1
Український індолог
2

Сайт
створено на громадських засадах у співпраці з

Інститутом сходознавства ім. А. Ю. Крим­сь­ко­го НАН України

Журналом «Східний світ»

Всеукраїн­сь­кою асоціацією індологів

Центром мови гінді й індійської літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Товариством дослідників східних філософій Інституту філософії ім. Г. С. Ско­во­ро­ди НАНУ

Схо­до­знав­чим гуртком Києво-Могилянської академії

 

14.01.2019
Правило практичної транскрипції анусвари:
санскритське ṃ передається як м там, де воно утворилося з m перед p, ph, b, bh, m, v, h (наприклад сампарая sāṃparāya, асамбадга asaṃbādha, самбгава saṃbhava, самватсара saṃvatsara, самгіта saṃhita) чи перед наступною частиною складного слова (наприклад агамкара aham+kara=ahaṃkara; сваямґрага svayam+grāha=svayaṃgrāha), а також якщо є останньою літерою в слові (наприклад аум auṃ). У решті випадків пишеться н (наприклад сінга siṃha, ганса haṃsa, сансара saṃsāra).
Винятки: Парантапа (param+tapa=paraṃtapa), Дгананджая (dhanam+jaya=dhanaṃjaya), агімса (ahiṃsā), пумс (puṃs).

