1
Український індолог
2

Сайт
створено на громадських засадах у співпраці з

Інститутом сходознавства ім. А. Ю. Крим­сь­ко­го НАН України

Журналом «Східний світ»

Всеукраїн­сь­кою асоціацією індологів

Центром мови гінді й індійської літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Товариством дослідників східних філософій Інституту філософії ім. Г. С. Ско­во­ро­ди НАНУ

Схо­до­знав­чим гуртком Києво-Могилянської академії

 

 

Лукаш Ольга Іванівна, к. і. н., провідний науковий співробітник  ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», президент Всеукраїнської асоціації індологів, почесний професор Університету ім. Дж. Неру (Нью-Делі, Індія).


Народилась у м. П’ятигорськ Ставропольського краю в 1952 р. Закінчила історичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка у 1976 р. У 1985 р. захистила кандидатську дисертацію: «Участие Украинской ССР в содействии Советского Союза освободившимся странам в области образования и научно-технического развития (60-70-е годы)» за спеціальністю «всесвітня історія».
Стажування в Інституті історії АН України — 1976–1978 рр.
Підвищувала кваліфікацію на І та ІІ Школах молодих вчених-сходознавців в Інституті сходознавства РАН у 1980 рр.
Стажувалась та підвищувала кваліфікацію в Університеті ім. Дж. Неру (Нью-Делі, Індія) у 1990 рр.
З 1976 р. працювала в Інституті історії АН України на посаді стажиста-дослідника, пройшла шлях від лаборанта до старшого наукового співробітника у відділі зарубіжної історіографії та історичних зв’язків України з зарубіжними країнами. Одночасно — вчений секретар, профорг, парторг відділу, член та секретар комісії з контролю за якістю наукової продукції Інституту історії АН України. На початку 1990 рр. увійшла до складу ініціативно-організаційної групи вчених АН України зі створення Інституту сходознавства ім. А. Кримського. У 1990–1992 рр. — вчений секретар Інституту сходознавства ім. А. Кримського, завідувач сектору Індії та країн Південно-Східної Азії.
У 1992–2013 рр. працювала в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України у відділах АТР, вчений секретар відділу, а також у відділі глобалістики, геополітики та геоекономіки, старшим науковим співробітником відділу країн Азії і Африки. Паралельно викладала в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Національному університеті «Києво-Могилянська академія», Київському гуманітарному інституті та інших вишах.
Член вчених рад: Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України
(1991–1992 рр.), Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України (2000–2004 рр.).
З 2000 р. Президент Всеукраїнської асоціації індологів (ВУАІ).


Сфера наукових інтересів: індологія, історія стародавньої та сучасної Індії, міжнародні зв’язки Індії, українсько-індійські відносини, міжнародне співробітництві України з країнами Азії та Африки, індійсько-китайські відносини (історія та сучасність), зовнішня політика Індії у регіоні Південної Азії, південно-азійська модель регіонального розвитку.

Автор понад 200 наукових робіт, між них — 2 одноосібних та 2 колективних монографій, учасник понад 180 наукових міжнародних заходів. З 1994 р. багаторазово брала участь у міжнародних форумах в Індії, зокрема в Міжнародній науковій конференції, присвяченій 50-річчю ООН (1994 р., Нью-Делі, Індія), де виступала з науковою доповіддю як делегат від України й була єдиною жінкою-делегатом серед іноземних делегатів, що представляли 45 країн світу. У наступні роки (1995, 1997, 2003, 2007) представляла українську індологію на наукових міжнародних конференціях, організованих провідними науковими та освітніми центрами Індії — Університетом ім. Дж. Неру (Нью-Делі), Індійською Радою з міжнародних відносин (ICWA, Нью-Делі), Інститутом передових досліджень (IIAS, Симла). Читала лекції з міжнародної проблематики та індології для студентів та викладачів в Університеті ім. Дж. Неру (Нью-Делі) і Бомбейському університеті (Мумбаї).


Монографії

 • Сучасна Індія: погляд з України (до 70-річчя незалежності Індії): монографія. К.: «LAT&K», 2017. – 270 с.

 • Украинская ССР в связях Советского Союза с развивающимися странами (60-е — 80-е годы): монографія. К.: «Наукова думка», 1990. – 110 c.


Розділи в колективних монографіях

 • Индия на пути реформ и модернизации во второй половине ХХ в. (С. 382-394); Результаты модернизации и особенности социально-экономического развития Индии в конце ХХ – начале ХХІ вв (С. 394-405); Региональная политика Индии в контексте новых тенденций в Южной Азии (С. 405-417) // Цивилизационная структура современного мира в 3-х томах, 4-х книгах. Т.3: Цивилизации Востока в условиях глобализации. Кн. 1.: Мусульманско-афразийская и индийско-южноазиатская цивилизации. К.: «Наукова думка», 2008. – 543 с.

