1
Український індолог
2

Сайт
створено на громадських засадах у співпраці з

Інститутом сходознавства ім. А. Ю. Крим­сь­ко­го НАН України

Журналом «Східний світ»

Всеукраїн­сь­кою асоціацією індологів

Центром мови гінді й індійської літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Товариством дослідників східних філософій Інституту філософії ім. Г. С. Ско­во­ро­ди НАНУ

Схо­до­знав­чим гуртком Києво-Могилянської академії

 

 

Реутов  Євген Анатолійович

Старший викладач кафедри східної філології факультету сходознавства Київського національного лінгвістичного університету.


Вивчення мови гінді розпочав на східному факультеті Ташкентського державного університету, закінчив на відділенні сходознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2000 році.

З 1 вересня 2000 року до 2010 року працював учителем мови гінді Київської гімназії східних мов № 1.

З 2007 року до сьогодні основне місце роботи – кафедра мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу Київського національного лінгвістичного університету.

2006–2007 н.р., 2010–2011 н.р., 2014–2019 н.р. — асистент Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка. Працює над дисертаційним дослідженням за темою: «Поетологічні особливості поеми «Падмаваті» в контексті індо-мусульманського міжцивілізаційного діалогу».

Стажування:

2014 рік — Центральний інститут мови гінді (Індія, м. Делі).

23 квітня — 31 травня 2018 рік — навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Київського національного лінгвістичного університету «Актуальні проблеми сучасного лінгвістичного сходознавства» (3 кредити, 90 годин).

Нагороди, досягнення:

2017 рік — Грамота посольства Республіки Індія в Україні за визначний внесок в поширення мови гінді в Україні.

Грамота Управління освіти Київської державної адміністрації за сумлінну працю.

Член асоціації індологів України.

Член товариства «Україна-Індія»


 • Сант Екнатх: «гарур ек бгарур» або кілька рядків поезії змієлова в руслі маратхського бгакті // Тези ІV Всеукраїнської конференції індологів. – К., 2018. PDF

 • Muhammad Iqbal and Muhammad Asad – Two Fates in the Context of the Dialogue of Cultures and Civilizations // Book of Abstracts Three Day International Allama Muhammad Iqbal Conference, 6th-8th November, 2017, Islamabad-London. – Pg.27–28.

 • Функціонування традиційних лексико-стилістичних засобів у новаторській поезії чхаяваду // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Україна і світ: діалог мов та культур”, 2017. К.: ВЦ КНЛУ.

 • Міжкультурна комунікація і полікультурне виховання в процесі навчання іноземних мов // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Україна і світ: діалог мов та культур”, 2017. К.: ВЦ КНЛУ. – С. 622–624.

 • Поетична традиція «сантів» у контексті взаємозв’язку основних напрямів руху «бгакті» // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Серія Східні мови та літератури, випуск 1(32), 2017. – С. 71–75.

 • Взаимодействие литературных традиций индуизма и ислама в поэме Малика Мухаммада Джаяси «Падмават» // Материалы международной научно-практической конференции «Современная индология в Узбекистане и за рубежом: вопросы филологии и культурно-исторических связей». – Ташкент : Ташкентский государственный институт востоковедения, 2017. – С. 77–82.

 • Поезія змієлова — настанови гуру або шоу на майдані // Сучасні літературознавчі студії: зб. наук. праць. Київський національний лінгвістичний університет, 2017. – Вип. 14. – С. 411–423.

 • Поема Маліка Мухаммада Джаяси «Падмават»: символіка та спроба реконструкції алегоричного змісту // Індія: давнина і сучасність: зб. наук. праць. Вип. ІІ відп. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Всеукраїнська асоціація індологів. – К., 2017. – С. 200–211. PDF

 • Поема Маліка Мухаммада Джаяси «Падмават»: ситуація розлуки // Індія: давнина і сучасність: зб. наук. праць. Вип. ІІ відп. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Всеукраїнська асоціація індологів. – К., 2017. – С. 213–223. PDF

 • Символіка суфійської проповіді Маліка Мухаммада Джаясі в поемі «Падмават» // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Україна і світ: діалог мов та культур”, 2016. К.: ВЦ КНЛУ. – С. 315–317.
 • Мотив розлуки в поемі Маліка Мухаммада Джаясі «Падмават» // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ, Серія Філологія, Педагогіка, Психологія, випуск 32, 2016. – К.: ВЦ КНЛУ. – С. 151–159.

