можуть розповісти написи на Буддійській скульптурі // Східний світ, 2005, № 2. PDF

Огнєва О. Д. Рослинний світ Рігведи та «Лісової пісні» Лесі Українки // Дослідження цивілізацій Сходу та Заходу: історія, філософія, філологія. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2004.
// Лісова Пісня আরণ‌্য সঙ্গীত Āraṇ‌ya saṅgīt / Переклад та упорядкування мовою бенґалі Мрідули Гош. Київ: Видавничий дім «Особистості», 2012. PDF

Огнєва О. Д. Сторінки Рігведи // Східні стежини Лесі Українки (Статті та матеріали). Видання друге, перероблене і доповнене. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. (Рецензія Ю. Завгороднього)


Сторінка автора Олійник О. М. Китайсько-індійські відносини на сучасному етапі // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Сторінка автора Орлова Т. В. Ресурс «м’якої сили» сучасної Індії: йога // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Павлик Н. І. Міждисциплінарні підходи до дослідження класичних індійських текстів: літня школа з джайнізму в Канаді. Східний світ, 2020 № 3. PDF

Pavlyk, Nataliia. "Ascetic Practices in Interfaith Dialogue: Jain Yoga and Orthodox Hesychasm." Current Dialogue: Special Issue of The Ecumenical Review 73:5 (2021): 804-820. PDF


Сторінка автора Павленко Ю. В. Духовно-ціннісна альтернативність аврааміських релігій та вчень індійського походження // Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF

Павленко Ю. В. Проблема індоєвропейської прабатьківщини у контексті останніх лінгвістичних досліджень // Археологія. 1994. № 3. С. 3–12. PDF

Павленко Ю. В. Формування етномовної структури індійської цивілізації // Східний Світ, 1998, № 1–2. PDF


Сторінка автора Папуша І. В. Modus orientalis. Індійська література в рецепції Івана Франка. Тернопіль: Збруч, 2000. HTML


Сторінка автора Патлань Ю. В. Індійські стежки Миколи Реріха та Василя Єрошенка // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Пащенко В. І. Калідаса і його твори // Калідаса. Шякунтала / Переклад Г. Хоткевича за редакцією В. Струтинського. Хмара вістун / Переклад П. Ріттера. Київ: Державне видавництво художньої літератури, 1958. DJVU PDF


Сторінка автора Перга Т. Ю. Екологічні проблеми Індії в контексті глобалізації // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Перга Т. Ю. Проблеми економічного розвитку Індії на початку третього тисячоліття // Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF

Перга Т. Ю. Регіональний менеджмент. Економічне зростання Китаю та Індії як фактор дестабілізації розвитку в XXI столітті // Зовнішні справи, 2007, № 10. C. 29–32.


Поліха І. Зростання впливу партій релігійної орієнтації на внутрішньополітичні процеси сучасної Індії // Східний світ, 1997, № 1–2. PDF

Поліха І. У пошуку консолідуючої ідеї. Зростання впливу партій релігійної орієнтації на внутрішньополітичні процеси в Індії // Політика і час. 1997. № 11.


Полотнюк Ярема. А. Кримський та персько-індійські переробки «Туті-наме» («Книги папуги») // Східний світ, 1993, № 1–2. PDF

Полотнюк Ярема. Протиріччя духовного світу Мірзи Галіба // Індія: давнина і сучасність. Збірник наукових праць. Вип. I, 2-ге вид., доповн. та уточ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. PDF


Поцелуйко А. Б. Загальноіндоєвропейські гіпомантичні ритуали // ХХVІ Сходознавчі читання А. Кримського : матеріали міжнародної наукової конференції, 30 листопада 2023 р. Київ — Львів — Торунь: Liha-Pres, 2023. — 436 с. PDF


Сторінка автора Пономаренко А. Г. Міфологеми тварин у сучасних гіндімовній та україномовній картинах світу // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Ботвінкін Ю., Пономаренко А., Гріців О., Беверакі Д. Українсько-гінді словник उक्राइनी-हिंदी शब्दकोष. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Київ: Талком, 2019.