 • Внешняя политика Индии в 90-е годы: новые тенденции // Очерки политического и социально-экономического развития стран Востока. К.: «Крещатик», 1998. – с. 345. – С. 265–297.

 • Статті в енциклопедіях, енциклопедичних словниках, довідниках

 • Індія (Union of Indian States) // Енциклопедія української діяспори. Том 4 (Австралія — Азія — Африка / НАН України, Наукове Товариство ім. Шевченка. Київ — Нью-Йорк — Чікаго — Мельборн, 1995. – С. 86-87.

Брошури

 • Всеукраїнська асоціація індологів: результати, проблеми, перспективи розвитку індології в Україні. К.: «LAT&K», 2017. – 120 с. (з іл. та анотац. англ. мовою).

 • Республіка Індія: 50 років незалежного розвитку. Нью-Делі.: «ICWA» (Індійська рада з міжнародних відносин), 1997. – 52 с. (укр. та англ. мовами).

Статті

 • Індійсько-китайські відносини у сучасній геополітиці. К., 2022. PDF

 • Індія та особливості інтеграційного розвитку у Південній Азії. К., 2022. PDF

 • Позиція Індії у російсько-українській війні в контексті особливостей індійської моделі розвитку та перспектив українсько-індійських відносин. К., 2022. PDF
 • Процеси модернізації та глобалізації в Індії у кін. ХХ – поч. ХХІ ст. К., 2022. PDF

 • Стан та перспективи індійсько-африканського співробітництва: інтеграційний аспект. К., 2022. PDF

 • Індія у системі міжнародних відносин: регіональний аспект (SAARC) // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

 • Індія: специфіка процесів глобалізації та модернізації // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

 • Регіональна політика Індії в умовах глобалізації на рубежі ХХ–ХХІ ст. // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

 • Індія — Африка: новий формат відносин у ХХІ ст. // Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: матеріали міжнар. наук. конф. – Вид. укр. та англ. мов.: доповн. та уточ. / від. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». К., 2017. – 240 с. – С. 40-46.

 • Індія – 70 років незалежного розвитку (роль та значення цивілізаційних складових) // Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Всеукраїнська асоціація індологів. К.: «LAT&K», 2017. – С. 14-21. PDF

 • Індія і Китай у глобальних еволюційних процесах // Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світосистеми: збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету; від. наук. ред. О. І. Лукаш. К., 2016. – С. 59-81.

 • Індія — Африка: новий формат відносин у ХХІ ст. // Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: Матеріали міжнар. наук. конференції / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; відп. наук. ред. О. І. Лукаш. К., 2016. – С. 27-31. [Електронний ресурс].

 • З історії розвитку українсько-індійських зв’язків // Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. І. — 2-ге вид., доповн. та уточ. / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Всеукраїнська асоціація індологів. К., 2016. – С.75-86. PDF

 • Індія в Русі неприєднання: історія і сучасність // Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. І. – 2-ге вид., доповн. та уточ. / відп. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Всеукраїнська асоціація індологів. К., 2016. – С. 41–62. PDF

 • «Єдність у різноманітності» як головна особливість розвитку індійської цивілізації // Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; редкол.: В. О. Швед, О. І. Лукаш, Н. Д. Городня. К., 2015. – С. 51–60.

 • Розвиток українсько-індійських гуманітарних зв’язків: цивілізаційний вимір // Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; редкол.: В. О. Швед, О. І. Лукаш, Н. Д. Городня. К., 2015. – С. 90–98 (у співав. з І. С. Коноваловим).

 • Індія-Китай-США: перспективи створення нового світового порядку // «Третій світ» у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ століття: Матеріали міжн. наук. конф. / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; відп. ред. В. К. Гура. К., 2014. – С. 92-99.

 • Індія і Китай як визначальні джерела створення нового світового порядку: на шляху мирного співіснування та мультикультурної демократії // Глобальна периферія в ХХІ ст.: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу: збірник наукових праць / за загальною редакцією д. і. н., проф. Гури В. К.; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». К.: «LAT&K», 2014. – С. 202-224.

 • Індія і регіон Південної Азії: «єдність у різноманітності» // Тези ІІІ Всеукраїнської конференції індологів, 30 січня 2013 р. / НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. Посольство Республіки Індія в Україні. К: «Прінт Квік», 2013. – С. 9–11.

