1
Український індолог
2

Сайт
створено на громадських засадах у співпраці з

Інститутом сходознавства ім. А. Ю. Крим­сь­ко­го НАН України

Журналом «Східний світ»

Всеукраїн­сь­кою асоціацією індологів

Центром мови гінді й індійської літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Товариством дослідників східних філософій Інституту філософії ім. Г. С. Ско­во­ро­ди НАНУ

Схо­до­знав­чим гуртком Києво-Могилянської академії

 

 

Борділовська Олена Анатоліївна

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор політичних наук.
Наукове звання: доцент.

ORCID: 0000-0003-1925-8661

провідний науковий співробітник

Національний інститут стратегічних досліджень м. Київ, Україна


Закінчила 1988 іст. ф-т Київ. ун-ту., 1999 асп-ру КНУ імені Тараса Шевченка. Канд. дис. «Суспільно-політичний устрій імперії Харшавардхани» (2000), докт. дис. «Еволюція зовнішньополітичної стратегії Республіки Індія у пост біполярний період» (2011). У Київ. ун-ті: з 2001 наук. співробітник ІМВ, 2007–2010 — докторант ІМВ, з 2013 доц. каф. каф. міжнародних та зовнішньої політики ІМВ. Проходила стажування в Університеті ім. Дж. Неру, Індія (2004, 2007), Індійській Раді з Культурних зв’язків при МЗС Республіки Індія (2005). Фахівець у галузі історії і зовнішньої політики Індії. Досліджує проблеми політичного розвитку, міжнародної стратегії Індії, українсько-індійських відносин, а також актуальні проблем східного вектору зовнішньополітичної діяльності України, міжнародних відносин в Азії. Автор понад 50 наук. праць. Осн. праці: Зовнішня політика Республіки Індія у пост-біполярний період (1991-2008 рр.): К., 2009; Україна в постбіполярній системі міжнародних відносин: підруч. К., 2008 (у співавт.); Міжнародні відносини та світова політика: підруч. К., 2010 (у співавт.); Індія і Пакистан. Інтелектуальна історія розлучення. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2019.


Публікації

 • Глобальний Південь у контексті нових викликів // Національний інститут стратегічних досліджень, 2024. PDF

 • Особливості стратегічної культури Пакистану // Стратегічна панорама 2023, № 1. PDF

 • Борділовська О. А. Результати головування республіки індії в g20 // ХХVІ Сходознавчі читання А. Кримського : матеріали міжнародної наукової конференції, 30 листопада 2023 р. Київ — Львів — Торунь: Liha-Pres, 2023. — 436 с. PDF
 • 75 років без Ганді. Чи актуальні сьогодні ненасильницькі методи спротиву? ZN.UA, 2023. HTML

 • Індія і Пакистан. Інтелектуальна історія розлучення. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2019.

 • Внутрішня політика Н. Моді — «мобіноміка»: реформи і соціальні перетворення // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

 • Мусульманська складова комплексного
  індійського суспільства // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

 • Сім’я в системі суспільних відносин традиційної Індії за «Харшачарітою» Бани // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

 • Sino-Indian Competition in Africa // Східний світ, 2018, № 1. PDF (Bordilovska O., Ugwu V.)

 • Діяльність уряду Н. Моді: економічні реформи й соціальні перетворення / Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF

 • Роздуми про Індію і Пакистан: до 70-річчя незалежності двох держав. Східний Світ, 2017, № 3. PDF

 • Презентація книги «Доктор Бабасахеб Амбедкар» у перекладі українською мовою (Київ, 1 березня 2017 р.) // Східний світ, 2017, № 1–2 PDF

 • Обряд Саті // Індія: давнина і сучасність. Збірник наукових праць. Вип. I, 2-ге вид., доповн. та уточ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. PDF

 • Індійський погляд на БРІКС // Тези ІІІ Всеукраїнської конференції індологів. К.: 2013.

 • Розвиток відносин Республіки Індія і Ізраїлю у постбіполярний період // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн». КНУ імені Тараса Шевченка, істор. фак-т. К.: 2013.