Пономаренко В. С. Танки бруду не бояться. До 20-ї річниці українсько-пакистанського контракту. (2016) HTML


Сторінка автора Пророченко Н. О. Проблема співвідношення традиції і сучасності у процесі суспільно-політичної модернізації Індії // Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF

Пророченко Н. О. Роль традиції у суспільному розвитку сучасної Індії // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Проців І. О. Багатовимірність жіночого образу в поезії С. К. Чауган та Лесі Українки // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Пустовалов С. Ж. Станово-кастова система й Північне Причорномор’я // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Пупурс І. В. Індійське в літературі європейського романтизму // Сходознавство, 2015, № 70. PDF  

Пупурс І. В. «Схід — Прасвоє»: романтизованi Індія, Єгипет, Кавказ // Сходознавство, 2015, № 69. PDF


Радченко О. І. Основні риси офіційно-ділового стилю мови гінді // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Сторінка автора Реутов Є. А. Великий драматург стародавньої Індії Калідаса і його «Шакунтала» // Українська орієнталістика: зб. наук. праць викл. та студ. Ін-ту схід. мов КНЛУ та НУ «Києво-Могилянська академія» / ред. кол. І. В. Срібняк (гол. ред.) та ін. К.: КНЛУ; НУ «Києво-Могилянська академія», 2009–2010. Вип. 4–5.

Реутов Є. А. Використання мови релігійно-філософських символів індуїзму з метою суфійської проповіді в поемі Маліка Мухаммада Джаясі «Падмават» // Літературознавчі студії: зб. наук. праць. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011. Вип. 33. – С. 466–

Реутов Є. А. До питання про витоки релігійно-філософських поглядів течії нірґун та їхні розбіжності з саґун бгакті // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Реутов Є. А. Зображення страждань у розлуці з коханим в поемі Маліка Мухаммада Джаясі «Падмават» як характерний художній прийом суфійської та індуської літературної традиції // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Реутов Є. А. Міжкультурна комунікація і полікультурне виховання в процесі навчання іноземних мов // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Україна і світ: діалог мов та культур”, 2017. К.: ВЦ КНЛУ. – С. 622–624.

Реутов Є. А. Міжкультурна комунікація у процесі навчання іноземних мов і толерантне суспільство // Матеріали міжнародної наукової конференції «Сучасна молодь і проблема життєвих цінностей: філософські та етико-культурологічні виміри», К.: ВЦ КНЛУ. С. 288–290.

Реутов Є. А. Мотив розлуки в поемі Маліка Мухаммада Джаясі «Падмават» // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ, Серія Філологія, Педагогіка, Психологія, випуск 32, 2016. – К. : ВЦ КНЛУ. – С. 151–159.

Реутов Є. А. Поезія змієлова — настанови гуру або шоу на майдані // Сучасні літературознавчі студії: зб. наук. праць. Київський національний лінгвістичний університет, 2017. – Вип. 14. – С. 411–423.

Реутов Є. А. Поезія урду Мірзи Асадулла-хана Галіба — творчість на зламі епох // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Україна і світ: діалог мов та культур”, 2015. К. : ВЦ КНЛУ. – С. 367

Реутов Є. А. Поема Маліка Мухаммада Джаясі «Падмават»: символіка та спроба реконструкції алегоричного змісту // Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF

Реутов Є. А. Поема Маліка Мухаммада Джаясі «Падмават»: ситуація pозлуки // Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF

Реутов Є. А. Поетична течія «преммарг» — суфійська «садгана» в контексті руху «бгакті» // Літературознавчі студії: зб. наук. праць. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016. Вип. 50. – С. 166

Реутов Є. А. Поетична традиція «сантів» у контексті взаємозв’язку основних напрямів руху «бгакті» // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Серія Східні мови та літератури, випуск 1(32), 2017. – С. 71–75.

Реутов Є. А. Про витоки, подібність і розбіжність традицій середньовічного «бгакті» в поезії гінді // Літературознавчі студії: зб. наук. праць. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. Вип. 44, част. 2. – С. 102

Реутов Є. А. Сант Екнатх: «гарур ек бгарур» або кілька рядків поезії змієлова в руслі маратхського бгакті // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Реутов Є. А. Символіка суфійської проповіді Маліка Мухаммада Джаясі в поемі «Падмават» // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Україна і світ: діалог мов та культур”, 2016. К.: ВЦ КНЛУ. – С. 315–317.

Реутов Є. А. Спроба індо-мусульманського культурного синтезу в творчості індійського письменника XVI ст. Маліка Мухаммада Джаясі // Українська орієнталістика: зб. наук. праць викл. та студ. Ін-ту схід. мов КНЛУ та НУ « Києво-Могилянська академія » / ред. кол. І.В.Срібняк (гол. ред.) та ін. – К.: КНЛУ; НУ « Києво-Могилянська академія», 2007. Вип. 2–3. – С. 222–227.

