1
Український індолог
2

Сайт
створено на громадських засадах у співпраці з

Інститутом сходознавства ім. А. Ю. Крим­сь­ко­го НАН України

Журналом «Східний світ»

Всеукраїн­сь­кою асоціацією індологів

Центром мови гінді й індійської літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Товариством дослідників східних філософій Інституту філософії ім. Г. С. Ско­во­ро­ди НАНУ

Схо­до­знав­чим гуртком Києво-Могилянської академії

 

 

Огнєва Олена Дмитрівна, к. і. н., ст. н. с. Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Заслужений працівник культури України (1993).


Народилася 24 липня 1944 р. в абхазькому містечку Ґулріпші неподалік від Сухумі. Навчалася на східному факультеті Ленінградського університету. Учителем став знаний індолог Г. Бонгард-Левін, під керівництвом якого й була написана і захищена 1980 р. дисертація на тему «Тибетський середньовічний трактат з історії образотворчого мистецтва». Працювала в Тибетському фонді Рукописного відділу в Інституті сходознавства в Ленінграді, потім в Інституті мови, літератури, сходознавства й письмової спадщини в Душанбе.

Незмінними інтересами залишаються Тибет, його історія, культура, буддійська традиція та мистецтво. Особливо це стосується буддизму й буддійського мистецтва, тибетських буддійських текстів. Не залишаються без уваги тибетські пам’ятки в колекціях і фондах музеїв в Україні та за її межами: їхня атрибуція, датування, а також мистецтвознавчий аналіз пам’яток буддійського мистецтва в багатьох музеях України.

У творчому доробку близько 500 друкованих праць (з них понад 360 — у царині сходознавства) в наукових виданнях України, Росії, США, Польщі, Китаю, Індії, а також численні публікації в засобах масової інформації. З них 3 колективні монографії, 4 брошури, 4 збірники статей, підготовка 11 каталогів (текст, атрибуція пам’яток), не враховуючи перевидань.

2013 р. О. Огнєву нагороджено Премією НАН України імені А. Ю. Кримського за цикл робіт «Філософсько-релігійні та наукові традиції Сходу в європейській культурі».

Тибетологічні роботи О. Огнєвої звернені до багатьох аспектів мистецтва та культури Тибету й буддизму загалом. Серед статей і публікацій, що побачили світ за останні роки, є статті, що аналізують іконографію тибетських і центральноазійських танок, зокрема спадок великого монгольського художника, скульптора й буддійського вчителя Дзанабадзара, іконографію Падмасамбгави, питання формування сюжету «Бгавачакра» в традиції буддійського живопису, а також порушують багато інших малодосліджених питань з галузі буддології. Наразі науковець продовжує опрацювання пам’яток писемності у відділі рукописів Інституту рукопису НАН України, які дають уявлення про сакральну традицію північного буддизму. Ідеться про рукописи й ксилографи тибетською, монгольською, на тодо бічіг (старокалмицькою) і санскритською мовами.

З 2015–2016 рр. Олена Дмитрівна зацікавилася сучасною тибетською художньою прозою і написала низку статей з цієї тематики, а також післямову та коментарі до роману Алая «Коли спаде курява», перекладеного українською мовою (Х.: Фоліо, 2016). Нещодавно дослідниця підготувала передмову та словничок до видання: [Пошта М. Мандрівки Гімалаями. Казки з Тибету, Бутану, Ладакху і Сіккіму / Пер. з чес. Тетяни Савченко. К.: Сафран, 2019].

У листопаді 2018 року в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків відкрилася і успішно пройшла, ставши яскравою сторінкою культурного життя нашої столиці, виставка буддійського мистецтва під назвою «Будда. Той, хто пройшов світами Санcари». Були представлені твори буддійського мистецтва з колекцій самого Музею Ханенків, Одеського музею західного та східного мистецтва, приватної збірки Ігоря Понамарчука. Автором ідеї і концепції виставки, а також каталогу до неї стала О. Огнєва.


