1
Український індолог
2

Сайт
створено на громадських засадах у співпраці з

Інститутом сходознавства ім. А. Ю. Крим­сь­ко­го НАН України

Журналом «Східний світ»

Всеукраїн­сь­кою асоціацією індологів

Центром мови гінді й індійської літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Товариством дослідників східних філософій Інституту філософії ім. Г. С. Ско­во­ро­ди НАНУ

Схо­до­знав­чим гуртком Києво-Могилянської академії

 

 

Довбня Катерина Валеріївна, доцент кафедри Близького Сходу Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


У 1992 році закінчила східний факультет Санкт-Петербурзького державного університету, спеціальність «Східні мови та література», кваліфікація «сходознавець-філолог» (філологія гінді). 1992 р. вперше в історії України запровадила вивчення мови гінді в Київській гімназії з поглибленим вивченням східних мов № 1. Протягом 10 років своєї роботи в гімназії розробила та запровадила в навчальний процес Навчальну програму з мови гінді для 1–11 класів, два навчальні посібники для 3 та 5 класів. З 1995 по 1998 рр. викладала мову гінді першій групі майбутніх філологів гінді в Україні на філологічному факультеті КНУ ім. Тараса Шевченка за сумісництвом.
З 1997 по 2012 рр. працювала провідним викладачем мови гінді у Київському університеті «Східний світ» за сумісництвом, де розробила та запровадила в навчальний процес навчальні й робочі програми з усього циклу професійної підготовки майбутніх філологів гінді. Наразі основне місце роботи — Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доцент кафедри Близького Сходу, за сумісництвом — старший викладач факультету сходознавства Київського національного лінгвістичного університету.
У 1994–1995 рр. навчалась у Центральному інституті мови гінді (м. Агра, Індія), де захистила дипломну роботу за темою «Художні особливості поезії Міри Баї». У 2012 році нагороджена державною нагородою Республіки Індія «За безцінний внесок у розвиток і поширення мови гінді у світі».
Кандидат педагогічних наук (2013). Тема кандидатської дисертації «Структурування змісту навчально-методичного комплексу для майбутніх фахівців-сходознавців». Коло наукових інтересів: педагогічні дослідження теорії та практики створення підручників та навчально-методичних комплексів для майбутніх фахівців-сходознавців; літературознавчі дослідження творчості середньовічної поетеси літератури гінді Міри Баї.


Курси

 • Вступ до спецфілології

 • Історія літератури гінді

 • Історія мови гінді

 • Методика викладання східних мов та літератури у ЗНЗ та ВНЗ

 • Стилістика

 • Функціональна стилістика

 • Практична мова гінді

 • Теорія та практика перекладу

 • Лінгвокультурологія

Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації

 1. Довбня К. В. Європейська та індійська традиції перекладів Рігведи у процесі підготовки сходознавців в Україні // Вища освіта України. 2004. № 3. С. 99–102.

 2. Довбня К. В. Мова стародавньої Індії як джерело великої культури // Актуальні проблеми гуманітарної освіти: зб. наук. пр. Кременець, 2004. Вип. 1. С. 320–323.

 3. Довбня К. В. Літературна парадигма української індологічної освіти в контексті нових міждержавних контактів // Вища освіта України. 2006. № 2. С. 190–195.

 4. Довбня К. В. Україно-індійські культурні паралелі у формуванні змісту міжкультурного навчання філологів гінді // Вища освіта України. 2012. № 1. С. 68–75.

 5. Довбня К. В. Принципи структурування змісту та модель навчально-методичного комплексу з мови гінді для майбутніх фахівців-сходознавців // Теоретико-методологічні засади інтеграції змісту гуманітарної освіти у вищих навчальних закладах негуманітарного профілю: монографія / Г. В. Онкович, М. І. Бойченко, Н. М. Дем’яненко та ін.; за заг. ред. Г. В. Онкович. К.: Педагогічна думка, 2012. С. 226–238.

Програми та навчальні посібники

 1. Довбня К. В. Навчальний посібник з мови гінді для третього класу гімназії з поглибленим вивченням східних мов К.: ТОВ «Сфера Медіа Груп», 2012, 108 с.

 2. Довбня К. В. Навчальний посібник з мови гінді для п’ятого класу гімназії з поглибленим вивченням східних мов / К.: ТОВ «Сфера Медіа Груп», 2012, 109 с.

 3. Довбня К. В. Програма та методичні вказівки до курсу «Методика викладання мови гінді у СНЗ» (для студентів-сходознавців) К.: ВПЦ «Київський університет», 2012, 50 с.