Реутов Є. А. Суфізм і суфійська поезія гінді в епоху бгактікаль // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Україна і світ: діалог мов та культур”, 2013. К. : ВЦ КНЛУ. – С. 294

Реутов Є. А. Творчість М. Галіба і поезія чхаяваду — новий погляд на людину і світ (спроба порівняння) // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Реутов Є. А. Функціонування традиційних лексико-стилістичних засобів у новаторській поезії чхаяваду // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Україна і світ: діалог мов та культур”, 2017. – К. : ВЦ КНЛУ.

Reutov Y. Muhammad Iqbal and Muhammad Asad — Two Fates in the Context of the Dialogue of Cultures and Civilizations // Book of Abstracts Three Day International Allama Muhammad Iqbal Conference, 6th-8th November, 2017, Islamabad-London. – Pg.27–28.


Сторінка автора Ріттер П. Г. Санскрит (граматика) / Переклад, редакція, примітки й переднє слово Д. В. Бурби. Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2022. — 160 с.

Ріттер П. Г. Санскрит. Харків, видання слухачок Вищих жіночих курсів, 1911. [Літографоване видання конспекту лекцій.] PDF

Ріттер Павло. Фрагменти з “Антології давньоіндійської літератури” // Сходознавство, 1998, № 3–4.

Ріттер Павло. Хмара-вістун (Megha-dûta) /„Хмара-вістун“ (Megha-dūta). Старо-індійська елегія Калідаси. HTML (Див. також тут.)

Ріттер П. Г. Що таке санскрит? / Переклад з російської, вступна стаття та примітки Д. В. Бурби. Східний світ 2022, № 4. PDF


Рибалкіна Ю. О. Етимологічний склад лексики індійської традиційної медицини // Shodoznavstvo 2013, № 64 (97–107) PDF

Рибалкіна Ю. О. Творчість Магадеві Варма в контексті літературної течії чхаявад // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Романченко А. А. Поняття нірвани в філософії Бідії Дандарона // Сходознавство, 2007, № 31–32 (27–54) PDF


Ромаренко О. В. Дмитро Миколайович Овсянико-Куликовський та його дослідження ведичної релігії // ІХ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 1–2 червня 2005 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2005.


Самойленко Н. І. Індійські сюжети на сторінках полтавської періодики
(1991–2001) // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Сівко Т. В. Рух неприєднання у зовнішньополітичній концепції Індії // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Седнєв В. Індія — Китай: азійські велетні в пошуках взаєморозуміння // Індія: давнина і сучасність. Збірник наукових праць. Вип. I, 2-ге вид., доповн. та уточ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. PDF


Секундант С. Г. Буддизм та індійська філософська традиція // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Секундант С. Г. Ведійська релігія і брахманізм. До питання про генезис релігійної свідомості // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Секундант С. Г. Міф і ритуал: до проблеми генезису індійської філософії // V Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 10–12 жовтня 2001 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2001.

Секундант С. Г. Сакральне мовлення в структурі ведійського релігійного ритуалу: його функції і нормативні принципи // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Семенець О. Найбільш насичений період. Україна — Індія в XXI столітті: перспективи двосторонньої співпраці // Політика і час. 2003. № 9.

Семенець О. «Україна — Індія: погляд у XXI століття» // Україна — Індія: 15 років дружби. К. 2006.


Сторінка автора Скібіцький А. В. Актуальні питання досліджень з реконструкції, тлумачення та перекладу санскритської версії «Сутри серця позамежної мудрості». Східний світ, № 4 (113) 2021, с. 164–172. HTML


Скоблікова М. І. Тадж-Махал Королівська перлина Індії // Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF

Скоблікова М. І. Подорож до Індії очима українських художників // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Сміцький Є. І. Сакральний простір вайшнавізму на прикладі традиції Рамануджачар’ї: метаморфози ієротопії Венкатешвари // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Собецька О. Е. Панчатантра: історія написання та дослідження // Сходознавство, 2006, № 35–36 PDF

Собецька О. Е. Порівняльний аналіз поетичних моделей (на основі казок «Панчатантри» та українських казок про тварин) // Література. Фольклор. Проблеми поетики, 2008, вип. 30.