 • Індія і країни Південної Азії у вимірі інтеграційних процесів: роль та значення SAARC // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. Вип. 2 (59) / Гол. ред. Ю. М. Пахомов. К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2012. – C. 38-51.

 • Українсько-індійські гуманітарні зв’язки: історія і сучасність // Проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Вип. 4. К.: КиМУ, 2012. – С. 259-274 (у співав. з Д. Р. Рачеком).

 • Доцентрові процеси в регіоні Південної Азії у контексті еволюції індійсько-китайських відносин // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. Вип. 1 (54) / Гол. ред. Ю.М. Пахомов. К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2011. – С. 242-267.

 • Індія і південно-азійська модель регіоналізації (роль та значення цивілізаційно-релігійного фактора) // Світ ХХІ ст. Взаємодія «Північ–Південь» у вимірах перспектив глобального співіснування: Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції (м. Київ, 21 червня 2011 р.). К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2011. – С. 85-90.

 • Індійсько-китайський чинник у контексті проблем сучасного світового розвитку // Світ ХХІ ст.: у контексті мультицивілізаційного прогресу: Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції (м. Київ, 30 вересня 2010 р.) / відп. ред. В. К. Гура; Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. К., 2010. – С. 60-67.

 • Провідні тенденції азійської глобалізації: Chindia // Збірник наукових праць. Вип. 62 / Відп ред. О. Г. Білорус. К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2009. – С. 108–121.

 • Індія: специфіка процесів глобалізації (порівняльний аналіз з Китаєм) // Тези ІІ Всеукраїнської конференції індологів, 5-6 червня 2007 року (До 60-річчя незалежності Індії та року Індії в Україні) / НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2007. – С. 3–5.

 • Індія і Китай у глобальних процесах сучасності і Україна // Дослідження світової політики: збірник наукових праць. Вип. 39 / Відп. ред. Л. О. Лещенко. К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2007. – С. 18-28.

 • Україна в контексті азійського глобалізму // Україна в глобалізованому світі: Збірник наукових праць / НАН України, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. К., 2007. – С. 85-89.

 • Региональная политика Индии в условиях глобализации на рубеже ХХ – ХХI в. // Индийские исследования в странах СНГ. Материалы научной конференции / РАН, Институт востоковедения РАН. Культурный центр им. Дж. Неру. Посольство Индии в РФ. М., 2007. – С. 382-399.

 • Особливості конкурентоспроможності й сталого розвитку Індії та Китаю // Конкурентоспроможність і сталий розвиток у глобальній перспективі. Доповіді і повідомлення Міжнародної наукової конференції, 24 червня 2005 року / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Інститут соціології НАН України, Міжнародна асоціація «Україна — Римський клуб» / За ред. чл.-кор. НАН України Білоруса О. Г., чл.-кор. НАН України Ворони В. М. К., 2005. – С. 177-182.

 • Indian Economy, 2005 // India Newsletter. Issue № 2 (August 2005) / Embassy of India in Ukraine. K, 2005. – P. 6-10.

 • Особливості економічного розвитку Індії в умовах глобалізації // Глобальні пріоритети розвитку в регіональних і національних інтерпретаціях країн Азії і Африки: перспективи та умови консенсусу: Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції / відп. ред. В. К. Гура. К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2004. – С. 62-67.

 • Индия и особенности процесса регионализации в Южной Азии // ICANAS XXXVII: International Congress of Asian and North African Studies. Abstracts. – Vol. 3. – Moscow: Organizing Committee of ICANAS XXXVII, 2004. – P. 804-806 (рос. і англ. мовами).

 • Українсько-індійські відносини // Україна дипломатична. Науковий щорічник. Випуск третій / Дипломатична академія при МЗС України. К.: Генеральна дирекція по обслуговуванню іноземних представництв. – 2003. – С. 596-608.

 • Лукаш О. І. Кашмірська проблема в індо-пакистанських відносинах: історія і сучасність // VІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 30–31 жовтня 2002 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2002.

 • Перша Всеукраїнська науково-практична конференція індологів // Східний світ. The World of the Orient – 1. 2000. К.: Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України, 2001. – С.167-168.

 • 50 років: Розвиток індійського суспільства та українсько-індійських зв’язків // Тези Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції індологів, присвяченої 50-річчю Республіки Індія, 24 січня 2000 року / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. Національний університет «Києво-Могилянська академія». К., 2000.
  – С. 5–7.

 • Республіка Індія — 50 років: підсумки та перспективи розвитку // ІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези Міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження академіка Омеляна Прицака / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. К., 1999. – С. 39-40.