← Назад

Слова з анусварою, виписані зі словника Кочергіної

aṃśa 1) частина 2)партія, група 3) один з Адітьїв / аншя
aṃśu 1) частина 2) край, кінець 3) нитка 4) промінь 5) світло 6) сонце 7) орнамент; прикраса / аншю
aṃśuka одяг / аншюка
aṃśumant 1. променистий, сяючий 2. Сонце / Аншюмант
aṃsa плече / анса
aṃsatra панцир, броня / ансатра
aṃsala сильно / ансала
aṃhati 1) скрутне становище, бідування 2) неспокій 3) біда / ангаті
aṃhri ступня / ангрі
atiraṃhas дуже швидкий / атірангас
atisaṃkruddha дуже сердитий, розгніваний / атісанкруддга
atisaṃcaya надмірний чи великий запас / атісанчая
anusaṃdhāna увага, пошана / анусандгана
abhisaṃdhā II заява, висловлювання, мова / абгісандга
abhisaṃhita зв’язаний з / абгісамгіта
alaṃ-kāra 1) прикраса, орнамент / аламкара
avataṃsa 1) гірлянда; вінок 2) сережки / аватанса
aṣṭātriṃśat тридцять вісім / аштатріншят
asaṃvīta непокритий / асамвіта
asaṃśaya 1. рішучий 2. рішучість / асаншяя
asaṃsṛṣṭa незайманий, вільний від /асансришта
asaṃskāra 1. неприкрашений 2. неприкрашеність, простота / асанскара
asaṃskṛta 1) неприкрашений 2) неосвічений / асанскрита
asaṃstuta 1) невідомий, чужий 2) норовистий, упертий / асанстута
asaṃsthita неспокійний, такий, який не стоїть на місці / асанстхіта
asaṃstprāpta недосяжний / асанстпрапта
asaṃbaddha 1) незв’язаний 2) чужий / асамбаддга
asaṃbādha необмежений / асамбадга
asaṃbhava 1) зникнення, знищення 2) відсутність / асамбгава
asāṃnidhya відсутність (букв. не перебування поряд) / асаннідг’я
asāṃprapta 1) невідповідний 2) неправильний / асампрапта
ahaṃ-kāra 1) гідність, самоповага 2) самолюбування 3) усвідомлення свого «я» / агамкара
ahiṃsā ненасильство, не чинення шкоди живому / агімса
idaṃ-rūpa з такою зовнішністю / ідам-рупа
evaṃ-rūpa 1) так утворений 2) такий, подібний / евам-рупа
evaṃ-vid той, хто знає таке / евам-від
evaṃ-vidha такий, подібний / евам-відга
evaṃ-vṛtta той, хто робить так / евам-вритта
evaṃ-guṇa 1) з такою якістю 2) добра якість / евам-ґуна
evaṃ-jātīya подібний до того/ евам-джатія
evaṃ-tarkin той, хто міркує так / евам-таркін
evaṃ-darśin 1) той, хто так дивиться 2) той, хто так бачить, так думає / евам-даршін
evaṃ-prāpya такий, подібний / евам-прап’я
evaṃ-bhūta такий само / евам-бгута
oṃ(-)kāra склад «ом» /омкара
kaṃsa 1. латунь 2. кружка, кухоль / канса
kāṃśi кубок / канші
kāṃsya латунний / кансья
kiṃ-vadantī 1) поголос, плітки 2) переказ, легенда / кімваданті
kiṃ-śuka вид дерева / кімшюка
kiṃ-suhṛd поганий друг / кімсугрид
kiṃ-hetu з якої причини / кім-гету
kiṃ-kara раб, слуга / кімкара
kiṃ-artha той, хто має яку мету / кімартха
kiṃ(-)nara міфічна істота, напівбог-напівлюдина / кімнара (кіннара)
kiṃ-puruṣa карлик / кімпуруша
kiṃ-prabhu поганий господар / кімпрабгу
kiṃ-bhṛtya поганий слуга / кімбгритья
kiṃ-mātra 1) якого об’єму 2) якого розміру / кімматра
guṇa-saṃpanna наділений добрими якостями / ґуна-сампанна
gharmāṃśu (gharma aṃśu) сонце / гарманшю
ciraṃ-jīvin той, хто живе довго / чірамджівін
jighāṃsā бажання вбити / джіганса
taraṃga 1) хвиля, брижі 2) частина, розділ, глава / таранґа
triṃśa тридцятий / тріншя
triṃśat тридцять / тріншят
daṃśana кусання; панцир / даншяна
daṃṣtra 1) ікло / данштра
daṃsana 1) незвичайний подвиг 2) сила, могутність / дансана
daṃsas надзвичайна сила / дансас
danta-māṃsa ясна / данта-манса
dināṃśa (dina aṃśa) час доби, частина дня /дінаншя