Собецька О. Е. Українська народна казка про тварин та індійська «Панчатантра»: порівняльний структурно-семантичний аналіз сюжетів. Дис. канд. наук, 2008. PDF


Стафійчук В. І., Малиновська О. Ю. Торговельно-економічне
та науково-технологічне співробітництво між Україною та Індією на початку ХХІ століття. PDF


Стельмах В. О. Сучасний стан двосторонніх відносин Індії та країн Балтії // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Сторінка автора Стрелкова А. Ю. Буддизм та Ніцше: філософські паралелі // Східний світ 2020, № 1. PDF

Стрелкова А. Ю. Буддизм: філософія порожнечі. К.: Києво-Могилянська академія, 2015. 408 с.

Стрелкова А. Ю. Буддійські мотиви у філософії Ніцше // “Орієнталістська парадигма” у дослідженні східних філософій. ХІХ — перша половина ХХ ст. / Ред. О. Ярош. Київ, 2023.

Стрелкова А. Ю. Генеза та сутність вчення про порожнечу в філософії буддизму. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук. Київ, 2016. PDF

Стрелкова А. Ю. Неподвійність форми та свідомості у «Магаяна-шраддхотпада шастрі» // Цирендоржиєвські читання 2008. Тибетська цивілізація та кочові народи Євразії: кроскультурні контакти. К.: МП «Леся», 2008.

Стрєлкова А. Ю. Павло Ріттер та його переклад Дгаммапади”. PDF

Стрелкова А. Ю. «Сутра серця» — сутра порожнечі // Східний світ 2021, № 4. PDF

Стрелкова А. Ю. Три поняття буддійської філософії: «мислення», «розум», «свідомість» (до проблеми перекладу) // «Sententiae» Vol. 40 No. 2 (2021) PDF


Таран В. М. Безпековий вимір індійсько-китайських відносин на сучасному етапі // Х Сходознавчі читання А. Кримського (присвячені 135-річчю від дня народження А. Ю. Кримського). Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 5–6 жовтня 2006 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2006. PDF

Таран В. М. Китайський фактор в національній безпеці Індії крізь призму регіональних взаємодій // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Сторінка автора Тараненко О. О.  Явище історико-мовної міфотворчості в сучасному українському суспільстві // Мовознавство. 2011. № 6. С. 14–33. PDF


Теплий Іван. Сходознавчий дискурс Івана Франка // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2011, випуск 53. PDF


Терещенко В. В. Використання принципів аюрведичного харчування в Україні // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Терещенко К. О. Вчення про дгарми в індійському буддизмі // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Сторінка автора Українка Леся. Стародавня історія східних народів: Історія індусів // Повне академічне зібрання творів у 14 томах. Том 10 / Редакційна колегія: Віра Агеєва, Юрій Громик, Оксана Забужко, Ірина Констанкевич, Марія Моклиця, Сергій Романов. Редактор тому: Юрій Громик. Передмова: Олена Огнєва. Упорядкування: Антоніна Радько, Олена Огнєва, Ірина Біскуб, Оксана Бєлих, Людмила Бондарук, Лариса Семенюк. Коментар: Олена Огнєва, Віталій Приймаченко, Олена Романова, Дмитро Бурба, Антоніна Радько. Луцьк 2021. PDF

Українка Леся. Історія індусів // Східний світ, 2005, № 2 PDF


Улітко І. А. Метафора відображення і концепт рефлексії у сучасних дослідженнях кашмірського шиваїзму // ХХVІ Сходознавчі читання А. Кримського : матеріали міжнародної наукової конференції, 30 листопада 2023 р. Київ — Львів — Торунь: Liha-Pres, 2023. — 436 с. PDF


Усольцева М. М. «Дравідський ренесанс» та його значення для небрамінського руху у колоніальній Південній Індії // XІХ Сходознавчі читання А. Кримського. До 120-річчя від дня народження А. П. Ковалівського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 16–17 жовтня 2015 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАНУ, 2015.

Усольцева М. М. Індійська жінка у публічному просторі в контексті соціальних реформ округу Мадрас: 1880–1920-і рр. // Сучасні тенденції сходознавства. Збірник наукових праць за матеріалами Х Всеукраїнської науково-практичної конференції (11–12 квітня 2014 року). Х. : Харківський національний педагогічний університет, 2014.

