1
Український індолог
2

Сайт
створено на громадських засадах у співпраці з

Інститутом сходознавства ім. А. Ю. Крим­сь­ко­го НАН України

Журналом «Східний світ»

Всеукраїн­сь­кою асоціацією індологів

Центром мови гінді й індійської літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Товариством дослідників східних філософій Інституту філософії ім. Г. С. Ско­во­ро­ди НАНУ

Схо­до­знав­чим гуртком Києво-Могилянської академії

 

 

Павленко Юрій Віталійович (1957–2012) — філософ, історик, культуролог, поет, доктор філософських наук, професор, лауреат премії ім. М. І. Тугана-Барановського НАН України 1999 р.

Праці (близько 500) присвячено філософії історії, теоретичній археології, теорії етносу та етнонаціональному розвитку людства, теорії становлення цивілізації та світового цивілізаційного процесу, релігієзнавству, всесвітній історії, історії Києва та України, історії та філософії науки.

У праці «Раннеклассовые общества (генезис и пути развития)» (1989) розкрив риси формування цих суспільств на території України, запропонував авторську періодизаційну схему історії.

У 1994 р. опублікував працю «Передісторія давніх русів у світовому контексті», присвячену давній історії населення території України з розглядом питань походження індоєвропейських народів та безпосередньо слов’ян, формування ранніх державних систем на території України в скіфо-античний і анто-полянський періоди. Підняті проблеми розглядалися в контексті світового розвитку людства; згодом цей глобальний контекст переріс у Ю. В. Павленка в дослідження світового цивілізаційного процесу.

Ю. В. Павленко розвинув теорію етносу, принципи стадійності, поліваріантності та дискретності цивілізаційного процесу, реконструював цивілізаційну структуру людства, що знайшло вираження в його широковідомій монографії «История мировой цивилизации. Философский анализ» (2002). Теоретичні положення автора було конкретизовано при дослідженні формування та розвитку індоєвропейського суспільства та окремих його гілок, передусім слов’ян та індо-іранців (аріїв), зокрема, в монографії «Праславяне и арии. Древнейшая история индоевропейских племен» (2000).


  • Духовно-ціннісна альтернативність аврааміських релігій та вчень індійського походження // Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF

  • Формування етномовної структури індійської цивілізації // Східний Світ, 1998, № 1–2. PDF

  • Проблема індоєвропейської прабатьківщини у контексті останніх лінгвістичних досліджень // Археологія. 1994. № 3. С. 3–12. PDF

 

 

Сайт
створений задля сприяння розвою української індології та полегшення ознайомлення з її здобутками.

Якщо у Вас є індологічні статті чи монографії або переклади, які наразі відсутні на нашому сайті, просимо надсилати їх нам (або надсилати посилання на них, якщо вони вже є в Інтернеті).

Також вітаються конструктивні зауваження і пропозиції щодо роботи сайту.

кіно
Телесеріал «Ма­га­бга­ра­та» з українськими субтитрами. Переклад з гінді Станіслава Мартинюка
Запит на перегляд

facebook Фейсбук