dvaṃdva 1) пара 2) сварка, поєдинок 3) сумнів / двандва
dvyaṃśa (dvi + aṃśa) дві частина / дв’яншя
dhvaṃsa 1) розпад 2) загибель 3) зникнення / дгванса
dhvaṃsana загибель, знищення / дгвансана
naṃśa досягнення, придбання, отримання / наншя
naṃśuka той, хто гине / наншюка
na-kiṃ-cana незаможній, бідний / накімчана
na-kiṃ-cid ніщо, нічого / накімчід
naktaṃcara (naktaṃ-cara) той, хто ходить уночі / нактамчара
nadī-saṃtāra переправа через річку / наді-сантара
nara-siṃha відважний герой / нарасінга
niraṃśu без променів / нираншю
niḥsaṃśaya безсумнівний / нихсаншяя
nṛśaṃsa 1) той, хто шкодить 2) злий 3) ниций, підлий 4) жахливий / нришянса
nṛ-siṃha 1) великий герой 2) людинолев — четверте втілення Вішну / Нрисінга
pataṃ-ga 1. летючий 2) 1) птах 2) крилата комаха / патанґа
paraṃ-tapa 1. той, хто мучить ворогів 2. Той, хто приборкує ворогів / парантапа
para-puraṃjaya той, хто захоплює міста ворогів пара-пуранджая
paraṃ-para 1. один за одним 2. традиційний парампара
paraṃ-parā 1) неперервний потік 2) послідовність 3) традиція / парампара
parisaṃvatsara 1) річний 2) той, хто чека весь рік 2. Увесь рік / парісамватсара
parisaṃkhyā 1) ціле число 2) сума / парісанкх’я
pāṃśana той, хто ганьбить, плюндрує щось. / паншяна
pāṃsu 1) порошинка, піщинка 2) pl. пил, пісок / пансу
puṃ-napuṃsaka чоловічий і середній рід / пум-напумсака
puṃ-liṅga чоловічий рід / пум-лінґа
puṃś-calī та, хто бігає за чоловіками / пумш-чалі
puṃs 1) людина 2) чоловік, мужчина 3) слуга 4) душа 5) грам. чоловічий рід. / пумс (виняток — через наявність pum — слабкої основи від puṃs)
puṃs-kokila самець індійської зозулі/ пумс-кокила
puṃ-gava 1) бик 2) герой / пумґава
pum слаб. осн. від puṃs
pumāṃs сильн. осн. від puṃs / пуманс
puṃ-paśu людина, яку приносять у жертву / пум-пашу
puṃ-bhāva 1) мужність 2) чоловіча стать / пум-бгава
puraṃ-dhi 1. натхненний  2. 1) добрий настрій 2) ентузіазм / пурандгі
puraṃ-dhrī 1) жінка 2) пані / пурандгрі
pūrva-mīmāṃsā рання, чи перша міманса / пурва-міманса
pratisaṃdhāna 1) повторне об’єднання, з’єднання 2) перехідний період (між світовими епохами) 3) згадка 4) підтвердження 5) додаток / пратісандгана
pratisaṃyoddhar 1) супротивник 2) суперник / пратісаньоддгар
pratisaṃsarga 1) з’єднання 2) продовження / пратісансарґа
pratisaṃhāra 1) відкликання 2) вилучення 3) утримання, ухиляння / пратісамгара
praśaṃsana прославляння / прашянсана
praśaṃsā 1) хвала 2) слава / прашянса
prasraṃsa падіння / прасранса
priyaṃ-kara 1) той, хто робить послугу 2) чарівний / пріямкара
priyaṃ-vada той, хто ласкаво чи приємно говорить; привітний до / приямвада
baṃhiṣṭha spv. від bahula / бангіштха
baṃhīyas cpv. от bahula / бангіяс
brahma-vidvaṃs той, ким пізнаний Брагман / брагма-відванс
bhaktivaṃs причетний до чогось; той, хто бере участь у чому-небудь. / бгактіванс
bhayaṃ-kara / той, хто лякає бгаямкара
bhujaṃ-ga 1) змія; дракон; 2) коханець розпусної жінки / бгуджанґа
maṃhanā дарунок / мангана
maṃhayu щедрий / мангаю
māṃsa м’ясо / манса
māṃsala 1) м’ясистий 2) густий (про звук) / мансала
mīmāṃsā дослідження, вивчення / міманса
rūpa-saṃpad краса / рупа-сампад
lakṣaṇa-saṃnipāta, lakṣaṇa-saṃniveśa 1) таврування 2) ганьблення / лакшана-саннипата, лакшана-саннівешя
laghīyaṃs cpv. от laghu (легкий) / лагіянс
loka-saṃ-kṣaya кінець світу / лока-самкшая
vaṃśa I 1) бамбук 2) сопілка / ваншя
vaṃśa II 1) рід, сім’я 2) родовід / ваншя
vaṃśaka вид цукрової тростини / ваншяка