Усольцева М. М. Маргіналізація інституту девадасі як ознака зміни інтелектуальної парадигми в Південній Індії у 1880–1940-х рр. // Сходознавство, 2014, № 67. PDF

Усольцева М. М. «Мовна ідентичність»: від соціальних реформ до «національного питання» (південноіндійський контекст, 1860–1930 рр.) // Східний світ, 2015, № 4. PDF

Усольцева М. М. «Нова індійська жінка» очима вестернізованих еліт президентства Мадрас (1860–1930 рр.) // Східний світ, 2015, № 2. PDF

Усольцева М. М. Основні підходи до вирішення проблем жіночої освіти в окрузі Мадрас (1880–1910-ті рр.) // Сходознавство, 2013, № 64. PDF

Усольцева М. М. Південне крило «Брахма самаджу»: 1880–1910-ті рр. // XVIII Сходознавчі читання А. Кримського. До 95-річчя від дня народження Омеляна Пріцака. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 17–18 жовтня 2014 р. К. : Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАНУ, 2014.

Усольцева М. М. Рух за соціальні реформи і “жіноче питання” в Мадрасі (1860–1930 рр.). К. : Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2018. – 256 с.

Усольцева М. М. Рух за соціальні реформи у телуґу- й таміломовному ареалах президентства Мадрас у колоніальній Індії (1860–1930 рр.) : автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук: 07.00.02. К., 2017.

Usoltseva M. The Question of Identity in Indian Reformers’ Discourse after the First World War: Madhaviah’s Case. Східний світ, 2018, № 1. PDF


Устінова В. Ф. Індіра Ганді: 100 років з дня народження (біографічний нарис) // Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF

Устінова В. Ф. Семантика орнаментального мистецтва у традиційному народному живописі Індії // Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF

Устінова В. Ф. «Товариство Україна — Індія» як платформа розвитку українсько-індійських культурних зв’язків та народної дипломатії // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Устінова В. Ф. Традиціоналізм як основа та особливість індійських свят // Індія: давнина і сучасність. Збірник наукових праць. Вип. I, 2-ге вид., доповн. та уточ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. PDF


Сторінка автора Філь Ю. С. Англійська політична система як виклик освіченим колам Північної Індії (1885–1921 рр.) // ХIХ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 16–17 жовтня 2015 р. К. : Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАНУ, 2015.

Філь Ю. С. Блакитна перлина пустелі Тар. Подорож до батьківщини раджпутів // Східний світ, 2014, № 2. PDF — С. 152–156.

Філь Ю. С. Брахмо-самадж та Ар'я-самадж: релігійно-реформістські рухи Бенгалії та гіндімовного регіону Індії (порівняльний аспект) // ХVIII Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 17–18 жовтня 2014 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАНУ, 2014.

Філь Ю. С. Вестернізація індійських освічених еліт очима російських мандрівників в останній чверті ХІХ ст. // Сходознавство, 2013, № 61. PDF

Філь Ю. С. Вплив західної думки на ідеологів націоналізму в Північній Індії (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) // Східний світ, 2015, № 2. PDF

Філь Ю. С. Джамму і Кашмір: Моді поглинає мусульманську автономію. Світ мовчить // Інформаційно-аналітичний бюлетень Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2021, №1. PDF

Філь Ю. С., Карпіцький М. М. Захист вайшнавами ISKCON власної ідентичності в контексті дискусій про індуїзм // Східний світ 2021, № 1. PDF

Філь Ю. С. Закулісся «Ведалайфу» // Портал «Філософія і релігієзнавство». 28.10.2021 HTML

Філь Ю. С. Ідея справедливості, а також мирське та духовне правосуддя у буддизмі на прикладі «Анґулімала сутти» // ХХV Сходознавчі читання А. Кримського: Матеріали міжнародної наукової конференції, 10 листопада 2022 р. Київ. Львів – Торунь: Liha-Pres, 2022. С.330-332. PDF

Філь Ю. С. Ікона «Ґанді». 30.01.2020 HTML

Філь Ю. С. Індійські «вестернізовані еліти» другої половини ХІХ — початку ХХ ст. як проблема соціальної історії // Сходознавство, 2013, № 62–63. PDF

Філь Ю. С. Індія: погляд з великих та маленьких міст Уттар-Прадешу, Західної Бенгалії та Одіші. // Східний світ, 2019, № 3. PDF

Філь Ю. С. Індуські вестернізовані еліти Північної Індії (1858–1921). К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2018. — 220 с. PDF

Філь Ю. С. Кастове питання в поглядах індуської політичної еліти Північної Індії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. // Східний світ, 2018, № 2. PDF

Філь Ю. С. Круглий стіл “Вайшнавська культура в сучасному світі” в рамках VI Конгресу молодих дослідників релігії “Релігія в сучасній культурі” (Київ, 18 жовтня 2019 року) // Східний світ, 2019, № 4. PDF

Філь Ю. С. Культурні війни навколо індуїзму в сучасній Індії. Рец. на: Elst K. Hindu Dharma and the Culture Wars. New Delhi: Rupa Publications, 2019 // Східний світ 2021, № 3. PDF

Філь Ю. С. «Культурні війни»: націонаоналізм та релігія в сучасній Індії // Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених: збірник тез. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2021. С. 51-54. PDF.

