1
Український індолог
2

Сайт
створено на громадських засадах у співпраці з

Інститутом сходознавства ім. А. Ю. Крим­сь­ко­го НАН України

Журналом «Східний світ»

Всеукраїн­сь­кою асоціацією індологів

Центром мови гінді й індійської літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Товариством дослідників східних філософій Інституту філософії ім. Г. С. Ско­во­ро­ди НАНУ

Схо­до­знав­чим гуртком Києво-Могилянської академії

 

 

Чувпило О. О., д. і. н., професор кафедри нової та новітньої історії Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.


 • Чувпило О. О., Чувпило Л. О. Асоціація Британської Індії — провідна національно-патріотична організація Бенгалії // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

 • Чувпило О. О. Вибрані індологічні твори. Харків: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 2013. PDF

 • Чувпило О. О., Чувпило Л. О. Викладання та вивчення східних мов у Харківському університеті (1805–1917 рр.) // Вісник ХНУ серія «Історія». Вип. 51. 2016. PDF
 • Чувпило О. О. До питання про морально-етичні погляди М. К. Ганді // Індія: давнина і сучасність. Збірник наукових праць. Вип. I, 2-ге вид., доповн. та уточ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. PDF

 • Чувпило О. О. Дослідження історії індійського національно-визвольного руху в працях Р. Ч. Маджумдара. // ХІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 2–3 жовтня 2008 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2008.

 • Чувпило О. О. Життя, політична діяльність та еволюція світогляду М. Н. Роя. // ІV Сходознавчі читання А. Кримського. Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 2000-й річниці християнства, м. Київ, 13–15 вересня 2000 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2000.

 • Чувпило О. О. Життя та наукова діяльність Г. Г. Котовського // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

 • Чувпило О. О. Із історії української індології: Ю. Г. Литвиненко (до 75-річчя від Дня народження) // VІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 2–3 червня 2004 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2004.

 • Чувпило О. О. Ідейно-політична боротьба в комуністичному русі Індії (1939–1945 рр.) // V Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 10–12 жовтня 2001 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2001.

 • Чувпило О. О. Індійський Національний Конгрес і конституційні питання (1885–1947  рр.) // Східний cвіт, 2004, № 3. PDF

 • Чувпило О. О. Міжнародні питання в діяльності Індійського
  Національного Конгресу (1914–1929 рр.) // Східний світ, 2003, № 4. PDF

 • Чувпило О. О. Мотілал Неру та індійський національно-визвольний рух // Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF

 • Чувпило О. О. Мохандас Карамчанд Ганді й релігія // ІХ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 1–2 червня 2005 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2005.

 • Чувпило О. О. Огляд джерел з історії боротьби Індійського Національного Конгресу за свободу й незалежність батьківщини // Сходознавство, 2000, № 11–12.

 • Чувпило О. О. Праці М. Дасаї як джерело з історії індійського національно-визвольного руху // VІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 4–5 червня 2003 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2003.

 • Чувпило О. О. Перша та друга конгресистські кампанії громадянської непокори в Індії (1930–1934) // Східний світ, 2007, № 2. PDF

 • Чувпило О. О. Політика Індійського Національного Конгресу щодо робітничого та селянського рухів (20-ті роки XX ст.) // Східний світ, 2005, № 3.

 • Чувпило О. О. Роль С. Ч. Боса в національно-визвольному русі народів Британської Індії напередодні Другої світової війни // Східний світ, 2006, № 4. PDF

 • Чувпило О. О. Соціальні та економічні питання в діяльності Індійського Національного Конгресу (20-30-і рр. XX ст.) // Східний світ, 2002, № 2. PDF

 • Чувпило О. О. Утворення та діяльність Біхарської соціалістичної партії (1931–1934 рр.) // VІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 30–31 жовтня 2002 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2002.

 • Чувпило ОО. Утворення та діяльність конгресу Соціалістичної партіїї Індії
  (1934–1948) // ІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження академіка Омеляна Пріцака. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 1999.

 • Чувпило О. О. Філософськи погляди Дж. Неру // ХІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 7–8 червня 2007 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2007. PDF

 • Чувпило О. О. Філософські погляди М. К. Ганді // Х Сходознавчі читання А. Кримського (присвячені 135-річчю від дня народження А. Ю. Кримського). Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 5–6 жовтня 2006–р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2006. PDF

 • Чувпило О. О. Формування та розвиток світогляду С.Ч. Боса // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

 • Чувпило О. О. Ч. Р. Дас — засновник свараджистської партії // Східний світ, 1997,
  № 1–2. PDF

 

Сайт
створений задля сприяння розвою української індології та полегшення ознайомлення з її здобутками.

Якщо у Вас є індологічні статті чи монографії або переклади, які наразі відсутні на нашому сайті, просимо надсилати їх нам (або надсилати посилання на них, якщо вони вже є в Інтернеті).

Також вітаються конструктивні зауваження і пропозиції щодо роботи сайту.

кіно
Телесеріал «Ма­га­бга­ра­та» з українськими субтитрами. Переклад з гінді Станіслава Мартинюка
Запит на перегляд

facebook Фейсбук