vataṃsa 1) вінок 2) діадема / ватанса
vaśaṃ-vada покірний комусь / вашямвада
vasīyaṃs 1) краще ніж. 2) більш шанований ніж 3) багатший ніж / васіянс
vasuṃ-dharā, vasuṃ-dhārā 1) земля 2) країна, край 3) держава / васумдгара
vasyaṃs 1. cpv. див. vasīyaṃs 2. щастя, благо / васьянс
viṃśa 1) двадцятий 2) двадцятикратний 2. двадцята частина 3. двадцять / віншя
viṃśati двадцять / віншяті
vidvāṃs 1. 1) вчений, мудрий 2) знайомий з 2) мудрець / відванс
vidvāṃsa 1) обвал 2) загибель 3) падіння (жінки) / відванса
vibhraṃśa 1) відпадання, випадіння 2) занепад 3) збиток (vibhram волочитися, хитатися, коливатися) / вибграншя
vimāṃsa пагане м’ясо / віманса
vihiṃsatā 1) шкода 2) образа / вігімсата
śaṃsa 1) вислів, сентенція 2) благословення 3) прокляття / шянса
śiśirāṃśu (śiśira aṃśu) місяць / шішіраншю
śītāṃśu (śīta aṃśu) 1) остудливий 2) місяць / шітаншю
śuddha-vaṃśya чистокровний, доброго походження / шюддга-ванш'я
śubhaṃyā (śubhaṃ-yā mfn. flying swiftly along) той, хто поспішає, летить (про марутів) / шюбгам’я
śubhaṃyu (śubhaṃ-yu mfn. loving adornment) той, кому подобаються прикраси 2) чудовий, прекрасний 3) благопристойний 4) щасливий / шюбгам’ю
śvetāṃśu (śveta aṃśu) 1. Той, хто ллє біле світло 2. місяць / шветаншю
ṣaḍ-aṃśa 1) із шести частин 2) шоста частина / шад-аншя
ṣaḍ-aṃhri бджола / шад-ангрі
saṃnyāsa 1) відмова, зречення 2) полишення 3) укриття 4) склад, сховище 5) довірено майно 6) самозречення / санньяса
saṃyat 1. 1) зціплений 2) зв’язаний 2. 1) згода 2) суперництво 3) поєдинок / саньят
saṃyama 1) стримування 2) приборкання 3) керування (конями) 4) глибока зосередженість / саньяма
saṃyāna 1) сходження (напр. з колісниці) 2) їзда верхи 3) подорож, мандри / саньяна
saṃyāsa зусилля, напруга / саньяса
saṃyukta з’єднаний, поєданий / саньюкта
saṃyuga 1) з’єднання, об’єднання; союз 2) битва / саньюґа
saṃyuj 1) рідний, споріднений 2) дружній / саньюдж
saṃyuta 1) об’єднаний, з’єднаний 2) зв’язаний 3) наділений чимось / саньюта
saṃyoga 1) див. saṃyuga 2) відсутність дружби, спорідненості 3) шлюб / санйоґа
saṃyojana зв’язування / санйоджана
saṃrakta 1) забарвлений 2) червоний 3) закоханий, охоплений пристрастю 4) розгніваний / санракта
saṃrakṣa 1. 1) охоронець 2) спаситель, визволитель 2. 1) опікун 2) хранитель / санракша
saṃrabdha 1) схвильований 2) сердитий / санрабдга
saṃrambha 1) схоплення чогось 2) пристрасність, гарячковість 3) нападіння 4) гнів 5) суперечка / санрамбга
saṃrāga 10 почервоніння 2) пристрасть / санраґа
saṃruddha 1) той, якому перешкодили 2) перегороджений, загачений 3) покритий чимось 4) наповнений чимось / санруддга
saṃruṣṭa 1) обурений 2) розлючений / санрушта
saṃruh 1) рости 2) загоюватися, зарубцьовуватися 3) з’являтися, виникати
saṃvid 1) домовленість, угода 2) бесіда, розмова / самвід
saṃvibhāgin той, хто ділиться с іншим, щедрий / самвибгаґін
saṃvimarda смертельна сутичка / самвімарда
sakiṃ(-)kara зі слугою, у супроводі слуг / сакімкара
saṃkālana 1) виведення (худоби), виніс (небіжчикаа) / санкалана
saṃkruddha охоплений гнівом, розлючений / санкруддга
saṃkṣaya загибель, кінець, катастрофа / санкшая
saṃgṛhītar 1) візниця; колісничний 2) керівник; вождь / санґригітар
saṃgrāma-bhūmi поле бою / санґрама-бгумі
saṃjīvin той, хто живе разом / санджівін
saṃjñikā назва, найменування / санджніка
saṃnigraha покарання / санніґрага
saṃparigraha 1) власність 2) володіння / сампаріґрага
