1
Український індолог
2

Сайт
створено на громадських засадах у співпраці з

Інститутом сходознавства ім. А. Ю. Крим­сь­ко­го НАН України

Журналом «Східний світ»

Всеукраїн­сь­кою асоціацією індологів

Центром мови гінді й індійської літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Товариством дослідників східних філософій Інституту філософії ім. Г. С. Ско­во­ро­ди НАНУ

Схо­до­знав­чим гуртком Києво-Могилянської академії

 

 

Пророченко Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри тюркської філології факультету сходознавства Київського національного лінгвістичного університету.


Народилась у м. Запоріжжя в 1970 р. У 1993 р. закінчила з відзнакою Київський університет ім. Тараса Шевченка, за спеціальністю історик, викладач історії, історії України. У 1996 рр. закінчила аспірантуру (з відривом від виробництва) Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України. У 1997 р. захистила дисертацію на тему «Ісламський фундаменталізм у мусульманському світі (70 – 90-ті роки)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.02 «всесвітня історія».

У 2006 р. отримала вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку». У 2008 р. отримала вчене звання доцента.

З 1998 по 2003 р. працювала в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника. З 1998 по 2003 рр. працювала за сумісництвом старшим викладачем у Київському національному лінгвістичному університеті.

У 2003 – 2004 рр. працювала доцентом кафедри історії України і зарубіжних країн Київського Національного лінгвістичного університету.

У 2004 – 2007 рр. – доцент кафедри міжнародної інформації Університету економіки і права «КРОК».

З 2007 працює доцентом кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу Київського національного лінгвістичного університету.

З 2003 по 2013 рр. працювала старшим науковим співробітником відділу країн Азії і Африки Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України (за сумісництвом).

З січня 2014 р. працює старшим науковим співробітником Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (за сумісництвом).

Виконує обов’язки секретаря вченої ради факультету сходознавства КНЛУ.

Сфера наукових інтересів: історія країн Сходу; суспільно-політичні процеси в регіоні традиційного поширення ісламу; соціокультурна специфіка арабо-мусульманських соціумів; політичний іслам і його місце в сучасному світі.

Автор понад 60 наукових праць, у тому числі 3 колективних монографій, учасник понад 30 наукових заходів.


  • Роль традиції у суспільному розвитку сучасної Індії // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

  • Проблема співвідношення традиції і сучасності у процесі суспільно-політичної модернізації Індії // Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF

  • Проблеми і перспективи розвитку Ірану, Афганістану, Пакистану в контексті внутрішньодержавної еволюції та регіональних процесів // Міжнародні регіональні процеси та зовнішньополітичні пріоритети України: Монографія / Заг. ред. професорів С. Шергіна, В. Космини, Л. Чекаленко. Київ: Дипломатична академія України при МЗС України, 2017. – 420 с. – С. 214–247.

 

Сайт
створений задля сприяння розвою української індології та полегшення ознайомлення з її здобутками.

Якщо у Вас є індологічні статті чи монографії або переклади, які наразі відсутні на нашому сайті, просимо надсилати їх нам (або надсилати посилання на них, якщо вони вже є в Інтернеті).

Також вітаються конструктивні зауваження і пропозиції щодо роботи сайту.

кіно
Телесеріал «Ма­га­бга­ра­та» з українськими субтитрами. Переклад з гінді Станіслава Мартинюка
Запит на перегляд

facebook Фейсбук