1
Український індолог
2

Сайт
створено на громадських засадах у співпраці з

Інститутом сходознавства ім. А. Ю. Крим­сь­ко­го НАН України

Журналом «Східний світ»

Всеукраїн­сь­кою асоціацією індологів

Центром мови гінді й індійської літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Товариством дослідників східних філософій Інституту філософії ім. Г. С. Ско­во­ро­ди НАНУ

Схо­до­знав­чим гуртком Києво-Могилянської академії

 

САНСКРИТ
У журналі «Східний світ» (№ 1 за 2018 рік) була опублікована стаття «Практична транскрипція санскритських власних назв та термінів в українській мові». (Див. також наочні приклади)
Наводимо тут дві таблиці зі статті.

Таблиця переходу від транслітерації (IAST)
до української практичної транскрипції
        

b | б

bh | бг

c | ч

ch | чх

d/ | д

dh/h | дг

g | ґ

gh | г

h (окрім буквосполучень gh, ch, kh, ph, th/ṭh) | г

| х

j | дж

jh | джг

k | к

kh | кх

l | л

| ли

m | м

ṃ/ṁ

якщо утворилося з m перед b, bh, h, m, p, ph, v або перед наступною частиною складаного слова, а також якщо є в слові останньою літерою | м

у решті випадків | н

n// | н

ñaā, ñe, ñiī, ñuū | ня, нє, ні, ню;

p | п

ph | пх

r | р

ṛ/ | ри

у решті випадків ñ | нь

s | с

| ш

ś | ш

t/ | т

th/h | тх

v | в

ṣi/ṣī | ши

śa/śā, śe, śi/śī, śu/śū | шя, шє, ші, шю

 

a/ā, ai, e, i/ī, o, u/ū після ү

(ya/yā, yai, ye, yi/yī, yo, yu/yū)

на початку слова й після голосної | я, яй, є, ї, йо, ю

після d/ḍ, l, n/ñ/ṇ/ṅ, s, t/ṭ | ья, ьяй, ьє, ьї, ьйо, ью

з ү, що їм передує | йя, йяй, йє, йї, ййо, йю

після інших приголосних | я, яй, є, ї, йо, ю

у решті випадків a/ā, ai, e, i/ī, o, u/ū | а, ай, е, і, о, у

Примітка: докладніше про передачу санскритського ṃ див. у статті й тут.

Головні відмінності пропонованого українського
написання від написання російською мовою

Санскрит

Українське написання

Російське написання

g (gāndharva)

ґ (ґандгарва)

г (гандхарва)

h (mahābhārata, himālaya)

г (Магабгарата, Гімалаї)

х (Махабхарата), у деяких словах г (Гималаи)

jh, dh/ḍh, bh (dharma)

джг, дг, бг (дгарма)

джх, дх, бх (дхарма)

gh (maghavan)

г (Магаван)

гх (Магхаван)

śi (śiva)

ші (Шіва)

ши (Шива), іноді щи (Щива)

i (іḍga)

ши (шидґа)

ши (шидга)

у решті випадків санскритське і
передається українською літерою і

śa, śe, śu (śakti)

шя, шє, шю (шякті)

ша, ше, шу (шакти), іноді ща, ще, щу (щакти)

ṛ, ḷ (Kṣṇa)

ри, лиришна)

ри, лиришна)

ñ перед приголосною (pañca)

нь (паньча)

н (панча)

 

Перед я, є, ї, ю після приголосних (крім d/ḍ, l, n/ñ/ṇ/ṅ, s, t/ṭ ставиться апостроф (санкхя)

ь
(санкхья)

Деякі корисні посилання можна знайти на сайті «Санскрит в Україні».

Сайт
створений задля сприяння розвою української індології та полегшення ознайомлення з її здобутками.

Якщо у Вас є індологічні статті чи монографії або переклади, які наразі відсутні на нашому сайті, просимо надсилати їх нам (або надсилати посилання на них, якщо вони вже є в Інтернеті).

Також вітаються конструктивні зауваження і пропозиції щодо роботи сайту.

кіно
Телесеріал «Ма­га­бга­ра­та» з українськими субтитрами. Переклад з гінді Станіслава Мартинюка
Запит на перегляд

facebook Фейсбук