saṃprapti зараз, тепер; у цю хвилину / сампрапті
saṃbhārya складений, складовий / самбгар’я
saṃbhrama 1) хвилювання, збудження 2) запал / самбграма
saṃrodha 1) стримування, придушення 2) облога 3) шкода 4) перешкода / санродга
saṃropaṇa садіння (рослин) / санропана
saṃroha 1) ріст, збільшення 2) загоювання / санрога
saṃlakṣya 1) помітний, відчутний 2) примітний, визначний / санлакш'я
saṃlagna прикріплений чи приєднаний до чогось / санлаґна
saṃlapana бесіда, розмова з кимось / санлапана
saṃlaya присідання (навпочіпки) / санлая
saṃlīna 1) той, хто притулився, пригорнувся 2) той, хто входить у 3) схований у 4) скорчений / санліна
saṃvat 1. сторона, край 2. в році / самват
saṃvatsara рік / самватсара
saṃvanana 1.1) той, хто здобуває, отримує 2) той, хто умиротворяє 2. 1) дохід 2) виграш / самванана
saṃvara 1. Той, хто відбиває, відганяє 2. гребля, загата / самвара
saṃvarga 1. Той, хто поспішно збирає 2. поспішне збирання / самварґа
saṃvarṇаna 1) зображення 2) оповідання / самварнана
saṃvarta 1) зібгання 2) купа 3) хмара 4) кінець світу / самварта
saṃvartaka 1. той, хто знищує (про вогонь) 2. кінець світу / самвартака
saṃvardhana 1. 1) той, хто збільшує 2) той, хто сприяє 2. 1) ріст, збільшення 2) процвітання, успіх / самвардгана
saṃvalana 1) сутичка, герць 2) поєднання, змішування / самвалана
saṃvalita 1) змішаний, перемішаний 2) зв’язаний з / самваліта
saṃvasu той, хто живе разом з / самвасу
saṃvada 1) бесіда, розмова 2) угода 3) збіг / самвада
saṃvāsa спільне життя / самваса
saṃvāha погладжування, масаж / самвага
saṃvijñāna 1) усвідомлення, пізнання 2) сприйняття 3) володіння / самвіджняна
saṃvid III 2) угода, домовленість 3) побачення 4) план, задум IV 1) володіння 2) майно / самвід
saṃvidita знайомий, відомий / самвідіта
saṃvidhā влаштування, план, задум / самвідга
saṃvibhāga 1) поділ, розділ 2) частина 3) допущення до участі в чомусь 4) обдаровування, наділення чимось / самвібгаґа
saṃvita одяг / самвіта
saṃvṛj грабіжник / самвридж
saṃvṛt I те, що покриває II наближення, підхід / самврит
saṃvṛti 1) огортання 2) утруднення,перешкода
saṃvṛddhi 1) ріст 2) достигання 3) сила, міць / самвриддгі
saṃvega 1) хвилювання / самвеґа
saṃveda 1) пізнання 2) відчуття / самведа
saṃveśa 1) вхід 2) укладання спати / самвешя
saṃvyahāra заняття чимось / самв’ягара
saṃvyādha боротьба / самв’ядга
saṃvyāna покривало / самв’яна
saṃśaptaka 1) pl. воїни, котрі дали клятву перемогти чи померти 2) брат по зброї 3) заколотник / саншяптака
saṃśabdana згадка, називання / саншябдана
saṃśama заспокоєння, приборкання / саншяма
saṃśaya 1) сумнів, невпевненість 2) небезпека / саншяя
saṃśita1) заточений, загострений 2) гострий, гостроконечний 3) готовий, приготований для 4) непохитний / саншіта
saṃśiti зосередженість (зору, слуху) / саншіті
saṃśis 1) вимога 2) виклик / саншіс
saṃśilana 1) звичайна вправа 2) знайомство з 3) постійне спілкування з / саншілана
saṃśuddhi чистота / саншюддгі
saṃśuṣka худий / саншюшка
saṃśodhana 1. очищувальний 2. очищення / саншодгана
saṃśоṣa висихання / саншоша
saṃśraya 1. 1) звязаний с 2) той, хто перебуває в 3) той, хто належить до 2. 1) притулок, сховище 2) зв’язок с 3. Пошук захисту в сильнішого правителя / саншрая
saṃśrava слухання / саншрава
saṃśrita 1) властивий чомусь, комусь 2) зв’язаний 3) той, хто перебуває в 4) той, хто належить до / саншріта