 4. Довбня К. В. Практична граматика мови гінді в таблицях К.: ВПЦ «Київський університет», 2012, 79 с.


Інші праці з педагогіки

 1. Методичні рекомендації до викладання мови гінді у навчальних закладах України (1-3 ступеня) / Методист, 1999. № 7 (19). С. 3.

 2. Методика викладання мови гінді // Східні мови у середньому навчальному закладі // Матер. наук.-практич. конф. 13–15 травня 1999 р., м. Київ. К.: Фенікс, 1999. С. 3–4.

 3. Середня освіта в Індії на сучасному етапі // Східний світ: людина і суспільство // Матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. 23–24 квітня 2004 р., м. Київ. К., 2004. С. 23–25.

 4. Актуалізація пізнання національної культури засобами навчально-методичного комплексу з вивчення мови гінді // Мова і культура: науковий щорічний журнал. К., 2005. Вип. 8. С.32.

 5. Концепція навчально-методичного комплексу з мови гінді для 3-5 класів гімназії з поглибленим вивченням східних мов / Вища освіта України, Додаток 3 (т. 5). К.: Гнозис, 2007. С. 333–337.

 6. Принципи та модель структурування змісту навчально-методичного комплексу для майбутніх фахівців-сходознавців // Матеріали Дев'ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції: Україна – країни Сходу в 21 столітті: діалог мов, культур, педагогічних систем. Київ, 2012. С. 9–10.

 7. Структурування змісту навчально-методичного комплексу для майбутніх фахівців-сходознавців // Матеріали Дев'ятої Всесвітньої науково-практичної конференції з мови гінді. Йоганнезбург, 2012.– С. 19.

 8. Довбня К. В. Структурування змісту навчально-методичного комплексу для майбутніх фахівців-сходознавців // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки: тези XII Міжнарод. наук.-практ. конф., 5–6 червня 2008 р. Х.: Еко-Перспектива, 2008. С. 105–107.

 9. Перспективи розвитку мови гінді за межами Індії в умовах глобалізації // Мовні і концептуальні картини світу. – Вип. 43 (частина 2). К.: Київський ВПЦ університет, 2013. С. 30–36.

 10. Концептуальні засади створення навчально-методичного комплексу з мови гінді для майбутніх фахівців-сходознавців // Матеріали ХXІІ Міжнародної наукової конференції «Мова і культура» імені Сергія Бураго (24–27 червня 2013 р. у м. Києві. С.9.

 11. Аналіз навчально-методичної літератури з мови гінді для вищих навчальних закладів // Матеріали 3 Всеукраїнської конференції індологів (30 січня 2013 р.). К. : Друкарня Квік прінт, 2013. С. 76–77.


Праці з літературознавства

 1. О, заживи в очах моїх, Світе — Крішно! Всесвіт, 2001. № 9–10. С 157–160.

 2. Любовна садгана Міри Баї та образ Крішни в її поезії. Треті сходознавчі читання ім. А. Кримського: тези між нар. наук. конф. 21–23 червня 1999 р., м. Київ. К.: Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського, 1999. С. 36-37.

 3. Філософські аспекти творчості Міри Баї. Україна — країни Сходу: від діалогу педагогічних систем до діалогу культур та цивілізацій. Матер. наук.-практич. конф.11–13 травня, 2000 р., м. Київ. К.: Фенікс, 2000. С. 122–123.

 4. Деякі аспекти європейської та індійської традиції перекладів Рігведи. Мова і культура: науковий щорічний журнал. К., 2004. Вип. 7. С.48.

 5. Підгрунтя бгакті Міри Баї // Літературознавчі студії. Випуск 35. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. С. 156.

 6. Мотив розлуки та зустрічі з «божественним коханим» у поезії Міри Баї // Літературознавчі студії. Випуск 33. Київ, 2011. С. 144.

 

Сайт
створений задля сприяння розвою української індології та полегшення ознайомлення з її здобутками.

Якщо у Вас є індологічні статті чи монографії або переклади, які наразі відсутні на нашому сайті, просимо надсилати їх нам (або надсилати посилання на них, якщо вони вже є в Інтернеті).

Також вітаються конструктивні зауваження і пропозиції щодо роботи сайту.

кіно
Телесеріал «Ма­га­бга­ра­та» з українськими субтитрами. Переклад з гінді Станіслава Мартинюка
Запит на перегляд

facebook Фейсбук