Філь Ю. С. Міжнародне товариство свідомості Кришни (ISKCON) в період війни на Донбасі (2014 – 2019) // Релігійна свобода. 2020. № 25. С. 52–68. PDF

Філь Ю. С. Образ Бхарат Мати в контексті індійського націєтворення // Scientific Journal Virtus. 2018. № 26. PDF

Філь Ю. С. Образ Бхарат Мати як продукт колоніального дискурсу // Сучасні тенденції сходознавства. Збірник наукових праць за матеріалами Х Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Харків 11–12 квітня 2014 р. Х.: Харківський національний педагогічний університет, 2014. PDF

Юлія Філь. Онтологія індуїстського ставлення до природи та екологічний стан сучасної Індії // Межі релігійного і природного: різноманітність традицій та інтерпретацій (збірник статей). Рівне: О. Зень, 2022.

Філь Ю. С. Освітній проект християнських місій Північної Індії ХІХ ст. // Сходознавство, 2014, № 68. PDF

Філь Ю. С. Особливості присутності індуїзму в інформаційному просторі сучасної Індії // VІ Конгрес сходознавців: збірник матеріалів, м. Київ, 3 грудня 2022 р. Київ: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Львів – Торунь: Liha-Pres, 2022. С.257-259. PDF.

Філь Ю. С. Пан-індійська ідентичність: поява і сучасне визначення // До 100-річчя від дня народження академіка Омеляна Пріцака (1919–2006). Тези доповідей міжнародної наукової конференції. м. Київ. 16 травня 2019 р. К., 2019. — С. 57–58. PDF

Філь Ю. С. Політична вестернізація індуських освічених кіл Північної Індії
(1858–1921) // Східний світ, 2016, № 1. PDF

Філь Ю. С. Проблеми атрибуції тибетської буддійської скульптури // Актуальні питання організації та проведення державної експертизи культурних цінностей (предметів декоративно-ужиткового мистецтва). Матеріали семінару-практикуму (21–25 травня 2018 Київ): науково-методичний збірник. Національний Києво-Печерський історико-культурний-заповідник. Київ: «Фенікс», 2018. PDF

Філь Ю. С. Релігійність індусів у романі Аравінда Адіга «Білий тигр» у контексті сучасних тенденцій розвитку індуїзму // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Філь Ю. С. Ю. М. Реріх, Індологія та Індія: точки перетину// Всеукраїнській науково-громадська конференція до 110-ї річниці від дня народження Юрія Миколайовича Реріха. Тези доповідей. м. Київ 8 грудня 2012 р. – C. 54-59.

Філь Ю. С. Рецепція філософії Й. Гердера та Й. Фіхте теоретиками індійського націоналізму у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Дні філософського факультету — 2015», м. Київ (21–22 квітня 2015 р.). Матеріали доповідей та виступів. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2015. Ч. І.

Філь Ю. С. Соціальний і культурний контекст діяльності Бгактівіноди Тгакура. // Вайшнавська традиція крізь століття. Вип. 2. Збірка матеріалів IV та V Міжнародної релігієзнавчої школи «Вайшнавська традиція крізь століття» 2014–2015 років. Луцьк: Друкмаркет, 2016. PDF

Філь Ю. С. «Стратегічне партнерство» в політологічній думці та зовнішньополітичній практиці Індії // Сходознавство, 2012, № 60. PDF

Філь Ю. С. «Стратегічне партнерство» в сучасній політологічній думці Індії // Східний вектор стратегічного партнерства України в умовах глобального світу. Аналітична доповідь / За ред. В. О. Кіктенка. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2013. PDF

Філь Ю. С. Сучасний стан, проблеми та перспективи двосторонніх відносин України з Індією / За ред. В. О. Кіктенка. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2013. PDF

Гончарук А. З., Дроботюк О. В., Кіктенко В. О., Мусійчук В. А., Філь Ю. С.  Україна і країни Східної, Південно-Східної та Південної Азії: підсумки 2020 року та перспективи розвитку : аналіт. доп. Київ : НІСД, 2021. PDF

Філь Ю. С. Універсальність вайшнавізму та місце української культури в ISKCON // Східний світ. 2020, № 2. С. 101–112. PDF