saṃskāra об’єднання, очищення, очищувальний обряд, освіта / санскара
saṃkliṣṭa 1) стиснутий 2) об’єднаний, зв’язаний з 3) тай, що співпадає / санклішта
saṃśleṣa 1) поєднання з 2) обійми 2) віз 4) ремінь / саншлеша
saṃsakta 1) направлений на 2) занятий чимось 3) зв’язаний, поєднаний з 4) наділений чимось 5) безперервний / сансакта
saṃsakti 1) дотик / сансакті
saṃsaṅga з’єднання; поєднання; приєднання / сансанґа
saṃsad 1) сидіння разом 2) двір (царський) 3) суд 4) велика кількість (людей) / сансад
saṃsarana 1) ходіння, мандри 2) мирське життя 3) народження й переродження / сансарана
saṃsarga 1) стикання 2) спілкування/ сансарґа
saṃsarjana зустріч / сансарджана
saṃsarpa 1) той, хто повзе 2) той, хто підкрадається / сансарпа
saṃsādhana підготовка, приготування / сансадгана
saṃsāra 1. той, хто реінкарнує 2. 1) реінкарнація 2) світ, усесвіт 3) течія мирського життя
saṃsārānta кінець життя / сансаранта
saṃsārārṇava круговерть життя чи буття (букв. море життя) / сансарарнава
saṃsiddhi 1) успіх 2) досконалість 3) завершеність / сансіддгі
saṃsṛṣṭa 1) зібраний 2) зв’язаний 3) змішаний з 2. 1) спілкування 2) дружба 3) стосунок до / сансришта
saṃseka обприскування, полив; змочування / сансека
saṃsevana 1) застосування, використання 2) готовність надати послугу; прислужування 3) шанування / сансевана
saṃsevā схильність, надання переваги /сансева
saṃskaraṇa 1) приготування (їжі) 2) спалювання (трупів) / санскарана
saṃskartar той, хто готує (їжу чи обряд) / санскартар
saṃskāra 1) приготування 2) виконання 3) прикрашання 4) догляд 5) правильність 6) завершеність 7) вплив (напр. середовища, виховання) 8) обряд, ритуал / санскара
saṃskṛta 1. 1) очищений 2) прикрашений 3) культурний 4) оброблений, літературний 5) 2. saṃskṛtá 1) обробка 2) підготовка 3) санскрит / санскрита, санскрит
saṃskṛti, saṃskriyā 1) удосконалення, покращення 2) 2) культура, цивілізація / санскриті, санскрія
saṃstambha упертість, настирливість / санстамбга
saṃstambhana зупинка, затримка / санстамбгана
saṃstara 1) шар, пласт 2) підстілка (з трави чи соломи) 3) обсипання (квітами) / санстара
saṃstava прославляння / санстава
saṃstutі прославляння, слава /санстуті
saṃstha 1. той, хто стоїть 2) той, хто перебуває 3) той, хто триває 2. 1) присутність 2) теперішній час, сучасність / санстха
saṃsthā 1) перебування 2) вигляд, форма 3) природа, сутність 4) завершення, кінець 5) базар 7) таємний агент / санстха
saṃsthāna 1) спокій 2) буття, існування 3) перебування в 4) житло / санстхана
saṃsthāpana встановлення, заснування / санстхапана
saṃsthāpanā будування, зведення 2) схвалення, заохочення / санстхапана
saṃsthita 1) той, хто стоїть 2) той, хто перебуває 3) досвідчений, той, хто знається 4) те, що триває 5) закінчений, готовий 7) мертвий / санстхіта
saṃsthiti 1) стояння на чомусь 2) перебування в 3) поєднання з 4) існування 5) можливість 6) порядок 7) природа, сутність / санстхіті
saṃspardhā змагання, суперництво / санспардга
saṃsparśa дотик / санспаршя
saṃsparśana, saṃsparśin той, хто дотикається / санспаршяна, санспраршін
saṃsmaraṇa, saṃsmṛti згадка, пам’ять / сансмарана, сансмриті
saṃsyūta 1) зшитий докупи 2) з’єднаний, неподільно зв’язаний / сансьюта
saṃsrava злиття (річок) / сансрава
saṃhat шар, пласт / самгат
saṃhati, saṃhanana 1) міцність, твердість 2) зв’язок, з’єднання 3) маса / самгаті, самганана
saṃharaṇa 1) збирання, прибирання 2) руйнування, знищення / самгарана