 • Страдания в разлуке с любимым как аллегория души разлученной с божеством в поэме «Падмават» // Учёные записки Бакинского славянского университета, серия языка и литературы, 2016 №2. – С. 233–241.

 • Поетична течія «преммарг» — суфійська «садгана» в контексті руху «бгакті» // Літературознавчі студії: зб. наук. праць. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016. – Вип. 50. – С. 166–

 • Символика поэмы Малика Мухаммада Джаяси «Падмават» в контексте индо-мусульманского культурного синтеза (попытка интерпретации суфийского поэтического текста) // Суфизм и мусульманская духовная традиция: тексты, институты, идеи и интерпретации. – Санкт-Петербург, 2015. Издательство «Петербургское востоковедение». – С. 190–207

 • Поезія урду Мірзи Асадулла-хана Галіба — творчість на зламі епох // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Україна і світ: діалог мов та культур”, 2015. К.: ВЦ КНЛУ. – С. 367–

 • Про витоки, подібність і розбіжність традицій середньовічного «бгакті» в поезії гінді // Літературознавчі студії: зб. наук. праць. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. Вип. 44, част. 2. – С. 102–

 • Символика поэмы Малика Мухаммада Джаяси «Падмават» (попытка интерпретации суфийского поэтического текста) // Материалы Всероссийского круглого стола «Актуальные проблемы индологии в России и за рубежом». – Казань : Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт международных отношений, истории и востоковедения, 2014. Издательство «Казанский (Приволжский) Федеральный Университет». – С. 147

 • До питання про витоки релігійно-філософських поглядів течії ніргун і їх розбіжності з сагун бгакті // Тези ІІІ Всеукраїнської конференції індологів. К., 2013. С. 47–49. PDF

 • Творчість М.Галіба і поезія чхаяваду – новий погляд на людину і світ (спроба порівняння) // Тези ІІІ Всеукраїнської конференції індологів. К., 2013. – С. 77 – 81. PDF

 • Суфізм і суфійська поезія гінді в епоху бгактікаль // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Україна і світ: діалог мов та культур”, 2013. К.: ВЦ КНЛУ. – С. 294–

 • Використання мови релігійно-філософських символів індуїзму з метою суфійської проповіді в поемі Маліка Мухаммада Джаясі «Падмават» // Літературознавчі студії: зб. наук. праць. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011. Вип. 33. – С. 466–

 • Великий драматург стародавньої Індії Калідаса і його «Шакунтала» // Українська орієнталістика: зб. наук. праць викл. та студ. Ін-ту схід. мов КНЛУ та НУ « Києво-Могилянська академія » / ред. кол. І. В. Срібняк (гол. ред.) та ін. К.: КНЛУ; НУ « Києво-Могилянська академія», 2009–2010. Вип. 4–5. – С. 200–

 • Зображення страждань у розлуці з коханим у поемі Маліка Мухаммада Джаясі «Падмават», як характерний художній прийом суфійської та індуської літературної традиції // Тези ІІ Всеукраїнської конференції індологів (5-6 червня 2007 р.). К., 2007. – С. 63–64. PDF

 • Спроба індо-мусульманського культурного синтезу в творчості індійського письменника XVI ст. Маліка Мухаммада Джаясі // Українська орієнталістика: зб. наук. праць викл. та студ. Ін-ту схід. мов КНЛУ та НУ « Києво-Могилянська академія » / ред. кол. І. В. Срібняк (гол. ред.) та ін. К.: КНЛУ; НУ « Києво-Могилянська академія», 2007. Вип. 2–3. – С. 222–227.

 • Міжкультурна комунікація у процесі навчання іноземних мов і толерантне суспільство // Матеріали міжнародної наукової конференції «Сучасна молодь і проблема життєвих цінностей: філософські та етико-культурологічні виміри», К.: ВЦ КНЛУ. С. 288–290.

 

Сайт
створений задля сприяння розвою української індології та полегшення ознайомлення з її здобутками.

Якщо у Вас є індологічні статті чи монографії або переклади, які наразі відсутні на нашому сайті, просимо надсилати їх нам (або надсилати посилання на них, якщо вони вже є в Інтернеті).

Також вітаються конструктивні зауваження і пропозиції щодо роботи сайту.

кіно
Телесеріал «Ма­га­бга­ра­та» з українськими субтитрами. Переклад з гінді Станіслава Мартинюка
Запит на перегляд

facebook Фейсбук