Огнєва О. Д. Нове слово про Україну і Схід. Презентація видання: Леся Українка. Повне академічне зібрання творів: у 14 томах. Том 10. “Стародавня історія східніх народів”. Конспекти. Виписки з книг. Нотатки та інше. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021 // Східний світ, 2021, №1.

Леся Українка. Повне академічне зібрання творів: у 14 томах. Том 10. “Стародавня історія східніх народів”. Конспекти. Виписки з книг. Нотатки та інше / ред. Ю. Громик; передм. О. Огнєва; упоряд. А. Радько, О. Огнєва, І. Біскуб та ін.; комент. О. Огнєва, В. Приймаченко, О. Романова та ін. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. PDF

Огнєва О. Д. Джерела житія Будди Шак’ямуні в історичній традиції Тибету (XIV–XVII ст.) // Східний світ, 2006, № 4. PDF

Огнєва О. Д. З історії створення підручника Лесі Українки «Стародавня історія східних народів» // Східний світ, 2005, № 2. PDF

Огнєва О. Д. Індійська мандала та її різновиди в тибетській культурі. // ХІV Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 13–15 травня 2010 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2010.

Огнєва О. Д. Індійська спадщина в Тибеті ХVІІ ст. // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Огнєва О. Д. Індійські витоки образу Бхавачакри в тибетській традиції // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

Огнєва О. Д. Леся Українка і Схід // Східний світ, 1995, № 1. PDF

Огнєва О. Д. Міфологічні витоки образу Мавки в «Лісовій пісні» // Східні стежки Лесі Українки (статті і матеріали). Луцьк: Волин. кн., 2007. С. 125–128. (Рецензія Ю. Завгороднього)
// Лісова Пісня আরণ‌্য সঙ্গীত Āraṇ‌ya saṅgīt / Переклад та упорядкування мовою бенґалі Мрідули Гош. Київ: Видавничий дім «Особистості», 2012. PDF

Огнєва О. Д. Міжнародні Реріхівські читання: «Проблеми формування тексту і культури давньої і середньовічної Індії та Центральної Азії». Східний світ, 2016, № 1. PDF

Огнєва О. Д. Образи Рігведи в «Лісовій Пісні» Лесі Українки // Сходознавство, 1998, № 2.
// Лісова Пісня আরণ‌্য সঙ্গীত Āraṇ‌ya saṅgīt / Переклад та упорядкування мовою бенґалі Мрідули Гош. Київ: Видавничий дім «Особистості», 2012. PDF

Огнєва О. Д. Про що можуть розповісти написи на Буддійській скульптурі // Східний світ, 2005, № 2. PDF

Огнєва О. Д. Рослинний світ Рігведи та «Лісової пісні» Лесі Українки // Дослідження цивілізацій Сходу та Заходу: історія, філософія, філологія. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2004.
// Лісова Пісня আরণ‌্য সঙ্গীত Āraṇ‌ya saṅgīt / Переклад та упорядкування мовою бенґалі Мрідули Гош. Київ: Видавничий дім «Особистості», 2012. PDF

Огнєва О. Д. Сторінки Рігведи // Східні стежини Лесі Українки (Статті та матеріали). Видання друге, перероблене і доповнене. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. (Рецензія Ю. Завгороднього)

 

 

Сайт
створений задля сприяння розвою української індології та полегшення ознайомлення з її здобутками.

Якщо у Вас є індологічні статті чи монографії або переклади, які наразі відсутні на нашому сайті, просимо надсилати їх нам (або надсилати посилання на них, якщо вони вже є в Інтернеті).

Також вітаються конструктивні зауваження і пропозиції щодо роботи сайту.

кіно
Телесеріал «Ма­га­бга­ра­та» з українськими субтитрами. Переклад з гінді Станіслава Мартинюка
Запит на перегляд

facebook Фейсбук