 • Issues of the Cultural Development of India and the World Civilization // Foreign Affairs Reports / Indian Council of World Affairs, New-Delhi. – Vol. XLVII, № 2, February 1998. – P. 5-8.

 • «Некласична складова» АТР. Південна Азія: нові реалії і перспективи регіонального співробітництва // Політика і час, – 1996, №4. – С. 28-34 (у співавторстві з І. З. Поліхою).

 • Українсько-китайські відносини: минуле, сучасне, майбутнє // Китай — Україна: шляхи до співробітництва, 1995: Матеріали міжнародної наукової конференції / Академія суспільних наук КНР. – Пекін, 1995. – С.123-128 (китайською мовою).

 • Украинско-индийские отношения и их международное значение // Украина в международных отношениях и мировых связях конца ХХ ст.: Сборник научных статей / КВИУС. Киев, 1995. – С. 120-134 (в соавторстве с К. В. Рубель).

 • Indo-Ukrainian Relations and its International Significance // Indian Quarterly (A journal of International Affairs, ICWA). – Vol. 3. – New-Delhi, 1994. – P.17–24.

 • АТР сьогодні: погляд з Києва // Політика і час. – 1994, № 8. – С. 47-53 (у співавторстві з В. В. Седнєвим).

 • Українсько-індійські зв’язки в галузі науки і техніки // Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн. – Вип. 14. К., 1988. – С. 71-78.

 • Сприяння Української РСР країнам, що розвиваються, в підготовці кадрів для індустріалізації // Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн. – Вип. 13. К., 1987. – С. 88-95.

 • Участь Української РСР в співробітництві Радянського Союзу з країнами, що розвиваються, в галузі вищої освіти // Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн. – Вип. 12. К., 1983. – С. 27-32.

 • Участие АН УССР в научно-технических связях Советского Союза с развивающимися странами (1960-1975) // Зарубежный мир: социально-политические и экономические проблемы: сборник научных статей. Вып 2. / Институт социальных и экономических проблем зарубежных стран АН Украины. К.: «Наукова думка», 1982. – С. 62-68.

 • Участь Української РСР у співробітництві Радянського Союзу з Індією (70-80-ті рр.) // Український історичний журнал. – 1982, № 3.– С. 101-108 ( у співав. з С. Полюком).

 • Вклад Украины в дело ликвидации неграмотности в афро-азиатских странах // По Советской Украине. 1981, № 9. – С. 53-57.

 • Науково-технічні зв’язки СРСР з Індією (1970-1975) // Український історичний журнал. – 1979, № 8. – С. 76-83.

Наукове і літературне редагування:

 • Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: матеріали міжнар. наук. конф. – Вид. укр. та англ. мов.: доповн. та уточ. / від. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». К., 2017. – 240 с.

 • Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світосистеми: збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету; від. наук. ред. О. І. Лукаш. К., 2016. – 272 с.

 • Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. І. – 2-ге вид., доповн. та уточ. / відп. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Всеукраїнська асоціація індологів. К., 2016. – 222 с.

 • Глобальна периферія в ХХІ ст.: особливості розвитку в умовах сучасних глобальних змін: НАН України; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» / Ред.: В. О. Швед, О. І. Лукаш, Н. Д. Городня та ін. К., 2016 [Електронний ресурс].

 • Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; редкол.: В. О. Швед, О. І. Лукаш, Н. Д. Городня. К., 2015. – 230 с.

 • Індія: національні інтереси і глобальні пріоритети // VІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 2–3 червня 2004 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2004.

  Про Лукаш О. І. надруковано матеріали в таких виданнях:

 • Комаренко Т. Лукаш Ольга Іванівна // Вчені Інституту історії України: біобібліографічний довідник. Серія «українські історики». Вип. I. К., 1998. – С. 191 – 192.
 • Лукаш Ольга Іванівна // Сходознавство і візантологія в Україні в іменах: біобібліографічний словник (біобібліогр. слов.) / упоряд.: Е. Г. Циганкова, Ю. М. Кочубей, О. Д. Василюк; ред. кол.: Матвєєва Л. В. (голов. ред.) [та ін.] К.: Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. – 2011. – С.138–139.

 

Сайт
створений задля сприяння розвою української індології та полегшення ознайомлення з її здобутками.

Якщо у Вас є індологічні статті чи монографії або переклади, які наразі відсутні на нашому сайті, просимо надсилати їх нам (або надсилати посилання на них, якщо вони вже є в Інтернеті).

Також вітаються конструктивні зауваження і пропозиції щодо роботи сайту.

кіно
Телесеріал «Ма­га­бга­ра­та» з українськими субтитрами. Переклад з гінді Станіслава Мартинюка
Запит на перегляд

facebook Фейсбук