Філь Ю. С. Формування вестернізованих індуських політичних еліт у Північній Індії (1858–1921 рр.): автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук: 07.00.02. К., 2017. PDF

Філь Ю. С. Як розуміти 330 мільйонів богів у індуїзмі або чому «корова-карма» не вичерпує індійської культури // Портал «Філософія і релігієзнавство». HTML


Сторінка автора Франко І. Я. Варлаам і Йоасаф. Старохристиянський духовний роман і його літературна історія. Зібрання творів у 50 томах. К.: Наукова думка, 1977 р., т. 30. DJV

Франко І. Я. Індійські легенди. Із «Махабхарати»: Ману і потопа світу, Сунд і Упасунд, Сакунтала, Смерть Гідімба. З «Маркандеї-пурани»: Цар Випащит у пеклі. Із буддійської книги «Сутта-ніпата»: Мара і Будда, Багач і Мудрець. Зібрання творів у 50 томах. К.: Наукова думка, 1977 р., т. 8. DJV

Франко І. Я. Коли ще звірі говорили  [Індійське поїходженнямають казки «Заєць і Медвідь», «Ворона і Гадюка», «Фарбований Лис», «Ворони і сови», «Байка про байку» (казка про Синицю)] // Зібрання творів у 50 томах.Том 20. К.: Наукова думка, 1979 HTML

Франко І. Я. Короткий нарис староіндійського (санскритського) письменства // Зібрання творів у 50 томах. К.: Наукова думка, 1983 р., т. 38. PDF


Фурніка В. П. Кобзар за Гімалаями: творчість Т. Г. Шевченка в
Індії та Шрі Ланці К.: Дніпро, 1989. — 311 с.


Хмель А. О. Перспективи українсько-індійських двосторонніх відносин / А. О. Хмель, К. В. Ярошенко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія: Політологія. Т. 248, Вип. 236, 2014. PDF


Ходоровський А. Пріоритети й перспективи політики України у відносинах з республікою Індія. PDF

Ходоровський Г. І. В режимі плідного співробітництва // Політика і час. 1994. № 7.

Ходоровський Г. І., Скляренко М. Тернистим шляхом розвитку і прогресу // Політика і час. 1997. № 7.

Ходоровський Г. І. «Становлення українсько-індійського співробітництва» // Україна — Індія: 15 років дружби. К., 2006.


Чекаленко Л. Д. Україна — Індія: еволюція відносин // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Черненко С. Баранников О. П. — індійський святий із Золотоноші // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Черник  П. П. Актуальні питання сучасних українсько-індійських міждержавних відносин. Збірник наукових праць з гуманітарних дисциплін «Славута». HTML


Черних І. Д. Духовна революція «Осьового часу» (індійська та китайська соціокультурні детермінанти) // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Черних І. Д. Цивілізаційний ракурс індійської та китайської релігії (нові підходи) // VІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 2–3 червня 2004 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2004.

Chernykh I. D. Regarding the problem of Indian civilization sociocultural basis and dynamics // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Сторінка автора Чувпило Л. О. Індологічна діяльність П. Г. Ріттера в дожовтневу добу // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Чувпило Л. О. Вивчення Індії в Харківському університеті у 1805–1917 рр. // Індія: давнина і сучасність. Збірник наукових праць. Вип. I, 2-ге вид., доповн. та уточ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. PDF

Сторінка автора Чувпило О. О., Чувпило Л. О. Асоціація Британської Індії — провідна національно-патріотична організація Бенгалії // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Чувпило О. О., Чувпило Л. О. Викладання та вивчення східних мов у Харківському університеті (1805–1917 рр.) // Вісник ХНУ серія «Історія». Вип. 51. 2016. PDF

Чувпило О. О. Вибрані індологічні твори. Харків: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 2013. PDF

Чувпило О. О. До питання про морально-етичні погляди М. К. Ганді // Індія: давнина і сучасність. Збірник наукових праць. Вип. I, 2-ге вид., доповн. та уточ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. PDF

Чувпило О. О. Дослідження історії індійського національно-визвольного руху в працях Р. Ч. Маджумдара. // ХІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 2–3 жовтня 2008 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2008.

Чувпило О. О. Життя, політична діяльність та еволюція світогляду М. Н. Роя. // ІV Сходознавчі читання А. Кримського. Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 2000-й річниці християнства, м. Київ, 13–15 вересня 2000 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2000.

