1
Український індолог
2

Сайт
створено на громадських засадах у співпраці з

Інститутом сходознавства ім. А. Ю. Крим­сь­ко­го НАН України

Журналом «Східний світ»

Всеукраїн­сь­кою асоціацією індологів

Центром мови гінді й індійської літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Товариством дослідників східних філософій Інституту філософії ім. Г. С. Ско­во­ро­ди НАНУ

Схо­до­знав­чим гуртком Києво-Могилянської академії

 

 

Перга Тетяна Юріївна. Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту всесвітньої історії Національної академії наук України


Народилась у м. Київ у 1968 р. Закінчила з відзнакою історичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка в 1991 р. за спеціальністю історик та перекладач англійської мови.

З 1995 по 1998 рр. була співшукачем кафедри нової та новітньої історії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 07.00.02 — Всесвітня історія на тему «Зародження та становлення екологічної політики в США (кінець XIX століття — 30-ті роки XX століття)» в 1998 р.

У 2007 р. отримала вчене звання старшого наукового співробітника.

У 1989 р. в рамках програми обміну студентами стажувалась у Югославії (м. Загреб).

У 1991–1993 рр. працювала вчителем історії та англійської мови в середній школі Бологовського району Тверської області (Росія) та вела гурток краєзнавства. З 1993 по 2013 рр. працювала в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника та старшого наукового співробітника. У 2004–2006 рр. — викладач у Київському університеті туризму, економіки і права (за сумісництвом).

З 2014 р. — старший науковий співробітник відділу глобальних і цивілізаційних процесів Державної установи «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України».

Сфера наукових інтересів: екологічна політика (глобальний, регіональний та національний вимір; історія та сучасність), екологічна безпека, сталий розвиток, глобальні проблеми сучасності, участь України в міжнародному екологічному співробітництві.

Автор індивідуальної монографії, співавтор 10 колективних монографій та близько 120 наукових праць, учасник понад 30 наукових конференцій, зокрема у м. Касторія (Греція).


  • Екологічні проблеми Індії в контексті глобалізації // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

  • Проблеми економічного розвитку Індії на початку третього тисячоліття // Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF

  • Регіональний менеджмент. Економічне зростання Китаю та Індії як фактор дестабілізації розвитку в XXI столітті // Зовнішні справи, 2007, № 10. C. 29–32.

 

Сайт
створений задля сприяння розвою української індології та полегшення ознайомлення з її здобутками.

Якщо у Вас є індологічні статті чи монографії або переклади, які наразі відсутні на нашому сайті, просимо надсилати їх нам (або надсилати посилання на них, якщо вони вже є в Інтернеті).

Також вітаються конструктивні зауваження і пропозиції щодо роботи сайту.

кіно
Телесеріал «Ма­га­бга­ра­та» з українськими субтитрами. Переклад з гінді Станіслава Мартинюка
Запит на перегляд

facebook Фейсбук