1
Український індолог
2

Сайт
створено на громадських засадах у співпраці з

Інститутом сходознавства ім. А. Ю. Крим­сь­ко­го НАН України

Журналом «Східний світ»

Всеукраїн­сь­кою асоціацією індологів

Центром мови гінді й індійської літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Товариством дослідників східних філософій Інституту філософії ім. Г. С. Ско­во­ро­ди НАНУ

Схо­до­знав­чим гуртком Києво-Могилянської академії

 

 

Капранов Сергій Віталійович, культуролог, релігієзнавець, японознавець.


Народився 1963 року в місті Дубоссари, Молдова. Закінчив НаУКМА, магістр культурології (1998). Кандидат філософських наук (2002). Старший науковий співробітник. Працює в Інституті сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАНУ, старший науковий співробітник. За сумісництвом викладає в НаУКМА, Міжнародному Соломоновому університеті, університеті «Східний світ», Лауреат премії Миколи Кравця (НаУКМА) (1995).

Брав участь у 35-му Міжнародному конгресі ICANAS у Будапешті (1997); VIII та Х Міжнародних конференціях Європейської асоціації японознавців (EAJS) у Будапешті (1997) та Варшаві (2003); XIX світовому конгресі Міжнародної асоціації історії релігії (IAHR) у Токіо (2005); 6-му міжнародному симпозіумі Міжнародного наукового товариства сінто (International Shinto Foundation) в Токіо (2000); І, ІІ, IV Торчинівських читаннях у Санкт-Петербурзі (2004, 2005, 2007); а також інших наукових форумах у Шанхаї (2005); Бухаресті (2006) тощо. Має більше 100 опублікованих праць.


Деякі публікації індологічної тематики (в хронологічному порядку)

  • Роль Окакури Тенсіна у розвитку діалогу культур Індії та Японії. PDF
  • Індія у житті і творчості Мірчі Еліаде // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF
  • Окава Сюмей та Індія: від філософії до політики // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

  • Роздуми про Бгактіведанту Свамі Прабгупаду // Вайшнавська традиція крізь століття. Вип. 2. Збірка матеріалів IV та V Міжнародної релігієзнавчої школи «Вайшнавська традиція крізь століття». Луцьк: Друкмаркет, 2016.
  • Санскрит у культурі японського буддизму // Індія: давнина і сучасність. Збірник наукових праць. Вип. I, 2-ге вид., доповн. та уточ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. PDF

  • З історії рецепції «Бгаґавадґіти» на Заході, в Росії та Україні // Вайшнавська традиція крізь століття. Вип. 1. Збірка матеріалів Міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи «Вайшнавська традиція крізь століття» за 2012–2013 рр. Донецьк: Донбас, 2014.

  • Історія вайшнавізму: вступ до вивчення // Вайшнавська традиція крізь століття. Вип. 1. Збірка матеріалів Міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи «Вайшнавська традиція крізь століття» за 2012–2013 рр. Донецьк: Донбас, 2014.

  • По сакральній Індії: Варанасі, Кумбга-мела та буддійські святині (з подорожніх нотаток) // Східний світ, 2013, № 4. PDF

  • Рецензія на: Смирнова А. И. Индийский храмовый танец: традиция, философия, легенды. К., 2009. // Східний світ, 2013, № 4. PDF

 

 

Сайт
створений задля сприяння розвою української індології та полегшення ознайомлення з її здобутками.

Якщо у Вас є індологічні статті чи монографії або переклади, які наразі відсутні на нашому сайті, просимо надсилати їх нам (або надсилати посилання на них, якщо вони вже є в Інтернеті).

Також вітаються конструктивні зауваження і пропозиції щодо роботи сайту.

кіно
Телесеріал «Ма­га­бга­ра­та» з українськими субтитрами. Переклад з гінді Станіслава Мартинюка
Запит на перегляд

facebook Фейсбук