Чувпило О. О. Життя та наукова діяльність Г. Г. Котовського // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Чувпило О. О. Із історії української індології: Ю. Г. Литвиненко (до 75-річчя від Дня народження) // VІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 2–3 червня 2004 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2004.

Чувпило О. О. Ідейно-політична боротьба в комуністичному русі Індії (1939–1945 рр.) // V Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 10–12 жовтня 2001 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2001.

Чувпило О. О. Індійський Національний Конгрес і конституційні питання (1885–1947  рр.) // Східний cвіт, 2004, № 3. PDF

Чувпило О. О. Міжнародні питання в діяльності Індійського
Національного Конгресу (1914–1929 рр.) // Східний світ, 2003, № 4. PDF

Чувпило О. О. Мотілал Неру та індійський національно-визвольний рух // Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF

Чувпило О. О. Мохандас Карамчанд Ганді й релігія // ІХ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 1–2 червня 2005 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2005.

Чувпило О. О. Огляд джерел з історії боротьби Індійського Національного Конгресу за свободу й незалежність батьківщини // Сходознавство, 2000, № 11–12.

Чувпило О. О. Праці М. Дасаї як джерело з історії індійського національно-визвольного руху // VІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 4–5 червня 2003 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2003.

Чувпило О. О. Перша та друга конгресистські кампанії громадянської непокори в Індії (1930–1934) // Східний світ, 2007, № 2. PDF

Чувпило О. О. Політика Індійського Національного Конгресу щодо робітничого та селянського рухів (20-ті роки XX ст.) // Східний світ, 2005, № 3.

Чувпило О. О. Роль С. Ч. Боса в національно-визвольному русі народів Британської Індії напередодні Другої світової війни // Східний світ, 2006, № 4. PDF

Чувпило О. О. Соціальні та економічні питання в діяльності Індійського Національного Конгресу (20-30-і рр. XX ст.) // Східний світ, 2002, № 2. PDF

Чувпило О. О. Утворення та діяльність Біхарської соціалістичної партії (1931–1934 рр.) // VІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 30–31 жовтня 2002 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2002.

Чувпило ОО. Утворення та діяльність конгресу Соціалістичної партіїї Індії
(1934–1948) // ІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження академіка Омеляна Пріцака. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 1999.

Чувпило О. О. Філософськи погляди Дж. Неру // ХІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 7–8 червня 2007 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2007. PDF

Чувпило О. О. Філософські погляди М. К. Ганді // Х Сходознавчі читання А. Кримського (присвячені 135-річчю від дня народження А. Ю. Кримського). Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 5–6 жовтня 2006–р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2006. PDF

Чувпило О. О. Формування та розвиток світогляду С.Ч. Боса // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Чувпило О. О. Ч. Р. Дас — засновник свараджистської партії // Східний світ, 1997, № 1–2. PDF


Шелудько М. Йога з Богом. Чи можливе християнське використання популярної індійської системи? // Патріярхат ч. 5 (вересень — жовтень 2019). PDF


Шершун Я. А. Структурні особливості юридичної лексики гінді Кримінально-процесуального права Індії // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018.


Щербаков Я. І. Вплив індійської цивілізації та буддизму на формування класичної китайської драматургії // ХV Сходознавчі читання А. Кримського: до 140-річчя А. Ю. Кримського та 20-ї річниці Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м Київ, 20–21 жовтня 2011 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2011. PDF


Ярош О. А . Контраверсія між концепціями «вахдат аль-вуджуд» і «вохдат аль-шухуд», її вплив на розвиток ідей у суфізмі: Ахмад Сірхінді та Шах Валіуллах з Делі // Східний світ, 1997, № 1–2. PDF

Ярош О. А. Філософські погляди Шаха Ісмаїла Шахіда: постановка проблеми // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF


Ястремська І. Особливості політичного протистояння Індійського національного конгресу та Бхаратія джаната парті (кін. ХХ – поч. ХХI ст.) // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

 

Сайт
створений задля сприяння розвою української індології та полегшення ознайомлення з її здобутками.

Якщо у Вас є індологічні статті чи монографії або переклади, які наразі відсутні на нашому сайті, просимо надсилати їх нам (або надсилати посилання на них, якщо вони вже є в Інтернеті).

Також вітаються конструктивні зауваження і пропозиції щодо роботи сайту.

кіно
Телесеріал «Ма­га­бга­ра­та» з українськими субтитрами. Переклад з гінді Станіслава Мартинюка
Запит на перегляд

facebook Фейсбук