 • Виклики глобалізації і трансформація суспільства: індійський досвід // Суспільно-політичні трансформації в країнах Сходу на сучасному етапі. Колективна монографія. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2012. PDF

 • Індія — Пакистан: історія протистояння // Східний світ, 2012, № 2. PDF

 • Еволюція зовнішньополітичної стратегії республіки Індія у постбіполярний період. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук. К., 2011. DOC

 • Індія — Китай: партнерство та суперництво // Китайська цивілізація: традиції і сучасність. Збірка наукових праць. К.: Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України, 2011. PDF

 • Індія і Пакистан: 60 років ідейного протистояння // Східний світ, 2011, № 2. PDF

 • Відносини Індії і Шрі-Ланки у пост-біполярний період. // ХІV Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 13–15 травня 2010 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2010.

 • Відносини Республіки Індія з Республікою Шрі-Ланка у пост-біполярний період // XІV Сходознавчі читання А. Кримського. К.: 13–15 травня 2010 р.

 • Терористична загроза: події в Мумбаї і не тільки // Зовнішні справи. К.: Березень, 2009.

 • Відносини Республіки Індія з Європейським Союзом // Актуальні проблеми міжнародних відносин. ІМВ, 2009, вип. 84, ч. 2.

 • Глобалізація гандизму. Міжнародна конференція до сторіччя сатьяграхи (Соціологія, політика та наука сатьяграхи у 1906–2006 рр.) Делі–Чампаран, 13–20 листопада 2007 // Східний світ 2008, № 1. PDF

 • Зовнішня політика Республіки Індія у постбіполярний період (1991–2008). К.: ВПЦ «Київський університет», 2008.

 • Індія в геополітичному просторі Центральної Азії // Цирендоржиївські читання 2008. Тибетська цивілізація та кочові народи Євразії: кроскультурні контакти. К.: Леся, 2008.

 • Індія: 60 років без Ганді / Східний світ, 2008, № 3. PDF

 • Мухаммед Алі Джинна–фундатор Пакистану // Східний світ, 2007, № 4. PDF

 • Індія та процеси глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин. ІМВ, 2007, вип. 70, ч. 2.

 • Ґандизм у зовнішній політиці Індії // Політика і час, 2007, № 7.

 • Мусульманський чинник індійської демократії // ХІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 7–8 червня 2007 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2007. PDF

 • Проблеми забезпечення неперервності політичного діалогу України з міжнародними партнерами в регіонах Азії: Україна — Індія // Актуальні проблеми міжнародних відносин. ІМВ, 2007, вип.  71, ч.  І.

 • Україна в Південній Азії // Україна в постбіполярній системі міжнародних відносин. Підручник. К.: Либідь, 2007.

 • Британський радж та індійська демократія // Східний світ, 2006, № 3. PDF

 • Від священної географії до геополітики: традиції індійського світогляду // Східний світ, 2006, № 1. PDF

 • Індія у сучасному геостратегічному балансі сил // Вісник КНУ. Міжнародні відносини, 2006, № 33–34.

 • Кашмір та історико-культурна спадщина Азії // Цирендоржиєвські читання 2006. Тибетська цивілізація та кочові народи Євразії: крос-культурні контакти. Збірник наукових статей. К.: Інститут сходознавства ім. А. Кримського, 2006.

 • Колоніальний період та розвиток демократичних інститутів в Індії // Х Сходознавчі читання А. Кримського (присвячені 135-річчю від дня народження А. Ю. Кримського). Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 5–6 жовтня 2006 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2006. PDF

 • Від плюралізму до демократії (до 55-ї річниці Республіки Індія) // Східний світ, 2005, № 1. PDF

 • До питання про специфіку демократичної системи в Індії // Вісник КНУ. Міжнародні відносини, 2005, вип. 31–32.

 • Ідея Пакистану та витоки Кашмірської проблеми // ІХ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 1–2 червня 2005 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2005.

 • Ідея Пакистану та витоки Кашмірської проблеми // ІХ Сходознавчі читання А.Кримського. К., 2005.

 • Україна у Південноазійському регіоні // Актуальні проблеми міжнародних відносин. ІМВ, 2005, вип. 57, ч. 1.

 • Україна — Індія: новий етап розвитку відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин, К. ІМВ, 2004, вип. 49, ч. 2.

 • Відомості про походження назви «Кашмір» // Східний світ, 2004, № 4. PDF

 • Кастовий фактор у житті сучасного індійського суспільства // Східний світ, 2004, № 3. PDF

 • Етнічний фактор у зовнішній політиці Ісламської Республіки Пакистан // Вісник КНУ. Міжнародні відносини, 2004, № 29–30.