saṃhartar той, хто руйнує, знищує /самгаратар
saṃharṣa 1) дрож тіла 2) радість, захват 3) ревнощі / самгарша
saṃhitā 1) зібрання, поєднання 2) самгіта / самгіта
saṃhṛti знищення, кінець (світу) / самгриті
saṃhrāda крик, зойк / самграва
saṃhlādin той, хто освіжає 2), той, хто усолоджує / самгладін
saṃkaṭa 1. 1) вузький 2) тісний 3) крихітний, маленький 4) важкий 5) небезпечний 2. 1) вузький прохід, ущелина 2) важкість, ускладнення 3) небезпека / санката
saṃkathana бесіда, розмова / санкатхана
saṃkara 1. 1) змішування 2) змішаний шлюб (між особами різних каст) 3) дитина, народжена у змішаному шлюбі 2. релігійна нечистота (при змішання каст) / санкара
saṃkarṣa близькість, сусідство / санкарша
saṃkalpa 1) рішення 2) рішучість 3) бажання, воля 4) вимога / санкалпа 
saṃkasuka той, хто розбиває, ламає / санкасука 
saṃkāśa зовнішній вигляд / санкашя
saṃkīrṇa 1. народжений від змішаного шлюбу 2. плутанина, безлад, гармидер / санкірна
saṃkīrtana 1) згадка 2) прославляння / санкіртана
saṃkula 1) повний (напр. бажань) 2) занятий чимось 3) пригноблений / санкула
saṃkṛti 1. 1) той, хто готує 2) той, хто виправляє / санкриті
saṃketa 1) домовленість 2) зустріч, побачення
saṃkoca 1) стягування, збирання (разом) 2) зменшення 3) замикання / санкоча
saṃkrama 1) зустріч 2) хода, біг 3) міст / санкрама
saṃkrośa крик /санкрошя
saṃklinna мокрий, вологий / санклінна
saṃkleśa 1) страждання 2) горе, печаль / санклешя
saṃkṣaya 1) знищення 2) загибель, кінець
saṃkṣālana помиї / санкшалана
С. 676
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
siṃha 1) лев 2) повелитель, господар / сінга
su-saṃrabdha 1) той, хто твердо тримається, міцний 2) розлючений  / сусанрабдга
su-saṃśita добре наточений, заогострений / сусаншіта
su-saṃpiṣṭa зовсім розбитий (про колісницю) / сусампішта
su-saṃbhrānta зовсім заплутаний чи  збитий з пантелику / сусамбгранта
sraṃsa 1. 1) той, хто нищить 2) той, хто припиняє 2. 1) порушення 2) розслаблення / сранса
svayaṃ-grāha самовільне захоплення чогось / сваямґрага
svayaṃ-datta відданий добровільно (у сини чужим людям) / сваямдатта
svayaṃ-prabha самосяйний / сваямпрабга
svayaṃ-bhu / Самосущий (епітет Брагми) / Сваямбгу
svayaṃ-mṛta той, хто помер своєю смертю / сваям-мрита
svayaṃ-vara 1. той, хто вибирає сам 2. самостійний вибір чоловіка (одна з форм шлюбу) / сваямвара
svayaṃ-śīrṇa те, що відпало саме собою / сваямшірна
svalaṃ-kṛta (su+alam+kṛta) дуже прикрашений, пишно вбраний / сваламкрита
svaraṃ-kṛta (su+araṃ-kṛta) добре приготований / сварамкрита
haṃsa 1) гусак 2) лебідь 3) фламінго / ганса
hari-vaṃśa рід чи родовід Гарі / Гаріваншя
hiṃsa 1) той, що шкодить 2) той, що викликає біль 3) злий, ворожий / гімса
hiṃsana 1. 1) поранення, пошкодження 2) убивство 2. ворог / гімсана
hiṃsra 1. 1) той, хто ранить 2) злий 3) суворий 2. хижак 3. жорстокість, лютість / гімсра

← Назад, до конвертора

 

Сайт
створений задля сприяння розвою української індології та полегшення ознайомлення з її здобутками.

Якщо у Вас є індологічні статті чи монографії або переклади, які наразі відсутні на нашому сайті, просимо надсилати їх нам (або надсилати посилання на них, якщо вони вже є в Інтернеті).

Також вітаються конструктивні зауваження і пропозиції щодо роботи сайту.

кіно
Телесеріал «Ма­га­бга­ра­та» з українськими субтитрами. Переклад з гінді Станіслава Мартинюка
Запит на перегляд

facebook Фейсбук