 • Джерела про походження назви «Кашмір» // VІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 2–3 червня 2004 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2004.

 • Нове бачення нації у концепції «Індія — 2020» Президента А. П. Дж. Абдул Калама // Вісник Київського міжнародного університету, 2004, № 3.

 • Доктор А. П. Дж. Абдул Калам — 12-й президент незалежної Індії // Східний світ, 2003, № 1. PDF

 • Особливості культурної спадщини Ладакху // Цирендоржиєвські читання 2003. Збірник наукових статей. К.: Стилос, 2003.

 • Традиційні цінності та новітні приоритети у концепції «другого бачення індійської нації» доктора А. П. Дж. Абдул Калама // VІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 4–5 червня 2003 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2003.

 • Республіка Індія: у пошуках власного шляху (до 55-ї річниці здобуття незалежності) // Вісник КНУ. Міжнародні відносини, 2003, №25–28.

 • Релігійно-етнічні корені Кашмірської проблеми // Україна — країни Сходу у ХХІ столітті: діалог мов, культур, цивілізацій. К., 2003.

 • Соціальна стратифікація індуїстсько-буддійської імперії Харші // Східний світ, 2003, № 4. PDF

 • Українсько-індійське гуманітарне співробітництво // Актуальні проблеми міжнародних відносин. ІМВ, 2003, вип. 42, ч. 2.

 • Зовнішня політика Індії: традиційні настанови та новітні пріоритети // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Міжнародні відносини 2002, вип. № 21–24. (Борділовська О., Горбач О.)

 • Міжнародний аспект кашмірської проблеми: історія та сучасність // Вісник КНУ. Історія, 2002, № 59–60.

 • Проблеми безпеки південноазійського регіону: погляд з України // Актуальні проблеми міжнародних відносин: К.: ІМВ, 2002 вип. 32, ч. 1.

 • Розподіл населення Кашміру за релігійною ознакою (згідно з щоденником англійського посольства 1873–1874 рр.) // VІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 30–31 жовтня 2002 р.– К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2002.

 • Релігійна мозаїка Кашміру // Східний cвіт, 2002, № 2. PDF

 • Рецензія на книгу Е. Н. Успенської «Раджпуты. Рыцари средневековой Индии» // Східний Світ, 2002, № 1. PDF

 • Аджанта: сакральне місце, пам'ятка мистецтва та джерело знання // V Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ,
  10–12 жовтня 2001 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2001.

 • Давньоіндійська політична теорія в діяльності імператора Харші (606–646/7 рр.) // Актуальні проблеми міжнародних відносин. ІМВ, 2001, вип.  28, ч. 1.

 • «Ідеальний цар» у класичній індійській традиції // Східний світ, 2001, № 2. PDF

 • Перспективи розвитку українсько-індійського співробітництва (щодо візиту Президента України Л. Кучми у Республіку Індію 2-5 жовтня 2002 р.) // Актуальні проблеми міжнародних відносин. К.: ІМВ,  2001, вип. 34, ч. 2.

 • Весільний обряд класичної Індії за «Харшачарітою» Бани // Східний світ, 1999, № 1–2. PDF

 • До початків імперії Харші // Сходознавство, 1999, №  6.

 • Релігійно-ідеологічні основи традиційного індійського суспільства за «Харшачарітою» Бани // ІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження академіка Омеляна Пріцака. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 1999.

 • Суспільно-політичний устрій імперії Харшавардхани: дисертація на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук: 07.00.02. К., 1999.

 • «Харшачаріта» Бани: Джерелознавчий портрет
  (// Індія: давнина і сучасність. Збірник наукових праць. Вип. I, 2-ге вид., доповн. та уточ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. PDF )
  // Східний світ, 1998, № 1–2. PDF

“Росія і не-Захід. Проблема наступного (2024) року”. UKRLIFE з Людмилою Немирею. Відео

 

Сайт
створений задля сприяння розвою української індології та полегшення ознайомлення з її здобутками.

Якщо у Вас є індологічні статті чи монографії або переклади, які наразі відсутні на нашому сайті, просимо надсилати їх нам (або надсилати посилання на них, якщо вони вже є в Інтернеті).

Також вітаються конструктивні зауваження і пропозиції щодо роботи сайту.

кіно
Телесеріал «Ма­га­бга­ра­та» з українськими субтитрами. Переклад з гінді Станіслава Мартинюка
Запит на перегляд

facebook Фейсбук